Обавештења

Назив обавештења

Датум

Више

Обавештење о приступању изради Нацрта Одлуке о постављању монтажних објеката на територији града Лознице

06.02.2024. године

Обавештење о приступању изради Нацрта Одлуке о јавним паркиралиштима

10.01.2024. године

Обавештење да је издато Решење  број 501-34-004/2023-VI о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера СЕКУНДАР 2022 Д.О.О. Лозница

14.09.2023. године

Обавештење да је поднет Захтев за издавање дозволе за третман, односно  складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада, оператера СЕКУНДАР 2022 Д.О.О. Лозница

08.08.2023. године

Позив физичким лицима да изврше категоризацију угоститељских објеката у којима пружају услуге смештаја

29.06.2023. године

Обавештење – Захтев КЈП “Наш дом” за давање сагласности на одлуку о промени цене

15.06.2023. године

Обавештење да је издато Решење  број 501-12-002/2023-VI о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада, оператера “ММА-СОО” Д.О.О. Лозница

23.05.2023. године

Наредба о обавезној систематској дератизацији на територији града Лознице

04.05.2023. године

Обавештење да је издато Решење  број 501-11-1/2023-VI о издавању Интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада, оператера “ММА-СОО” Д.О.О. Лозница

14.03.2023. године

Обавештење да је поднет Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада, оператера “ММА-СОО” Д.О.О. Лозница

22.02.2023. године