Грађевинске дозволе – 2023

Назив документа

Датум пријема и објаве

Број

Документ

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Верица Reitenspiess, Горње Недељице

28.12.2023. године

ROP-LOZ-40732-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ALVI INVEST DOO, Бања Ковиљача

28.12.2023. године

ROP-LOZ-37272-CPI-2/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Бранко Ђурђевић, Лозница

27.12.2023. године

ROP-LOZ-32401-CPA-12/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Бранимир Дивљановић, Лозница

Датум пријема: 22.12.2023. године, објаве: 25.12.2023. године

ROP-LOZ-18147-CPA-11/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Славица Капетановић, Лозница

22.12.2023. године

ROP-LOZ-9495-CPA-10/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Михаило Рисојевић, Лешница

22.12.2023. године

ROP-LOZ-42071-CPI-1/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор ''Женева евро С'' д.о.о., Лешница

22.12.2023. године

ROP-LOZ-31766-CPAH-4/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Тадић, Руњани

22.12.2023. године

ROP-LOZ-33630-CPA-10/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор BEO-PARTER д.о.о., Лешница

22.12.2023. године

ROP-LOZ-42388-CPI-1/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор „Стовариште Ђукановић“ д.о.о., Лозница

Датум пријема: 21.12.2023. године, објаве: 22.12.2023. године

ROP-LOZ-12032-CPA-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор СЗТР „ЛОДИК“ Крсмановић Милан пр., Лозница

Датум пријема: 21.12.2023. године, објаве: 22.12.2023. године

ROP-LOZ-7953-CPIH-6/2023

Решење о исправци Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, прозводњу и услуге „МБМ РАД“ д.о.о., Лозница

Датум пријема: 21.12.2023. године, објаве: 22.12.2023. године

ROP-LOZ-918-TECCORO-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ''Женева евро С'' д.о.о., Лешница

Датум пријема: 19.12.2023. године, објаве: 21.12.2023. године

ROP-LOZ-31766-CPAH-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, прозводњу и услуге „МБМ РАД“ д.о.о., Лозница

15.12.2023. године

ROP-LOZ-918-CPI-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Виторовић, Лозница, и Милан Максимовић, Грнчара

15.12.2023. године

ROP-LOZ-21987-CPI-6/2023

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - подносилац „ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА” д.о.о., Клупци

14.12.2023. године

ROP-LOZ-25928-CPI-6/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миленко Марић, Липнички Шор

14.12.2023. године

ROP-LOZ-37810-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Иван Јовић, Липнички Шор

14.12.2023. године

ROP-LOZ-6084-CPI-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милош Виторовић, Лозница

13.12.2023. године

ROP-LOZ-28615-CPI-5/2023

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - подносилац Живан Матић, Лешница

12.12.2023. године

ROP-LOZ-33636-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - подносилац ''Женева евро С'' д.о.о., Лешница

12.12.2023. године

ROP-LOZ-31766-CPA-3/2023

Решење којим се продужава рок важења грађевинске дозволе - инвеститор „АЗБУКА 2015“ д.о.о.
Лозница – Тршић

11.12.2023. године

ROP-LOZ-25818-GR-11/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће „Домис градња“ д.о.о., Београд, Драган Баћић, Лозница и Миломир Петровић, Лозница

08.12.2023. године

ROP-LOZ-30038-CPIH-13/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Пољопривредно добро „Гучево“ д.о.о., Лозница

08.12.2023. године

ROP-LOZ-25655-CPIH-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милорад Филипчевић и Илинка Филипчевић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 06.12.2023. године, објаве: 07.12.2023. године

ROP-LOZ-28292-CPIH-4/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Зоран Петровић, Лешница, и Павле Јаковљевић, Лешница

06.12.2023. године

ROP-LOZ-6156-CPA-10/2023

Решење којим се одбија захтев као неоснован - подносилац Вера Гачић и Владимир Гачић, Клупци

05.12.2023. године

ROP-LOZ-13013-CPA-9/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Мира Мишић, Бања Ковиљача

04.12.2023. године

ROP-LOZ-32673-CPI-2/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Чедо Петровић, Доње Недељице

04.12.2023. године

ROP-LOZ-23278-CPA-4/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Бранкo Марковић из Липнице

4.12.2023. године

ROP-LOZ-8277-CPA-8/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Слађана Вучетић и Љубомир Вучетић, Трбушница

