Одлуке Скупштине града Лознице

Назив

Датум објаве службеног листа

Број службеног листа

Више

Одлука о измени и допуну Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту Бања Ковиљача

14.02.2023. године

1/2023

Јавни уговор о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на теритодији града Лознице на Пакету “Ц” линија

14.02.2023. године

1/2023

Одлука о давању сагласности на текст јавног уговора о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету “Ц” линија на територији града Лознице у отвореном поступку број К6/2021

14.02.2023. године

1/2023

Одлука о избору најповољније понуде за концесију – поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету “Ц” линија на територији града Лознице у отвореном поступку број К6/2021

14.02.2023. године

1/2023

План детаљне регулације индустријске зоне “Север” у Лозници

14.02.2023. године

1/2023

Планирана намена површина

14.02.2023. године

1/2023

План парцелације јавних површина

14.02.2023. године

1/2023

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације индустријске зоне “Север” у Лозници

14.02.2023. године

1/2023

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице

14.02.2023. године

1/2023