Одлуке Скупштине града Лознице

Назив огласа

Датум пријема и објаве

Број службеног листа

Више

Одлука о престанку манадата одборника Скупштгине града Лознице

29.03.2024. године

7/2024

Одлукао давању сагласности на Програм пословања Црвеног крста Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлукао давању сагласности на Програм пословања Установе за физичку културу “Лагатор” Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлукао давању сагласности на Програм пословања Апотекарске установе Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлукао давању сагласности на Програм пословања Центра за социјални рад “Лозница” Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлукао давању сагласности на Програм пословања Центра за културу “Вук Караџић” Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлукао давању сагласности на Програм пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлукао давању сагласности на Програм пословања Туристичке организације града Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлукао давању сагласности на Програм пословања Предшколске установе “Бамби” Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлукао давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлукао давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање “Лозница развој” Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије “Топлана-Лозница” Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије “Топлана-Лозница” Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа “Водовод и канализација” Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа “Водовод и канализација” Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлука о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Комуналног јавног предузећа “Наш дом” Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлука о давању сагласности на Програм пословања Комуналног јавног предузећа “Наш дом” Лозница за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Закључак о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године са Анализом пословања јавних предузећа

29.03.2024. године

7/2024


Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године са Анализом пословања јавних предузећа

29.03.2024. године

7/2024

Одлука о измени и допуни Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу на територији града Лознице

29.03.2024. године

7/2024

Одлука о усвајању Кадровског плана органа града Лознице за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Кадровски план органа града Лознице за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлука о буџету града Лознице за 2024. годину

29.03.2024. године

7/2024

Одлука о потврђивању манадата одборника Скупштгине града Лознице

29.03.2024. године

7/2024

Одлука о престанку манадата одборника Скупштгине града Лознице

29.03.2024. године

7/2024

Одлука о усвајању Плана развоја града Лознице за период 2024.- 2030. године

29.03.2024. године

5/2024

План развоја града Лознице за период 2024.- 2030. године

29.03.2024. године

5/2024

Одлука о приступању изради Средњорочног плана развоја града Лознице за приод 2024.-2026. година

29.03.2024. године

5/2024

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице

2/2024

Одлука о избору чланова Градског већа града Лознице

2/2024

Одлука о избору заменика градоначелника града Лознице

2/2024

Одлука о избору градоначелника града Лознице

2/2024

Одлука о избору заменика председника Скупштине града Лознице

2/2024

Одлука о постављењу секретара Скупштине града Лознице

30.01.2024. године

1/2024

Одлука о избору председника Скупштине града Лознице

30.01.2024. године

1/2024

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница

30.01.2024. године

1/2024