Датум пријема: 01.12.2023. године, објаве: 02.12.2023. године

ROP-LOZ-9104-CPI-5/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносиоци Предузеће „Домис градња“ д.о.о., Београд, Драган Баћић, Лозница и Миломир Петровић, Лозница

Датум пријема: 01.12.2023. године, објаве: 02.12.2023. године

ROP-LOZ-30038-CPI-12/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун -инвеститор Пољопривредног добра „Гучево“ д.о.о. Лозница

1.12.2023. године

ROP-LOZ-25655-CPI-4/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Мири Мишић из Бање Ковиљаче

1.12.2023. године

ROP-LOZ-32673-TECCORO-3/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор „NATURA TRADE“д.о.о. Лозница

1.12.2023. године

ROP-LOZ-29441-CPA-10/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дијана Красавчић из Лешнице

27.11.2023. године

ROP-LOZ-39100-CPI-1/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владимир Зарин Београд и Градимир Зарин Лозница

27.11.2023. године

ROP-LOZ-31753-CPI-4/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор „ORWA-mp“ д.о.о. Лозница

23.11.2023. године

ROP-LOZ-10603-CPA-7/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор  „ЂУКИЋ“ д.о.о. Лозница

23.11.2023. године

ROP-LOZ-45283-CPI-4/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Град Лозница Градска управа

23.11.2023. године

ROP-LOZ-18515-CPA-6/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпу  - инвеститор Полић Бранка из Лознице

22.11.2023. године

ROP-LOZ-5263-CPI-4/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпу  - инвеститор Предраг Живановић из Лознице

22.11.2023. године

ROP-LOZ-37176-CPI-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Јеленa Јосиповић из Лознице

22.11.2023. године

ROP-LOZ-12264-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгољуб Вучетић из Трбушнице

22.11.2023. године

ROP-LOZ-19590-CPI-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор  Зоран Алексић из Шора

22.11.2023. године

ROP-LOZ-30733-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Маја Ружић из Лознице

22.11.2023. године

ROP-LOZ-27396-CPIH-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Полић Бранка из Шора и Полић Данијел из Шора

22.11.2023. године

ROP-LOZ-5263-CPIH-5/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор  Мирјана Вукићевић

22.11.2023. године

ROP-LOZ-12847-CPA-7/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Зоран  Гавриловић Лозница и Данијел  Хрвач Лозница

22.11.2023. године

ROP-LOZ-31281-CPA-26/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Зоран  Гавриловић Лозница и Данијел  Хрвач Лозница

22.11.2023. године

ROP-LOZ-36537-CPA-30/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Радић, Брасина, Мали Зворник

15.11.2023. године

ROP-LOZ-18304-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Симић, Лозничко Поље

15.11.2023. године

ROP-LOZ-10335-CPI-4/2023

Решење о грађевинској дозволи за припремне радове - инвеститори Горан Виторовић, Лозница и Милан Максимовић, Грнчара

Датум пријема: 13.11.2023. године, објаве: 14.11.2023. године

ROP-LOZ-21987-CPIH-3/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Ацо Лакић, Клупци

Датум пријема: 10.11.2023. године, објаве: 14.11.2023. године

ROP-LOZ-2506-CPA-10/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Саша Милић, Бања Ковиљача и Симонида Тошић, Лозница

Датум пријема: 09.11.2023. године, објаве: 14.11.2023. године

ROP-LOZ-28781-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи за припремне радове - инвеститори Предузеће „Домис градња“ д.о.о., Београд и Радован Манојловић, Лозница

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 14.11.2023. године

ROP-LOZ-8648-CPI-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Ђаковић, Клупци

Датум пријема: 06.11.2023. године, објаве: 14.11.2023. године

ROP-LOZ-1552-CPAH-21/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-34588-CPI-2/2021, заводни број: 351-219/2021-V од 15.03.2021. године - инвеститор Небојша Ровчанин, Лозница

Датум пријема: 06.11.2023. године, објаве: 14.11.2023. године

ROP-LOZ-34588-CPA-3/2022

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Маријана и Милна Максимовић, Грнчара

03.11.2023. године

ROP-LOZ-11512-CPA-18/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносиоци Милорад и Илинка Филипчевић, Бања Ковиљача

01.11.2023. године

ROP-LOZ-28292-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "МБ-ГРАДЊА" д.о.о., Бања Ковиљача

