Грађевинске дозволе

Назив документа

Датум пријема/објаве

Број

Документ

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац CAERUS GLOBAL GROUP D.O.O. ZA UVOZ IZVOZ I INVESTICIONE RADOVE DONJI DOBRIĆ

17.07.2024. године

ROP-LOZ-18142-CPI-5/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац CAERUS GLOBAL GROUP D.O.O. ZA UVOZ IZVOZ I INVESTICIONE RADOVE DONJI DOBRIĆ

17.07.2024. године

ROP-LOZ-18142-CPI-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славишa Јосиповић из Лознице

16.07.2024. године

ROP-LOZ-10669-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштвo за производњу и промет „ИНТЕР-ИНВЕСТ“ д.о.о. Лозница

16.07.2024. године

ROP-LOZ-31918-CPI-10/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Стефан Николић и Данка Дишић из Лешнице 

15.07.2024. године

ROP-LOZ-10334-CPI-3/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Јеленa Благојевић

15.07.2024. године

ROP-LOZ-20320-CPA-9/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Стојан Ранковић, Лозница, и Момчило Станковић, Липнички Шор

12.07.2024. године

ROP-LOZ-9237-CPA-5/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница Градска управа

12.07.2024. године

ROP-LOZ-13659-CPIH-7/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владан Јањић, Ново Село

12.07.2024. године

ROP-LOZ-8282-CPI-6/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Мирко Јевтић, Лозница

12.07.2024. године

ROP-LOZ-20968-CPI-1/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дејан Пурић и Срђан Пурић, Бања Ковиљача

12.07.2024. године

ROP-LOZ-39692-CPI-5/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Божовић, Лозница

12.07.2024. године

ROP-LOZ-4376-CPI-5/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор горан Дишић, Доњи Добрић

12.07.2024. године

ROP-LOZ-16709-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница Градска управа

12.07.2024. године

ROP-LOZ-13659-CPIН-6/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница Градска управа

12.07.2024. године

ROP-LOZ-13659-CPIН-8/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Друштво за производњу, прераду и промет „Nelly“ д.о.о., Лозница

08.07.2024. године

ROP-LOZ-17316-CPA-29/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Ђермановић, Лозница

05.07.2024. године

ROP-LOZ-12920-CPI-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радуле Дробњак, Лозница

05.07.2024. године

ROP-LOZ-9469-CPIН-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Синиша Перић, Воћњак

04.07.2024. године

ROP-LOZ-41890-CPI-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Јоветић, Стража

04.07.2024. године

ROP-LOZ-28673-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Божовић, Лозница

03.07.2024. године

ROP-LOZ-4378-CPI-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владимир Новаковић, Мало Поље, Хан Пијесак, БиХ

02.07.2024. године

ROP-LOZ-16600-CPI-3/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Предузеће „Домис градња“ д.о.о., Београд

02.07.2024. године

ROP-LOZ-32164-CPAH-22/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор „ECOMET RECIKLAŽA" д.о.о., Лозница

01.07.2024. године

ROP-LOZ-5133-CPA-10/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Пољопривредно добрo „Гучево“ д.о.о. Лозница

27.06.2024. године

ROP-LOZ-25655-CPA-11/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ј.В.П. „Србијаводе“, Београд

Датум пријема: 25.06.2024. године, објаве: 26.06.2024. године

ROP-LOZ-19322-CPI-1/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ирена Матић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 25.06.2024. године, објаве: 26.06.2024. године

ROP-LOZ-9666-CPIH-4/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Предузећe „Домис градња“ д.о.о. Београд

24.06.2024. године

ROP-LOZ-32164-CPA-21/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Миливоје Станимировић, Београд

20.06.2024. године

ROP-LOZ-10501-CPI-3/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Александар Јовановић из Бање Ковиљаче

20.06.2024. године

ROP-LOZ-967-CPI-2/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Град Лозница Градска управа

20.06.2024. године

ROP-LOZ-13659-CPI-4/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Божидар Којић из Лознице 

20.06.2024. године

ROP-LOZ-43982-CPI-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марко Јовановић из Лознице

20.06.2024. године

ROP-LOZ-11794-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ЈВП „Србијаводе“

