Градска изборна комисија града Лозница

Стални састав Градске изборне комисије


 1. Слађана Бодирога – председник
  • Дејан Перић – заменик председника
 2. Јован Миладиновић – члан
  • Драга Тадић – заменик члана
 3. Владимир Радишић – члан
  • Весна Поповић – заменик члана
 4. Милојка Смиљанић – члан
  • Ђорђе Марковић – заменик члана
 5. Марко Симић – члан
  • Војислав Драгишић – заменик члана
 6. Љубинка Горданић – члан
  • Биљана Гачевић – заменик члана
 7. Стефан Петровић – члан
  • Немања Петровић – заменик члана
 8. Миленко Мићић – члан
  • Марија Тодоровић – заменик члана
 9. Олгица Јевтић – члан
  • Милисав Искић – заменик члана

Славица Милетић – секретар

Јелена Спасојевић – заменик секретара

Пословник о раду Градске изборне комисије

Број: 013-1-1/2022

Датум: 18.02.2022. године