01.11.2023. године

ROP-LOZ-35757-CPI-1/2023

Потврда о правоснажности Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница

01.11.2023. године

ROP-LOZ-23044-CPA-15-VC-8/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносиоци Горан Виторовић, Лозница, и Милан Максимовић, Грнчара

27.10.2023. године

ROP-LOZ-21987-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Биљана Јовановић, Лозница

27.10.2023. године

ROP-LOZ-1778-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац „УРБАН ГРАДЊА 2019” д.о.о., Лозница

27.10.2023. године

ROP-LOZ-1091-CPAH-23/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац „ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА” д.о.о., Клупци

27.10.2023. године

ROP-LOZ-25928-CPI-5/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Драган Филиповић, Брњац

27.10.2023. године

ROP-LOZ-25928-PWI-3/2023

Решење о исправци Решења о грађевинској дозволи - инвеститор СТР на велико и мало „ВОЋЕ НИНО“ ЈАКОВЉЕВИЋ СИНИША пр,
Лозница

27.10.2023. године

ROP-LOZ-7127-TECCORA-5/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Жељко Лаловић, Лозница

27.10.2023. године

ROP-LOZ-41-CPA-10/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Жељко Николић, Шор

27.10.2023. године

ROP-LOZ-30887-CPA-8/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Друштво за производњу и промет „ИНТЕР-ИНВЕСТ“ д.о.о.,
Лозница

27.10.2023. године

ROP-LOZ-7753-CPA-8/2023

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - подносилац Милош Савић, Козјак

Датум пријема: 23.10.2023. године, објаве: 25.10.2023. године

ROP-LOZ-19756-CPI-6/2023

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - подносилац Предраг и Маријана Максимовић, Крупањ

Датум пријема: 23.10.2023. године, објаве: 25.10.2023. године

ROP-LOZ-26053-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Мирослав Петровић, Лозница

20.10.2023. године

ROP-LOZ-33525-CPI-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац СЗТР „ЛОДИК“ Крсмановић Милан пр. Лозница

20.10.2023. године

ROP-LOZ-7953-CPI-5/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Предузеће „МБ-ГРАДЊА 2018“ д.о.о., Бања Ковиљача

18.10.2023. године

ROP-LOZ-14470-CPA-14/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Владимир и Ивана Вуловић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 17.10.2023. године, објаве: 16.10.2023. године

ROP-LOZ-20389-CPA-9/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Љубиша Драгић, Лозница

09.10.2023. године

ROP-LOZ-1591-CPIH-6/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Стефан Лекић, Клупци

09.10.2023. године

ROP-LOZ-23323-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милорад Мићић, Лозница

09.10.2023. године

ROP-LOZ-30510-CPA-1/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зорка Игњатовић, Руњани

09.10.2023. године

ROP-LOZ-19012-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марија Вукосављевић, Лозница

09.10.2023. године

ROP-LOZ-128-CPI-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Васић, Брњац

Датум пријема: 04.10.2023. године, објаве: 05.10.2023. године

ROP-LOZ-24816-CPIH-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Југослав Стефановић, Лозница

04.10.2023. године

ROP-LOZ-25240-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Слободан Томић, Зајача

02.10.2023. године

ROP-LOZ-27219-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Србољуб Петровић, Јошева

Датум пријема: 29.09.2023. године, објаве: 02.10.2023. године

ROP-LOZ-27675-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Милан Ђаковић, Клупци

27.09.2023. године

ROP-LOZ-1552-CPA-16/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу и промет „ИНТЕР-ИНВЕСТ“ д.о.о., Лозница, Душан Ђукановић, Лозница, Анка Бандовић, Београд и Горан Осатовић, Лозница

27.09.2023. године

ROP-LOZ-2889-CPI-7/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Сања и Јован Глигорић, Воћњак

22.09.2023. године

ROP-LOZ-2643-CPI-2/2021

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранкo Ристивојевић, Лозница

21.09.2023. године

ROP-LOZ-25356-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милисав Обрадовић, Лозница

21.09.2023. године

ROP-LOZ-38718-CPI-7/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Сара Анна Скрабо, Бања Ковиљача

20.09.2023. године

ROP-LOZ-24884-CPI-2/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Анa Вићић из Бање Ковиљаче

19.09.2023. године

ROP-LOZ-33002-CPA-6/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Јездић из Трбушнице