20.06.2024. године

ROP-LOZ-17863-CPI-1/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Вељко Станојевић из Лознице 

20.06.2024. године

ROP-LOZ-13966-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Град Лозница

20.06.2024. године

ROP-LOZ-5758-CPI-2/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Вучетић из Лознице

20.06.2024. године

ROP-LOZ-2443-CPA-5/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Град Лозница Градска управа

19.06.2024. године

ROP-LOZ-13659-CPI-3/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Град Лозница Градска управа

19.06.2024. године

ROP-LOZ-13659-CPI-5/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузећe „МБ-ГРАДЊА 2018“ д.о.о. Бања Ковиљача 

19.06.2024. године

ROP-LOZ-35757-CPI-5/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Борис Ђорђевић

19.06.2024. године

ROP-LOZ-11834-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Горан Виторовић из Лознице

19.06.2024. године

ROP-LOZ-33023-CPI-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Катаринa Дуранович из Лознице

17.06.2024. године

ROP-LOZ-10576-CPI-2/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Иренa Матић, Б.Ковиљачa 

14.06.2024. године

ROP-LOZ-9666-CPI-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор ЈВП „Србијаводе“, Нови Београд

14.06.2024. године

ROP-LOZ-17863-CPI-1/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Драган Красавчић, Лозница

14.06.2024. године

ROP-LOZ-11929-CPAH-10/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор  Друштвo за производњу и промет „ИНТЕР-ИНВЕСТ“ д.о.о. Лозница 

14.06.2024. године

ROP-LOZ-38114-CPA-18/2024

Решење о измени грађевинске дозволе број: ROP-LOZ-5133-CPIH-4/2022 од 05.01.2023

13.06.2024. године

ROP-LOZ-5133-CPA-10/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миленкo Квочкa из Руњана

12.06.2024. године

ROP-LOZ-12465-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгана Шајнбахер, Вршац

07.06.2024. године

ROP-LOZ-6883-CPIН-3/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Драган Красавчић, Лозница

07.06.2024. године

ROP-LOZ-11929-CPA-9/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јован Васиљевић, Лозница

06.06.2024. године

ROP-LOZ-43852-CPIH-3/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Тишић, Лозница

06.06.2024. године

ROP-LOZ-28628-CPA-8/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Вера и Рајко Жижић, Београд

06.06.2024. године

ROP-LOZ-41559-CPI-5/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Радуле Дробњак, Лозница

05.06.2024. године

ROP-LOZ-9469-CPI-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Јевтић, Лозница

29.05.2024. године

ROP-LOZ-29389-CPIH-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Спасоје Станојевић, Лозница

29.05.2024. године

ROP-LOZ-9605-CPIH-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Самарџић, Лешница

29.05.2024. године

ROP-LOZ-23997-CPIH-4/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Милан Тадић, Руњани

29.05.2024. године

ROP-LOZ-13425-CPI-3/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Спасоје Станојевић, Лозница

29.05.2024. године

ROP-LOZ-9605-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Снежана Бајић, Лозница

29.05.2024. године

ROP-LOZ-14210-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Владимир Ћелић, Лозница

29.05.2024. године

ROP-LOZ-8472-CPI-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Спасоје Станојевић, Лозница

29.05.2024. године

ROP-LOZ-9605-CPIH-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милена Марковић, Козјак

29.05.2024. године

ROP-LOZ-10740-CPI-1/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Гуглиц" д.о.о., Башчелуци

28.05.2024. године

ROP-LOZ-8360-CPI-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Шојић, Бања Ковиљача

27.05.2024. године

ROP-LOZ-7221-CPI-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Сандра Миловановић, Лешница

27.05.2024. године

ROP-LOZ-11878-CPI-2/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

Датум пријема: 22.05.2024. године, објаве: 24.05.2024. године

ROP-LOZ-31852-CPA-9/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Војислав Петровић, Шабац, Александар Лукић, Земун, Горан Петковић, Бачка Паланка и Николина Росић, Раковица, Београд

