Начелник Градске управе


НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Милорад Матић

Дипломирани правник
mmatic@loznica.rs

Милорад Матић рођен је  31.октобра 1982. године у Лозници. Основну и средњу економску школу завршио је у Лозници, а 2008. године  Правни факултет Универзитета у Београду,међународни смер.

Правосудни испит положио је 2010. године.

Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду- јавне финансије и финансијско право завршио је 2011. године.

Акредитовани је тренер за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе  од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу, област систем јавне управе.

Завршио је обуку за посредника(медијатора) и уписан је од 2018. године у регистар посредника који води Министарство правде.

Од 2008.  до 2011. године је радио као судијски приправник у Основном суду у Лозници, а након тога од 2011. до 2013. године као судисјки сарадник.

Од 2013. до 2016. године је обављао функцију секретара Основног суда у Лозници.

Од 2016. године је на функцији Заменика начелника Градске управе града Лознице.

Од 2022. године је на функцији Начелника Градске управе града Лознице.

Похађао је и завршио низ домаћих и међународних  обука у области управљања људским ресурсима, тимског рада, система јавне управе.

Говори енглески језик.

Ожењен је, отац двоје деце.Начелници одељењаОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД ОРГАНА ГРАДА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Славица Милетић

дипломирани правник
Телефон: (015)879 – 200, локал 242
Е-маил: smiletic@loznica.rs
Канцеларија: 106, I спрат (нови део)


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Зоран Томић

дипломирани економиста
Телефон: (015)879 – 200, локал 218
Е-маил: ztomic@loznica.rs
Канцеларија: 129., III спрат (нови део)


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Миленко Ерић

дипломирани правник
Телефон: (015)879 – 200, локал 220
Е-маил: meric@loznica.rs
Канцеларија: 114, I спрат (нови део)


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Телефон: (015)879 – 200, локал 247
Е-маил:
Канцеларија: 22, II спрат (стари део)ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Јован Миладиновић

дипл. инжењер пољопривреде
Телефон: (015)879 – 200, локал 221
E-маил: jmiladinovic@loznica.rs
Канцеларија: 15, I спрат (стари део)


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

Владан Трипковић

Телефон: (015) 879 – 200, локал 227
Е-маил: vtripkovic@loznica.rs
Канцеларија: III спрат (нови део)


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Тања Глишић Матић

професор компаративне књижевности, мастер културолог
Телефон:
Е-маил: tglisicmatic@loznica.rs
Канцеларија:


ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

Дејан Митрић

Телефон:
Е-маил:
Канцеларија:ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОРНО-ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Јеротија Матић

Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Телефон: –
E-маил: jmatic@loznica.rs
Канцеларија: –