19.09.2023. године

ROP-LOZ-25689-CPI-2/2022

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славиша и Сузана Ђурић, Лозница

Датум пријема: 18.09.2023. године, објаве: 19.09.2023. године. године

ROP-LOZ-18779-CPIH-3/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Милица Гербер, Лозница

Датум пријема: 18.09.2023. године, објаве: 19.09.2023. године. године

ROP-LOZ-14687-CPA-7/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Снежана Јовановић, Салзбург, Аустрија

Датум пријема: 14.09.2023. године, објаве: 15.09.2023. године. године

ROP-LOZ-23417-CPIH-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Сања Гашпар, Трбушница

13.09.2023. године

ROP-LOZ-14052-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Стефан Нешић, Завлака, Крупањ

11.09.2023. године

ROP-LOZ-6796-CPI-7/2023

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Јоване Гвозденовић, Лозница

08.09.2023. године

ROP-LOZ-23044-CPA-15/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Тијана Радаљац, Лозница и Филип Радаљац, Београд

08.09.2023. године

ROP-LOZ-22292-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Славиша и Сузана Ђурић, Лозница

07.09.2023. године

ROP-LOZ-18779-CPI-2/2023

Решење о исправци Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Цвијић, Бања Ковиљача

06.09.2023. године

ROP-LOZ-13642-TECCORO-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгослав Стајић, Лешница

06.09.2023. године

ROP-LOZ-23583-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор СТР „НИНО” Синиша Јаковљевић пр, Лозница

04.09.2023. године

ROP-LOZ-7127-CPIH-4/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Љубиша Драгић, Лозница

04.09.2023. године

ROP-LOZ-1591-CPI-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Лариса Телнова, Русија

04.09.2023. године

ROP-LOZ-18055-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Зоран Васић, Брњац

04.09.2023. године

ROP-LOZ-24816-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Новица Стефановић и Драгица Стефановић, Костајник, Крупањ

31.08.2023. године

ROP-LOZ-15289-CPI-2/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Цвијић, Бања Ковиљача

31.08.2023. године

ROP-LOZ-13642-CPI-3/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-27208-CPI-4/2022, заводни број: 351-1724/2022-V од 16.12.2022. године - инвеститори Јелена Илић, Татјана Милошевић и Весна Финогенов-Тошић, Лозница

Датум пријема: 25.08.2023. године, објаве: 28.08.2023. године. године

ROP-LOZ-27208-CPA-7/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће за производњу и промет "LORENAPROM" д.о.о., Лозница

Датум пријема: 25.08.2023. године, објаве: 28.08.2023. године. године

ROP-LOZ-12766-CPI-8/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Кадрија Икановић, Лозница

Датум пријема: 25.08.2023. године, објаве: 28.08.2023. године. године

ROP-LOZ-15060-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "ЛУНЕКС" д.о.о., Лозница

Датум пријема: 25.08.2023. године, објаве: 28.08.2023. године. године

ROP-LOZ-7841-CPIH-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштвo за произв. , промет и услуге „ЂУКИЋ“ д.о.о. Лозница

25.08.2023. године

ROP-LOZ-19143-CPA-10/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштвo за произ. и промет „ИНТЕР-ИНВЕСТ“ д.о.о. Лозница

25.08.2023. године

ROP-LOZ-176-CPA-9/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор  Алексa (Милан) Симић, Лозница

25.08.2023. године

ROP-LOZ-13285-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор „Filipović invest gradnja“ д.о.о. Клупци

25.08.2023. године

ROP-LOZ-3277-CPI-20/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор СЗТР "ЛОДИК" Крсмановић Милан пр., Лозница

17.08.2023. године

ROP-LOZ-7953-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Љиљана Јовановић, Лозница

17.08.2023. године

ROP-LOZ-4395-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "MINTH  AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница

17.08.2023. године

ROP-LOZ-15398-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Томислав Спасојевић, Аустралија

17.08.2023. године

ROP-LOZ-18086-CPIH-3/2023

Решење којим се одбацује захтев због неадекватног захтева - подносилац Милан Маџаревић, Клупци, Лозница

17.08.2023. године

ROP-LOZ-24855-CPI-1/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миленко Јеремић, Коренита

17.08.2023. године

ROP-LOZ-18365-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносиоци Славиша Ђурић и Снежана Ђурић, Лозница

