Конкурси

Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

Назив конкурса

Датум пријема и објаве

Број

Више

10.

Одлука о расписивању јавног конкурса за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде

28.05.2024. године

КРОВОВИ

06-15-4/24-II

Пријава

ИНСТАЛАЦИЈЕ

06-15-5/24-II

Пријава

УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА

06-15-6/24-II

Пријава

9.

Одлука о одобравању пројеката и додели средстава за бесповратно суфинансирање пројеката одржавања и унапређења својстава зграде – ФАСАДЕ

28.05.2024. године

06-15-3/24-II

8.

Одлука о покретању поступка за суфинансирање посебних програма организација у области спорта на територији града Лознице у 2024. години

09.05.2024. године

06-14-7/24-II

Одлука о расписивању Јавног позива за посебне програме организација у области спорта у граду Лозници који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2024. години

06-14-8/24-II

Пријавни образац

7.

Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката у области културе из буџета Града Лознице у 2024.години

18.04.2024. године

6-12-5-2/24-II

Одлука о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области културе из буџета Града Лознице у 2024.години

06-12-5-3/24-II

Решење о именовању комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области културе из буџета Града Лознице у 2024.години

06-12-5-I/24 -II

Пријавни образац

Обрасци – наративни периодичан и коначан

Финансијски извештај – прилог наративном и коначном извештају

6.

Одлука о покретању поступка за суфинансирање програма рада/пројеката удружења у области социјалне заштите из буџета града Лознице за 2024. годину

16.04.2024. године

06-12-6-2/24-II

Одлука о расписиању јавног конкурса за суфинансирање програма рада/пројеката удружења у области социјалне заштите из буџета града Лознице за 2024. годину

06-12-6-3/24-II

Пријава на јавни конкурс

Нацрт буџета програма рада/пројекта

Пријава за учешће на конкурс

Изјава уз пријаву на конкурс

5.

Одлука о расписивању јавног позива за доделу накнаде трошкова за вантелесну оплодњу из буџета града Лознице за 2024. годину

15.04.2024. године

06-12-8/24-II

Захтев за оствљаривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу


4.

Јавни позив за достављање предлога за доделу јавних признања

11.04.2024. године

76/2024-I

3.

Решење о избору годишњих програма организација у области спорта са висином средстава који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2024. години

10.04.2024. године

06-12-4/24-11

Обавештење о достављању образца ревидираног буџета

Образац ревидираног буџета

Образац Периодичног извештаја

Образац Завршног извештаја

2.

Одлукa о расписивању конкурса за доделу градске награде ученицима и студентима са подручја града Лознице у 2024. години

10.04.2024. године

06-12-12/24-11

Пријавни образац

Решење о додели и висини градске награде ученицима и студентима у 2024. години

27.05.2024. године

06-15-2/24-II

1.

Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисањана територији града Лознице у 2024. години

28.02.2024. године

06-6/24-13-1/1

Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисањана територији града Лознице у 2024. години

06-6/24-13-1/2


Појашњење о начину пријаве за избор члана комисије

Пријава за суфинансирање из области јавног информисања – образац 1

Буџет пројекта и финасијски извештај (Образац 1, Образац 1а и Образац 2)

Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4)


Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања, Образац 1А

Образац за пријавау за члана комисије (Образац 3)

Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6)

Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања (Образац 2)

Изјава о реализовању планираних активности (Образац 7)

Пријављени кандидати за члана комисије за избор и оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Лознице у 2024. години

28.05.2024. године

Решење о именовању Стручне комисије 

28.05.2024. године