ОДЛУКA О БУЏЕТУ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Одлукa о привременом финансирању града Лознице за период јануар – јун 2024. Године