Градска изборна комисија

Стални састав Градске изборне комисије


 1. Слађана Бодирога – председник
  • Дејан Перић – заменик председника
 2. Јован Миладиновић – члан
  • Драга Тадић – заменик члана
 3. Владимир Радишић – члан
  • Весна Поповић – заменик члана
 4. Драгана Перзић – члан
  • Ђорђе Марковић – заменик члана
 5. Марко Симић – члан
  • // – заменик члана
 6. Љубинка Горданић – члан
  • Биљана Гачевић – заменик члана
 7. Стефан Петровић – члан
  • Душан Николић – заменик члана
 8. Ивана Матић – члан
  • Марија Тодоровић – заменик члана
 9. Олгица Јевтић – члан
  • Владимир Стојановић – заменик члана

Славица Милетић – секретар
Јелена Спасојевић – заменик секретара

Пословник о раду Градске изборне комисије

Број: 013-1-1/2022

Датум: 18.02.2022. године

 • Обавештења
 • Обавештење грађанима – излагање на увид ЈБС
 • Роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине гада Лознице, који су расписани за 17. децембар 2023. године
Обавештења

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПОДНОСИОЦИ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ДА ЋЕ СЕ ПРИЈЕМ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ВРШИТИ У СЕДИШТУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БРОЈ 2, У МАЛОЈ САЛИ, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У РАДНО ВРЕМЕ ОД 07.00 ДО 15.00 ЧАСОВА, УЗ НАЈАВУ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 015/879-264 И 064/644-54-54.

ИЗУЗЕТНО, ПОДНОШЕЊЕ И ПРИЈЕМ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА ВРШИ СЕ УЗ ПРЕТХОДНУ БЛАГОВРЕМЕНУ НАЈАВУ ПРЕДСЕДНИКУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ТОКУ ТРАЈАЊА РАДНОГ ВРЕМЕНА.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Обавештење грађанима – излагање на увид ЈБС
Роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине гада Лознице, који су расписани за 17. децембар 2023. године