14.08.2023. године

ROP-LOZ-18779-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Владимир Вуловић, Бања Ковиљача, Ивана Вуловић, Бања Ковиљача и Младен Миловановић, Трбушница

14.08.2023. године

ROP-LOZ-20389-CPIH-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Јелена и Милан Крстић, Доња Борина

08.08.2023. године

ROP-LOZ-18048-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Томислва Спасојевић, Аустралија

08.08.2023. године

ROP-LOZ-18086-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Споменка Вуксановић, Лозница и "PARMENION" д.о.о., Љубовија

04.08.2023. године

ROP-LOZ-29636-CPIH-9/2023

Решење о грађевинској дозволи за припремне радове - инвеститори Драгослав Аврамовић, Лозница и Златко Перчић, Лозница

04.08.2023. године

ROP-LOZ-35549-CPI-5/2023

РЕШЕЊЕ о Измени Решења о грађевинској дозволи број: ROP-LOZ-27532-CPIH-3/2022, заводни број: 351-1530/2022-V од  04.11.2022. године - инвеститор Марија Стојановић, Неготин

02.08.2023. године

ROP-LOZ-27532-CPA-7/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Споменка Вуксановић, Лозница и "PARMENION" д.о.о., Љубовија

02.08.2023. године

ROP-LOZ-29636-CPI-8/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Владимир Вуловић, Бања Ковиљача, Иван Вуловић, Бања Ковиљача и Младен Миловановић, Трбушница

02.08.2023. године

ROP-LOZ-20389-CPI-2/2023

Решење о исправци Решења број: ROP-LOZ-41126-CPIН-5/2023,
заводни број: 351-947/2023-V, од 11.07.2023.године

26.07.2023. године

ROP-LOZ-41126-TECCORA-7/2023

Решење о грађевинској дозволи -инвеститор Предраг Митровић, Велико село

25.07.2023. године

ROP-LOZ-40455-CPA-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - Славкo (Радован) Славујевић, Јаребице

25.07.2023. године

ROP-LOZ-18449-CPI-2/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Зоранa Аксентијевић из Лознице

21.07.2023. године

ROP-LOZ-73-CPA-4/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи broj: ROP-LOZ-16354-CPА-6/2023 ,
заводни број: 351-408/2023-V , од 10.04.2023.године

21.07.2023. године

ROP-LOZ-16354-TECCORO-10/2023

Решење о грађевинској дозволи - Драгослав (Живко) Аврамовић из Лознице

21.07.2023. године

ROP-LOZ-35549-CPI-3/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Драгослав (Живко) Аврамовић из Лознице

19.07.2023. године

ROP-LOZ-38551-CPA-23/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор предузеће „PEJAK HANDEL“ д.о.о. Б.Ковиљача

18.07.2023. године

ROP-LOZ-6625-CPA-13/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радивоје Гвозденовић, Велико Село

14.07.2023. године

ROP-LOZ-7408-CPI-2/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Михаило Петровић, Лозница

14.07.2023. године

ROP-LOZ-23337-CPA-12/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Бојан Ранковић, Постење, Љубовија

14.07.2023. године

ROP-LOZ-3995-CPA-11/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Слободан Лукић, Клупци

14.07.2023. године

ROP-LOZ-10246-CPIH-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

14.07.2023. године

ROP-LOZ-41126-CPIH-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Катарина Кузмановић, Лозница

14.07.2023. године

ROP-LOZ-9699-CPI-3/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за промет и услуге „ТЕРМОВЕНТ“ д.о.о., Ужице

10.07.2023. године

ROP-LOZ-828-CPA-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милица Гербер, Лозница

10.07.2023. године

ROP-LOZ-14687-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Којић и Биљана Костић Којић, Вољевци, Мали Зворник

10.07.2023. године

ROP-LOZ-10856-CPIH-3/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Михаило Петровић, Лозница

04.07.2023. године

ROP-LOZ-23337-CPAH-10/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Смиља Јокић, Доња Борина, Мали Зворник

04.07.2023. године

ROP-LOZ-9416-CPIH-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Мирјана Вукићевић, Лозница

04.07.2023. године

ROP-LOZ-12847-CPI-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - подносилац Михаило Петровић, Лозница

