Грађевинске дозволе

Назив документа

Датум пријема/објаве

Број

Документ

Решење о исправци Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Милисав Грандић и Олгица Грандић, Лешница

19.04.2024. године

ROP-LOZ-9677-TECCORO-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Максимовић, Лозница

18.04.2024. године

ROP-LOZ-5119-CPI-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Никола Милићевић, Лозница

16.04.2024. године

ROP-LOZ-7663-CPI-2/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Иван Јовић, Липнички Шор

Датум пријема: 12.04.2024. године, објаве: 15.04.2024. године

ROP-LOZ-6084-CPA-13/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Сања Глигорић и Јован Глигорић, Воћњак

Датум пријема: 12.04.2024. године, објаве: 15.04.2024. године

ROP-LOZ-2643-CPA-10/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Милисав Грандић и Олгица Грандић, Лешница

Датум пријема: 09.04.2024. године, објаве: 15.04.2024. године

ROP-LOZ-9677-CPA-1/2024

Решење о измени решења о грађевинској дозволи - инвеститор Иван Јовић из Липничког Шора

12.04.2024. године

ROP-LOZ-6084-CPA-13/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Сања Глигорић из Лознице, Воћњак, и Јована Глигорића из Лознице, Воћњак

12.04.2024. године

ROP-LOZ-2643-CPA-10/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Славко Јефић, Лозница

05.04.2024. године

ROP-LOZ-36815-CPA-7/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће „Домис градња“ д.о.о. Београд, и Радован Манојловић, Лозница

04.04.2024. године

ROP-LOZ-8648-CPIH-8/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Јован Васиљевић, Лозница

Датум пријема: 03.04.2024. године, објаве: 04.04.2024. године

ROP-LOZ-43852-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Павловић, Лозница

Датум пријема: 03.04.2024. године, објаве: 04.04.2024. године

ROP-LOZ-20652-CPI-5/2024

Решење којим се обуставља поступак по захтеву странке - подносилац Милисав Грандић и Олгица Грандић, Лешница

Датум пријема: 03.04.2024. године, објаве: 04.04.2024. године

ROP-LOZ-36745-CPI-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Данијела Васиљевић, Лозница

02.04.2024. године

ROP-LOZ-3711-CPI-2/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор "SANDO PHARM" д.о.о., Руњани

01.04.2024. године

ROP-LOZ-32123-CPA-8/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Дејан Радановић, Чокешина

01.04.2024. године

ROP-LOZ-23201-CPI-5/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор "Framat d.o.o. Loznica"

01.04.2024. године

ROP-LOZ-37596-CPA-12/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предузеће „Домис градња“ д.о.о., Београд и Радован Манојловић, Лозница

Датум пријема: 29.03.2024. године, објаве: 01.04.2024. године

ROP-LOZ-8648-CPI-7/2024

Решење којим се обуставља поступак по захтеву странке - подносилац Друштво за грађевинарство, прозводњу и услуге „МБМ РАД“ д.о.о., Лозница

29.03.2024. године

ROP-LOZ-918-CPA-10/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марко Поповић, Лозница

25.03.2024. године

ROP-LOZ-2841-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор „WOBY HAUS“ д.о.о. за трговину и експорт-импорт Нови Сад

25.03.2024. године

ROP-LOZ-148-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Будимир Гачић ПР Производња металних конструкција „DNB STEEL“, Лозница

Датум пријема: 22.03.2024. године, објаве: 25.03.2024. године

ROP-LOZ-36684-CPI-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славица Ђукић и Владан Ђукић, Шор

20.03.2024. године

ROP-LOZ-40195-CPIH-3/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Маријана Стојановић, Миладин Стојановић и Софија Стојановић, Лозница

14.03.2024. године

ROP-LOZ-16060-CPA-11/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Ивица Пуљезевић, Мали Зворник

13.03.2024. године

ROP-LOZ-12246-CPA-9/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Светлана Чукарић, Тршић

13.03.2024. године

ROP-LOZ-1989-CPIH-2/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Ивица Пуљезевић, Мали Зворник

Датум пријема: 11.03.2024. године, објаве: 12.03.2024. године

ROP-LOZ-12246-CPA-9/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор „PIN INVEST MGM“ д.о.о., Лозница

Датум пријема: 11.03.2024. године, објаве: 12.03.2024. године

ROP-LOZ-33205-CPA-15/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Славица Ђукић и Владан Ђукић, Шор

06.03.2024. године

ROP-LOZ-40195-CPI-2/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор "Интер Инвест" д.о.о., Лозница, Миле Перишић, Чукарица-Београд, Срђан Петковић, Дејан Петковић и Станојка Петковић, Нови Београд

06.03.2024. године

ROP-LOZ-4238-CPA-7/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститори Драган Василић и Никола Василић, Лозница

06.03.2024. године

ROP-LOZ-3235-CPA-5/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Николина Тривковић и Данијел Тривковић, Лозница

05.03.2024. године

ROP-LOZ-33327-CPI-2/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Далибор Павић, Клупци

