Одлуке Скупштине града Лознице

Назив огласа

Датум пријема и објаве

Број службеног листа

Више

Одлука о постављењу секретара Скупштине града Лознице

30.01.2024. године

1/2023

Одлука о избору председника Скупштине града Лознице

30.01.2024. године

1/2023

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница

30.01.2024. године

1/2023