Локални планови

Локални антикорупцијски план


Пословник о раду конкурсне комисије за избор кандидата за чланове радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана града Лознице


Одлука о утврђивању критеријума и поступка избора чланова радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана града Лознице


Јавни конкурс за избор чланова радног тела за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана града ЛозницеЛокални акциони план за младеЛокални еколошки акциони план града Лознице