30.06.2023. године

ROP-LOZ-23337-CPA-9/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

30.06.2023. године

ROP-LOZ-41126-CPI-4/2023

Решење о грађевинској дозволи за припремне радове - инвеститор Стефан Нешић, Завлака

29.06.2023. године

ROP-LOZ-6796-PWI-4/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Слободан Лукић, Клупци

27.06.2023. године

ROP-LOZ-10246-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Веселин Марковић, Београд

27.06.2023. године

ROP-LOZ-1977-CPIH-4/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Смиља Јокић, Доња Борина, Мали Зворник

27.06.2023. године

ROP-LOZ-9416-CPIH-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "ESTATE GLORY" д.о.о., Бања Ковиљача

27.06.2023. године

ROP-LOZ-41802-CPIH-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Милан Којић и Биљана Костић Којић, Вољевци, Мали Зворник

27.06.2023. године

ROP-LOZ-10856-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Удружење самохраних родителја и породица деце са инвалидитетом "Плава шкољка", Београд

27.06.2023. године

ROP-LOZ-27075-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Данијела и Милан Јокичић, Јадранска Лешница

26.06.2023. године

ROP-LOZ-12430-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предузеће "Filipović inverst gradnja" д.о.о., Клупци

21.06.2023. године

ROP-LOZ-3277-CPA-16/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Верица Хопс, Тршић

Датум пријема: 20.06.2023. године, објаве: 21.06.2023. године. године

ROP-LOZ-39853-CPIH-3/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи број: 351-122/90-V-02 од 12.03.1990. године - инвеститор Милена Бајагић, Брасина, Мали Зворник

Датум пријема: 19.06.2023. године, објаве: 20.06.2023. године. године

ROP-LOZ-17323-CPA-1/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бојана Красавчић, Лозница

Датум пријема: 19.06.2023. године, објаве: 20.06.2023. године. године

ROP-LOZ-11929-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Веселин Марковић, Београд

Датум пријема: 16.06.2023. године, објаве: 19.06.2023. године. године

ROP-LOZ-1977-CPIH-4/2023

Решење о исправци техничке грешке број ROP-LOZ-24078-CPI-3/2021, заводни број: 351-1572/2021-V, од 10.01.2022. године - инвеститор Предузеће "Filipović invest gradnja" д.о.о., Лозница, Предузеће за производњу, трговину и услуге "Жарковићи" д.о.о., Мали Зворник и Владан Митровић, Лозница

Датум пријема: 16.06.2023. године, објаве: 19.06.2023. године. године

ROP-LOZ-24078-TECCORA-7/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - "УРБАН ГРАДЊА 2019" д.о.о., Лозница

16.06.2023. године

ROP-LOZ-1091-CPA-22/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Копривица, Клупци

16.06.2023. године

ROP-LOZ-7175-CPI-4/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - "ESTATE GLORY" д.о.о., Бања Ковиљача

16.06.2023. године

ROP-LOZ-41802-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Јовић, Лозница

16.06.2023. године

ROP-LOZ-14406-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Бранко Станковић, Јадранска Лешница и Аксентије Скорић, Јадранска Лешница

15.06.2023. године

ROP-LOZ-28406-CPIH-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Славица Илић, Лозница и Јулиен Ванхоорден, Француска

14.06.2023. године

ROP-LOZ-16487-CPI-1/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Арсенић, Лозница

07.06.2023. године

ROP-LOZ-3196-CPA-7/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славица Антић пр. изградња зграда и завршни радови у грађевинарству "АНТИЋ НОВОГРАДЊА", Лозница

06.06.2023. године

ROP-LOZ-8174-CPI-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славица Антић пр. "Изградња зграда и завршни радови у грађевинарству Антић новоградња", Лозница

0606.2023. године

ROP-LOZ-8178-CPI-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "Домис градња" д.о.о., Београд и Драган Баћић, Лозница

02.06.2023. године

ROP-LOZ-30038-CPIH-9/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Јовановић, Цикоте и Ибољка Јовановић, Мужља, Зрењанин

02.06.2023. године

ROP-LOZ-15450-CPI-1/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Неђељко Миловановић, Горње Недељице

01.06.2023. године

ROP-LOZ-8906-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миливој Јездић, Шабац

01.06.2023. године

ROP-LOZ-37406-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница

29.05.2023. године

ROP-LOZ-27864-CPI-5/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МВМ РАД" д.о.о., Лозница