Датум пријема: 21.05.2024. године, објаве: 24.05.2024. године

ROP-LOZ-25030-CPI-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

Датум пријема: 21.05.2024. године, објаве: 24.05.2024. године

ROP-LOZ-7709-CPI-4/2024

Решење којим се одбија захтев као неоснован - подносилац Горан Дишић, Доњи Добрић

20.05.2024. године

ROP-LOZ-29831-CPA-6/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милица Барбарић, Тршић

20.05.2024. године

ROP-LOZ-30192-CPI-3/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Владан Пантелић, Лозница

16.05.2024. године

ROP-LOZ-28710-CPA-8/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Далибор Павић, Клупци

13.05.2024. године

ROP-LOZ-17688-CPA-9/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница - Градска управа

13.05.2024. године

ROP-LOZ-20242-CPI-6/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор „GP EUROIMPEX“д.о.о., Лозница

13.05.2024. године

ROP-LOZ-13300-CPI-1/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Глигорић, Крупањ

13.05.2024. године

ROP-LOZ-7501-CPI-3/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Далибор Павић, Клупци

13.05.2024. године

ROP-LOZ-17698-CPA-10/2024

Решење о грађевинској дозволи за припремне радове - инвеститор Друштво за производњу и промет „ИНТЕР-ИНВЕСТ“ д.о.о., Лозница

Датум пријема: 09.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-31918-CPI-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славица Видаковић, Ваљево

Датум пријема: 09.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-9867-CPI-2/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Горан Виторовић и Бранка Виторовић, Лозница

Датум пријема: 30.04.2024. године, објаве: 07.05.2024. године

ROP-LOZ-227-CPA-11/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор „РRIVER PROPERTY INVESTMENT GROUP“ д.о.о., Лозница

29.04.2024. године

ROP-LOZ-9379-CPA-17/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драгољуб Вучетић, Лозница

25.04.2024. године

ROP-LOZ-955-CPI-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милена Марковић, Козјак

24.04.2024. године

ROP-LOZ-10740-CPI-1/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јована Тадић, Трбушница

Датум пријема: 23.04.2024. године, објаве: 23.04.2024. године

ROP-LOZ-7429-CPI-3/2024

Решење о исправци Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Милисав Грандић и Олгица Грандић, Лешница

19.04.2024. године

ROP-LOZ-9677-TECCORO-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Максимовић, Лозница

18.04.2024. године

ROP-LOZ-5119-CPI-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Милићевић, Лозница

16.04.2024. године

ROP-LOZ-7663-CPI-2/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Иван Јовић, Липнички Шор

Датум пријема: 12.04.2024. године, објаве: 15.04.2024. године

ROP-LOZ-6084-CPA-13/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Сања Глигорић и Јован Глигорић, Воћњак

Датум пријема: 12.04.2024. године, објаве: 15.04.2024. године

ROP-LOZ-2643-CPA-10/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Милисав Грандић и Олгица Грандић, Лешница

Датум пријема: 09.04.2024. године, објаве: 15.04.2024. године

ROP-LOZ-9677-CPA-1/2024

Решење о измени решења о грађевинској дозволи - инвеститор Иван Јовић из Липничког Шора

12.04.2024. године

ROP-LOZ-6084-CPA-13/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Сања Глигорић из Лознице, Воћњак, и Јована Глигорића из Лознице, Воћњак

12.04.2024. године

ROP-LOZ-2643-CPA-10/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Славко Јефић, Лозница

05.04.2024. године

ROP-LOZ-36815-CPA-7/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће „Домис градња“ д.о.о. Београд, и Радован Манојловић, Лозница

04.04.2024. године

ROP-LOZ-8648-CPIH-8/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Јован Васиљевић, Лозница

Датум пријема: 03.04.2024. године, објаве: 04.04.2024. године

ROP-LOZ-43852-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Павловић, Лозница

Датум пријема: 03.04.2024. године, објаве: 04.04.2024. године

ROP-LOZ-20652-CPI-5/2024

Решење којим се обуставља поступак по захтеву странке - подносилац Милисав Грандић и Олгица Грандић, Лешница

Датум пријема: 03.04.2024. године, објаве: 04.04.2024. године

ROP-LOZ-36745-CPI-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Данијела Васиљевић, Лозница

02.04.2024. године

ROP-LOZ-3711-CPI-2/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор "SANDO PHARM" д.о.о., Руњани

