Јавна расправа

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о јавним паркиралиштима на територији града Лознице


Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о јавним паркиралиштима на територији града Лознице


Програм спровођења јавне расправе о нацрту Одлуке о јавним паркиралиштима на територији града Лознице


Формулар за достављање предлога и сугестија за измену/допуна Нацрта Одлуке о јавним паркиралиштима на територији града Лознице


Одлука о јавним паркиралиштима на територији града Лознице


Графички приказ Зоне I и Зоне II – Прилог


Датум пријема и објаве: 07.06.2024. године


Јавне расправе о буџету за 2024. годину


Скупови јавне расправе по подручјима, односно групи корисника за која су намењена и место одржавања


Датум пријема и објаве: 19.02.2024. године


Извештај о току јавне расправе о Нацрту одлуке о накнадама за коришћење јавних добара на територији града Лознице


Датум пријема и објаве: 28.02.2024. године


Јавне расправе о буџету за 2023. годину


Скупови јавне расправе по подручјима, односно групи корисника за која су намењена и место одржавања


Датум пријема и објаве: 27.10.2022. године


Стратегија развоја предшколског васпитања и образовања града Лознице 2020-2025


Формулар за достављање предлога и сугестија


Датум пријема и објаве: 07.02.2020. године


Јавна расправа на нацрт Стратегије развоја социјалне заштите града Лознице 2021 – 2025. трајаће 15 дана од дана објављивања на сајту Града Лознице, односно од 23.11.2020. године.


Све примедбе и сугестије на нацрт Стратегије развоја социјалне заштите грађани могу доставити на мејл адресу tatjana.borojevic@panacea.rs са напоменом да су то примедбе и сугестије за град Лозницу.


ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ


ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКE О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ


Формулар за достављање предлога и сугестија за измену и/или допуну НАЦРТУ ОДЛУКE О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