24.05.2023. године

ROP-LOZ-6458-CPA-18/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Јелена Симоновић, Лозница и Љубинка Крсмановић, Лозница

24.05.2023. године

ROP-LOZ-3568-CPA-11/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Михаило Антонић из Бање Ковиљаче

23.05.2023. године

ROP-LOZ-40170-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Лазар Васиљевић и Винка Васиљевић, Читлук, Мали Зворник

19.05.2023. године

ROP-LOZ-5338-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносиоци Предузеће "Домис градња" д.о.о., Београд и Драган Баћић, Лозница

19.05.2023. године

ROP-LOZ-30038-CPI-8/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносиоци Бранко Станковић, Јадранска Лешница и Аксентије Скорић, Јадранска Лешница

19.05.2023. године

ROP-LOZ-28406-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ

16.05.2023. године

ROP-LOZ-28956-CPI-4/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Веселин Марковић, Београд

16.05.2023. године

ROP-LOZ-1977-CPI-3/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Предузеће "МБ-ГРАДЊА 2018" д.о.о., Бања Ковиљача

15.05.2023. године

ROP-LOZ-14470-CPA-7/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Вера Хопс, Тршић

12.05.2023. године

ROP-LOZ-39853-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Љубомир Костић, Лозничко Поље

11.05.2023. године

ROP-LOZ-7231-CPI-2/2023

Решење о исправци Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-2540-CPI-3/2023 од 26.04.2023. године

11.05.2023. године

ROP-LOZ-2540-TECCORA-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јелена Савић, Швајцарска

Датум пријема: 05.05.2023. године, објаве: 08.05.2023. године. године

ROP-LOZ-8237-CPIH-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јован Перић, Лозница

Датум пријема: 27.04.2023. године, објаве: 28.04.2023. године. године

ROP-LOZ-2540-CPI-3/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститори Јелена Симоновић, Лозница и Љубинка Крсмановић, Лозница

Датум пријема: 27.04.2023. године, објаве: 28.04.2023. године. године

ROP-LOZ-40554-CPAH-16/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Драгица Васић Мрђен, Лозница

26.04.2023. године

ROP-LOZ-37596-CPA-7/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Панић, Лозница

25.04.2023. године

ROP-LOZ-7184-CPIH-2/2023

Решење о издавању привремене грађевинске дозволе - инвеститор Република Србија, ЈП "Путеви Србије"

Датум пријема: 21.04.2023. године, објаве: 24.04.2023. године

ROP-LOZ-31737-TCPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Светомир Аксентијевић, Дворска, Крупањ

Датум пријема: 21.04.2023. године, објаве: 24.04.2023. године

ROP-LOZ-73-CPI-3/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Милошевић, Лозница

Датум пријема: 21.04.2023. године, објаве: 24.04.2023. године

ROP-LOZ-31039-CPA-20/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Перко Ђаловић, Горња Врањска

20.04.2023. године

ROP-LOZ-41867-CPIH-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Guglic" д.о.о., Башчелуци

20.04.2023. године

ROP-LOZ-37105-CPI-5/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

20.04.2023. године

ROP-LOZ-14801-CPA-15/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносиоци Јелена Симоновић, Лозница и Љубинка Крсмановић, Лозница

20.04.2023. године

ROP-LOZ-40554-CPA-13/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститори Зоран Гавриловић, Лозница и Данијела Хрвач, Лозница

20.04.2023. године

ROP-LOZ-36537-CPA-14/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Бранко и Драгана Пантић, Коренита

20.04.2023. године

ROP-LOZ-4849-CPI-2/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Стефан Маринковић, Липнички Шор, Липнички Шор

12.04.2023. године

ROP-LOZ-16354-CPA-6/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Стојан Ранковић, Лозница и Момчило Станковић, Липнички Шор

10.04.2023. године

ROP-LOZ-9237-CPI-1/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Миладин и Божана Милић, Бања Ковиљача

10.04.2023. године

ROP-LOZ-2417-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ђорђе Петровић, Мали Зворник

10.04.2023. године

ROP-LOZ-426-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Пољопривредно добро "Гучево" д.о.о., Лозница

05.04.2023. године

ROP-LOZ-6192-CPA-11/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Бранко Давидовић, Лозница

05.04.2023. године

ROP-LOZ-39479-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Гордана и Зоран Старчевић, Београд

04.04.2023. године

ROP-LOZ-2761-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Павле Вујић и Сандра Вујић, Ступница

