Јавна предузећа и установе

Јавна предузећа

ЈП „Водовод и канализација“

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних вода

Директор: Зоран Дивнић
Адреса: 15300 Лозница, Георгија Јакшића 9.
Телефон: (015) 7884 – 660.
Е-маил: vodovod.loznica@vikloznica.rs
Веб сајт: https://www.vikloznica.rs/ЈКП „Топлана – Лозница“

Снабдевање паром и климатизација која обухвата производњу и дистрибуцију паре и топле воде за грејање и друге сврхе

в.д. директор: Милан Рачић
Адреса: 15300 Лозница, Вере Благојевић бб.
Телефон: (015) 888 – 098.
Е-маил: direktor@toplana.rs,
Веб сајт: http://www.lotoplana.co.rs/КЈП „Наш Дом“

Сакупљање отпада који није опасан

Директор: Владимир Петровић
Адреса: 15300 Лозница, Булевар Доситеја Обрадовића 6.
Телефон: (015) 879 – 503.
Е-маил: kjpnasdomloz@open.telekom.rs
Веб сajt: http://kjpnasdom.rs/ЈП Лозница развој Лозница

Јавно предузеће за управљање, планирање и пројектовање Лозница развој Лозница

Директор: Никола Драгићевић
Адреса: 15300 Лозница, Георгија Јакшића
Телефон: (015) 872 – 712.
Е-маил: jpgrad@open.telekom.rs
Веб сајт: http://www.loznicarazvoj.rs/ЈП “Паркинг сервис“

Услужне делатности у копненом саобраћају, Управљање јавним паркиралиштима

Директор: Жељко Радовић
Адреса: 15300 Лозница, Јована Цвијића 20.
Телефон: (015) 877 – 537.
Е-маил: parkserv@open.telekom.rs
Веб сајт: http://www.parkingloznica.rs/Установе

Центар за културу “Вук Караџић“

Организација културних догађаја и очување културно историјског наслеђа града Лознице

Директор: Снежана Нешковић Симић
Адреса: 15300 Лозница, Саве Ковачевића 1.
Телефон: (015) 882 – 718.
Е-маил: centarkultureloznica@gmail.com
Веб сајт: http://www.ckvkaradzic.org.rs/Библиотека Вуковог завичаја Лозница

Библиотекарска делатност и организовање књижевних сусрета

Директор: Мирјана Пејак
Адреса: 15300 Лозница, Светог Саве 5.
Телефон: (015) 7882-123.
Е-маил: bibliotekaloznica@gmail.com
Веб сајт: http://www.bibliotekaloznica.org.rs/Установа за физичку културу “Лагатор“

Организовање спортских активности и управљање градским купалиштем

Директор: Дејан Димитријевић
Адреса: 15300 Лозница, Милоша Поцерца 58.
Телефон: (015) 873 – 111.
Е-маил: lagator@neobee.net
lagatorloz1@open.telekom.rs
Веб сајт: http://www.ufklagator.com/Установа за предшколско образовање и васпитање “Бамби“

Образовање и васпитање деце предшколског узраста

Директор: Ивана Савић
Адреса: 15300 Лозница, Генерала Јуришића 3.
Телефон: (015) 882 – 1221.
Е-маил: bambilo@open.telekom.rs
Веб сајт: http://bambilo.rs/Туристичка организација града Лознице

Промоција туристичких потенцијала града Лознице

Директор: Снежана Перић
Адреса: 15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 3.
Телефон: (015) 878 – 520.
Е-маил: togloznice@gmail.com
Веб сајт: http://www.togl.rs/Центар за социјални рад “Лозница“

Пружање услуга социјалне заштите и решавање о правима грађана

в.д. директор: Ана Андрић
Адреса: 15300 Лозница, Булевар Доситеја Обрадовића 1.
Телефон: (015) 7889 – 057.
Е-маил: csrloznica2010@gmail.com
Веб сајт: https://csrloznica.org.rs/Дом здравља “Др. Миленко Марин“

Здравствена делатност из области примарне здравствене заштите

Директор: др. Бранка Красавац
Адреса: 15300 Лозница, Болничка 65.
Телефон: (015) 893 – 724.
Е-маил: domzdravljaloznica@gmail.com
Веб сајт: http://dzloznica.co.rs/Апотекарска установа “Лозница“

Фармацеутска здравствена делатност на примарном нивоу

Директор: Мирјана Манојловић
Адреса: 15300 Лозница, Болничка 65.
Е-маил: apoteka1lo@eunet.rs
Веб сајт: http://www.apotekaloznica.comЦрвени крст

Секретар: Зорка Владић
Адреса: 15300 Лозница, Марије Бурсаћ бб.
Телефон: (015) 891 – 649.
Е-маил: loznica@redcross.org.rs
Веб сајт: /