01.04.2024. године

ROP-LOZ-32123-CPA-8/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дејан Радановић, Чокешина

01.04.2024. године

ROP-LOZ-23201-CPI-5/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор "Framat d.o.o. Loznica"

01.04.2024. године

ROP-LOZ-37596-CPA-12/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предузеће „Домис градња“ д.о.о., Београд и Радован Манојловић, Лозница

Датум пријема: 29.03.2024. године, објаве: 01.04.2024. године

ROP-LOZ-8648-CPI-7/2024

Решење којим се обуставља поступак по захтеву странке - подносилац Друштво за грађевинарство, прозводњу и услуге „МБМ РАД“ д.о.о., Лозница

29.03.2024. године

ROP-LOZ-918-CPA-10/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марко Поповић, Лозница

25.03.2024. године

ROP-LOZ-2841-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор „WOBY HAUS“ д.о.о. за трговину и експорт-импорт Нови Сад

25.03.2024. године

ROP-LOZ-148-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Будимир Гачић ПР Производња металних конструкција „DNB STEEL“, Лозница

Датум пријема: 22.03.2024. године, објаве: 25.03.2024. године

ROP-LOZ-36684-CPI-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славица Ђукић и Владан Ђукић, Шор

20.03.2024. године

ROP-LOZ-40195-CPIH-3/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Маријана Стојановић, Миладин Стојановић и Софија Стојановић, Лозница

14.03.2024. године

ROP-LOZ-16060-CPA-11/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Ивица Пуљезевић, Мали Зворник

13.03.2024. године

ROP-LOZ-12246-CPA-9/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Светлана Чукарић, Тршић

13.03.2024. године

ROP-LOZ-1989-CPIH-2/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Ивица Пуљезевић, Мали Зворник

Датум пријема: 11.03.2024. године, објаве: 12.03.2024. године

ROP-LOZ-12246-CPA-9/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор „PIN INVEST MGM“ д.о.о., Лозница

Датум пријема: 11.03.2024. године, објаве: 12.03.2024. године

ROP-LOZ-33205-CPA-15/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Славица Ђукић и Владан Ђукић, Шор

06.03.2024. године

ROP-LOZ-40195-CPI-2/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор "Интер Инвест" д.о.о., Лозница, Миле Перишић, Чукарица-Београд, Срђан Петковић, Дејан Петковић и Станојка Петковић, Нови Београд

06.03.2024. године

ROP-LOZ-4238-CPA-7/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститори Драган Василић и Никола Василић, Лозница

06.03.2024. године

ROP-LOZ-3235-CPA-5/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Николина Тривковић и Данијел Тривковић, Лозница

05.03.2024. године

ROP-LOZ-33327-CPI-2/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Далибор Павић, Клупци

04.03.2024. године

ROP-LOZ-17688-CPA-6/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Далибор Павић, Клупци

04.03.2024. године

ROP-LOZ-17698-CPA-6/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предраг Живановић, Лозница

28.02.2024. године

ROP-LOZ-37176-CPIH-2/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Новак Максимовић, Лозница

27.02.2024. године

ROP-LOZ-5882-CPA-4/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Драгиша Терзић, Доњи Добрић

26.02.2024. године

ROP-LOZ-6496-CPA-10/2024

Решење о исправци Решења о грађевинској дозволи - ROP-LOZ-41006-CPI-7/2023, заводни број: 351-2100/2023-V, од 23.01.2024. године

23.02.2024. године

ROP-LOZ-41006-TECCORO-10/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Драгослав Аврамовић, Лозница и Златко Перчић, Лозница

22.02.2024. године

ROP-LOZ-35549-CPA-9/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миле Перић, Дворска, Крупањ

22.02.2024. године

ROP-LOZ-36462-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Раденко Јакшић, Зворник, БиХ

22.02.2024. године

ROP-LOZ-30990-CPIН-5/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Блажић, Лозница

20.02.2024. године

ROP-LOZ-8210-CPAH-9/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Јевтић, Лозница

20.02.2024. године

ROP-LOZ-29389-CPIH-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јовица Петровић, Лозница