31.03.2023. године

ROP-LOZ-5057-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница

30.03.2023. године

ROP-LOZ-7626-CPI-1/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Алекса Бркић, Липница

30.03.2023. године

ROP-LOZ-8010-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славиша Миловановић, Ступница

Датум пријема: 28.03.2023. године, објаве: 29.03.2023. године

ROP-LOZ-3666-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "GUGLIC" д.о.о., Башчелуци, Лозница

Датум пријема: 28.03.2023. године, објаве: 29.03.2023. године

ROP-LOZ-37605-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Лукић, Београд

27.03.2023. године

ROP-LOZ-40821-CPI-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Драган Панић, Лозница

27.03.2023. године

ROP-LOZ-7184-CPI-1/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марко Петровић, Лозница

27.03.2023. године

ROP-LOZ-7443-CPI-1/2023

Решење о измени Решњења о грађевинској дозволи - инвеститор МАРКО ПЕТРОВИЋ ПР Дестилерија за производњу ракије "МВП Дестилерија", Лешница

23.03.2023. године

ROP-LOZ-38684-CPA-6/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Горан и Бранко Виторовић, Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-227-CPIH-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранко Ђурђевић, Лозница

17.03.2023. године

ROP-LOZ-32401-CPIH-9/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносиоци Ана и Драган Сремчевић, Лозница

14.03.2023. године

ROP-LOZ-41861-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Бранко Ђурђевић, Лозница

14.03.2023. године

ROP-LOZ-32401-CPI-7/2023

Решење о измени Решњења о грађевинској дозволи - инвеститор Душан Митрић, Лозница

14.03.2023. године

ROP-LOZ-20079-CPA-16/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Гајић, Плоча, Лозница

13.03.2023. године

ROP-LOZ-41784-CPI-2/2022

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

10.03.2023. године

ROP-LOZ-14801-CPA-11/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милена Ранковић, Лозница

10.03.2023. године

ROP-LOZ-14774-CPI-2/2022

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "ЂУКИЋ" д.о.о., Лозница

09.03.2023. године

ROP-LOZ-2603-CPA-6/2023

Решење о измени Решњења о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница

09.03.2023. године

ROP-LOZ-6458-CPA-12/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Јелена и Марко Николић, Лозница

08.03.2023. године

ROP-LOZ-12576-CPI-2/2022

Решење о измени Решњења о грађевинској дозволи - инвеститор Јасмина Обрадовић, Лозница

06.03.2023. године

ROP-LOZ-4583-CPA-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница

06.03.2023. године

ROP-LOZ-7486-CPA-10/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Мирјана и Миленко Танацковић, Липнички Шор

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-39131-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Чедо Петровић, Доње Недељице

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-23278-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јована Васиљевић, Лозница

03.03.2023. године

ROP-LOZ-300-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милојка Пантић, Лозница

02.03.2023. године

ROP-LOZ-41385-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Раденко Стефановић и Милка Стефановић, Крупањ

01.03.2023. године

ROP-LOZ-26057-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "ПЕЈАК - ТИМ ЛО ГРАДЊА" д.о.о., Бања Ковиљача

01.03.2023. године

ROP-LOZ-17354-CPIH-5/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститори Драгослав Аврамови, Лозница, и Златко Перчић, Лозница

01.03.2023. године

ROP-LOZ-38551-CPA-18/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Стефановић, Лозничко Поље

27.02.2023. године

ROP-LOZ-12520-CPIH-3/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Милутин (Славољуб) Илић

24.02.2023. године

ROP-LOZ-43522-CPA-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милојe (Милутин) Бурмазовић, Цикоте

21.02.2023. године

ROP-LOZ-27172-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор „GUGLIC“ д.о.о. Башчелуци

20.02.2023. године

ROP-LOZ-37612-CPIH-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Цвјеткo Манојловић из Лозница

17.02.2023. године

ROP-LOZ-39602-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Грађевинско пред. „ПЕЈАК - ТИМ ЛО ГРАДЊА“ д.о.о. Бања Ковиљача

17.02.2023. године

ROP-LOZ-17354-CPI-4/2023

Решење о исправци решења Градске управе Града Лознице

14.02.2023. године

ROP-LOZ-3810-TECCORA-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Маријанa  Максимовић и Милан Максимовића из Грнчаре