Јавни огласи

Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

Назив огласа

Датум пријема и објаве

Више

Јавни оглас за доделу локација ради постављања монтажних објеката – тезги

17.02.2023. године

Графички приказ