20.02.2024. године

ROP-LOZ-41715-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Раденко Јакшић, Зворник, БиХ

19.02.2024. године

ROP-LOZ-30990-CPIН-5/2024

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - подносилац CAERUS GLOBAL GROUP д.о.о., Доњи Добрић

Датум пријема: 13.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-20774-CPI-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милисав Обрадовић, Лозница

Датум пријема: 13.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-38718-CPIH-9/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милева Петровић, Брњац

Датум пријема: 13.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-29145-CPI-2/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Светлана Чукарић, Тршић

12.02.2024. године

ROP-LOZ-1989-CPI-1/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Женева евро С" д.о.о., Лешница

12.02.2024. године

ROP-LOZ-41419-CPI-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Михаило Рисојевић, Лозничко Поље

12.02.2024. године

ROP-LOZ-2387-CPI-1/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Тамара Ковачевић, Лозничко Поље

12.02.2024. године

ROP-LOZ-1341-CPIH-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Рашевић, Руњани

12.02.2024. године

ROP-LOZ-37967-CPI-12/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор „ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ” д.о.о., Лозница

12.02.2024. године

ROP-LOZ-13266-CPAH-33/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Зоран Јевтић, Лозница

12.02.2024. године

ROP-LOZ-29389-CPI-3/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Александар Блажић, Лозница

Датум пријема: 01.02.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-8210-CPAH-8/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститори Владан Теодоровић, Цикоте и Сања Теодоровић, Цикоте

Датум пријема: 01.02.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-5879-CPA-7/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Дишић, Бањевац, Крупањ

Датум пријема: 01.02.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-39105-CPI-3/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Предузеће Градекс д.о.о., Лозница

Датум пријема: 30.01.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-35286-CPAH-33/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Раденко Јакшић, Лозница

29.01.2024. године

ROP-LOZ-30990-CPI-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Немања Саватић, Јадранска Лешница

29.01.2024. године

ROP-LOZ-769-CPI-2/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Тамара Ковачевић, Лозничко Поље

29.01.2024. године

ROP-LOZ-1341-CPI-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Миланка Атанацковић и Раденко Атанацковић, Брњац

29.01.2024. године

ROP-LOZ-42643-CPI-2/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститори Јелена Илић, Лозница, Татјана Милошевић, Лозница и Весна Финогенов-Тошић, Лозница

25.01.2024. године

ROP-LOZ-27208-CPA-13/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Марија Стефановић, Лозница, Слободан Стефановић, Лозница и Друштво за производњу и промет „ИНТЕР ИНВЕСТ“ д.о.о., Лозница

26.01.2024. године

ROP-LOZ-34390-CPI-4/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Polina Saakian, Nikolai Saakian Sergei Zhukov, Русија

25.01.2024. године

ROP-LOZ-15507-CPA-9/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

24.01.2024. године

ROP-LOZ-35286-CPA-32/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор „МИС НОВА СТОЛАРИЈА“ д.о.о., Лозница

23.01.2024. године

ROP-LOZ-7486-CPA-14/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Живан Матић, Лешница

22.01.2024. године

ROP-LOZ-33636-CPIH-3/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор "PIN INVEST MGM" д.о.о., Лозница

19.01.2024. године

ROP-LOZ-33205-CPA-10/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "SANDO PHARM" д.о.о., Руњани

18.01.2024. године

ROP-LOZ-32123-CPI-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "АЗБУКА 2015" д.о.о., Тршић

18.01.2024. године

ROP-LOZ-38126-CPI-3/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Милисав Обрадовић, Лозница

12.01.2024. године

ROP-LOZ-38718-CPI-8/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Славиша Миловановић, Ступница

12.01.2024. године

ROP-LOZ-3666-CPA-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор „ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА” д.о.о., Клупци

11.01.2024. године

ROP-LOZ-25928-CPI-9/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Станка Блажић, Лозница

05.01.2024. године

ROP-LOZ-8210-CPA-7/2023

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - подносилац Електродистрибуција Србије д.о.о., Београд

04.01.2024. године

ROP-LOZ-10261-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Верица Reitenspiess, Горње Недељице

04.01.2024. године

ROP-LOZ-40732-CPI-3/2023