Образовање и запосленост

Образовање


Према подацима пописа из 2002. године, анализа образовне структуре становништва старијег од 15 година показује да доминантно учешће у општини Лозница има становништво са средњим образовањем, и њихово учешће износи 45%. Учешће становништва са вишим и високим образовањем износи 8%, што је неповољније у односу на републички просек, док су лица са образовањем нижим од основног заступљена са 23%, а са основним са 22%, тако да су оба показатеља на нивоу републичког просека.

У периоду до 2015. године обезбедиће се потпуна доступност школовања свој деци. Погодним мерама и програмима Град ће подстицати укључивање у редовни систем образовања деце угрожених група група (Роме, децу избеглица и расељених лица и др.). Прилагођавањем мреже и садржаја програма средњих стручних школа обезбедиће се знатно већи степен усклађености понуде и тражње на тржишту рада. Развој средњег стручног образовања биће у складу са потребама послодаваца и са увођењем и развојем нових технологија. Полазећи од опредељења датих у овом документу о промени привредне структуре, извршиће се прилагођавање програма средњег стручног образовања у оквиру постојећих школских капацитета.

За град Лозницу могли би бити интересантни следећи образовни профили: пољопривредни техничар, прехрамбени техничар, пекар, месар, прерађивач млека, руковалац-механичар пољопривредне технике, оператер машинске обраде.Средње школе

Лозница има 4 средње школе, и оне представљају 0,8% од броја средњих школа Републике, док број одељења, ученика и ученика који су завршили средњу школу чине по 1,3% одговарајућих показатеља на нивоу Републике Србије.Гимназија Вук Караџић

Гимназијска 5
15 300 Лозница
(015) 875 922

Директор: Дарко Несторовић

Смерови:

1. Природно – математички смер,
2. Друштвено – језички смер,
3. Информатички смер.

Средња економска школа

Трг Јована Цвијића 1
15 300 Лозница
(015) 878 161
Директор: Милан Недељковић

Смерови:

1. Економски техничар,
2. Финансијски техничар,
3. Правни техничар,
4. Комерцијалиста – оглед,
5. Биротехничар,
6. Трговински техничар,
7. Трговац,
8. Туристички техничар,
9. Кулинарски техничар,
10. Конобар, кувар,
11. Посластичар,
12. Припремач намирница (лако ментално заостала деца).

Средња техничка школа Вујо Матић

Трг Јована Цвијића 3
15 300 Лозница
(015) 878 570

Директор: Горан Горданић

СМЕРОВИ:

1. Машински техничар за компјутерско конструисање
2. Машински техничар грејне и расхладне технике
3. Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења
4. Аутомеханичар
5. Аутолимар
6. Инсталатер
7. Бравар
8. Електротехничар рачунара
9. Електротехничар аутоматике
10. Елекротехничар енергетике
11. Електротехничар електромоторних погона
12. Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
13. Електромонтер мрежа и постројења
14. Електромеханичар за машине и опрему
15. Електроинсталатер
16. Грађевински техничар за високоградњу
17. Керамичар – Терацер – Печар
18. Декоратер зидних површина

Средња школа Свети Сава

Саве Ковачевића 1
15 300 Лозница
(015) 878 180

Директор: Јелена Мирковић

СМЕРОВИ:

1. Техничар за индустријску фармацеутску технологију
2. Техничар за заштиту животне средине
3. Техничар графичке дораде
4. Ситоштампар
5. Хемијски лаборант
6. Прехрамбени техничар
7. Конфекционар – кројач
8. Конфекцијски техничар
9. Женски фризер
10. Мушки фризер
11. Медицинска сестра – техничар
12. Физиотерапеутски техничар

Основне школе

Лозница има 14 основних школа и једну основну музичку школу. Број основних школа на територији општине чине 1,2% броја школа у Републици Србији, а исти проценат односи се и на број одељења, број ученика и број ученика који су завршили основну школу.ОШ „Анта Богићевић“

15300 Лозница, Јанка Веселиновића 6.
(015) 882 – 178,
О школи

ОШ „Вук Караџић“

15300 Лозница, Филипа Кљајића 45.
(015) 877 – 202,

ОШ „Јован Цвијић“

15300 Лозница, Његошева 20.
(015) 876 – 777,

ОШ „Доситеј Обрадовић“

15300 Лозница, Ратарска бб
(015) 874 – 664,

ОШ „Кадињача“

15300 Лозница, Генерала Јуришића 1.
(015) 878 – 740,

ОШ „Петар Тасић“

15300 Лешница, Браће Милетића 1.
(015) 840 – 379,

ОШ „Вера Благојевић“

15300 Бања Ковиљача, Вера Благојевић 4.
(015) 818 – 177,

ОШ „Вукова спомен школа“

15303 Тршић
(015) 868 323,

ОШ „Свети Сава“

15300 Липнички Шор
(015) 812 – 393,

ОШ „14. Октобар“

15311 Драгинац
(015) 854 – 042,

ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“

15308 Ј. Лешница
(015) 852 – 501,

ОШ „Вук Караџић“

15300 Липница
(015) 860 – 709,

ОШ „Степа Степановић“

15234 Текериш
(015) 850 – 040,

ОШ „Мика Митровић“

15309 Брезјак
(015) 843 – 097,

Основна музичка школа „Вук Караџић“

15300 Лозница
(015) 882 – 128.


Структура запослености и незапослености