04.03.2024. године

ROP-LOZ-17688-CPA-6/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Далибор Павић, Клупци

04.03.2024. године

ROP-LOZ-17698-CPA-6/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предраг Живановић, Лозница

28.02.2024. године

ROP-LOZ-37176-CPIH-2/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Новак Максимовић, Лозница

27.02.2024. године

ROP-LOZ-5882-CPA-4/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Драгиша Терзић, Доњи Добрић

26.02.2024. године

ROP-LOZ-6496-CPA-10/2024

Решење о исправци Решења о грађевинској дозволи - ROP-LOZ-41006-CPI-7/2023, заводни број: 351-2100/2023-V, од 23.01.2024. године

23.02.2024. године

ROP-LOZ-41006-TECCORO-10/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Драгослав Аврамовић, Лозница и Златко Перчић, Лозница

22.02.2024. године

ROP-LOZ-35549-CPA-9/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миле Перић, Дворска, Крупањ

22.02.2024. године

ROP-LOZ-36462-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Раденко Јакшић, Зворник, БиХ

22.02.2024. године

ROP-LOZ-30990-CPIН-5/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Блажић, Лозница

20.02.2024. године

ROP-LOZ-8210-CPAH-9/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Јевтић, Лозница

20.02.2024. године

ROP-LOZ-29389-CPIH-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јовица Петровић, Лозница

20.02.2024. године

ROP-LOZ-41715-CPI-2/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Раденко Јакшић, Зворник, БиХ

19.02.2024. године

ROP-LOZ-30990-CPIН-5/2024

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - подносилац CAERUS GLOBAL GROUP д.о.о., Доњи Добрић

Датум пријема: 13.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-20774-CPI-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милисав Обрадовић, Лозница

Датум пријема: 13.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-38718-CPIH-9/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милева Петровић, Брњац

Датум пријема: 13.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-29145-CPI-2/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Светлана Чукарић, Тршић

12.02.2024. године

ROP-LOZ-1989-CPI-1/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Женева евро С" д.о.о., Лешница

12.02.2024. године

ROP-LOZ-41419-CPI-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Михаило Рисојевић, Лозничко Поље

12.02.2024. године

ROP-LOZ-2387-CPI-1/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Тамара Ковачевић, Лозничко Поље

12.02.2024. године

ROP-LOZ-1341-CPIH-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Александар Рашевић, Руњани

12.02.2024. године

ROP-LOZ-37967-CPI-12/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор „ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ” д.о.о., Лозница

12.02.2024. године

ROP-LOZ-13266-CPAH-33/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Зоран Јевтић, Лозница

12.02.2024. године

ROP-LOZ-29389-CPI-3/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Александар Блажић, Лозница

Датум пријема: 01.02.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-8210-CPAH-8/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститори Владан Теодоровић, Цикоте и Сања Теодоровић, Цикоте

Датум пријема: 01.02.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-5879-CPA-7/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милан Дишић, Бањевац, Крупањ

Датум пријема: 01.02.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-39105-CPI-3/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Предузеће Градекс д.о.о., Лозница

Датум пријема: 30.01.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-35286-CPAH-33/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Раденко Јакшић, Лозница

29.01.2024. године

ROP-LOZ-30990-CPI-4/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Немања Саватић, Јадранска Лешница

29.01.2024. године

ROP-LOZ-769-CPI-2/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Тамара Ковачевић, Лозничко Поље

29.01.2024. године

ROP-LOZ-1341-CPI-3/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Миланка Атанацковић и Раденко Атанацковић, Брњац

29.01.2024. године

ROP-LOZ-42643-CPI-2/2024

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститори Јелена Илић, Лозница, Татјана Милошевић, Лозница и Весна Финогенов-Тошић, Лозница

25.01.2024. године

ROP-LOZ-27208-CPA-13/2024

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Марија Стефановић, Лозница, Слободан Стефановић, Лозница и Друштво за производњу и промет „ИНТЕР ИНВЕСТ“ д.о.о., Лозница

26.01.2024. године

ROP-LOZ-34390-CPI-4/2024

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Polina Saakian, Nikolai Saakian Sergei Zhukov, Русија

25.01.2024. године

ROP-LOZ-15507-CPA-9/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

24.01.2024. године

ROP-LOZ-35286-CPA-32/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор „МИС НОВА СТОЛАРИЈА“ д.о.о., Лозница

23.01.2024. године

ROP-LOZ-7486-CPA-14/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Живан Матић, Лешница

22.01.2024. године

ROP-LOZ-33636-CPIH-3/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор "PIN INVEST MGM" д.о.о., Лозница

19.01.2024. године

ROP-LOZ-33205-CPA-10/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "SANDO PHARM" д.о.о., Руњани

18.01.2024. године

ROP-LOZ-32123-CPI-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "АЗБУКА 2015" д.о.о., Тршић

18.01.2024. године

ROP-LOZ-38126-CPI-3/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Милисав Обрадовић, Лозница

12.01.2024. године

ROP-LOZ-38718-CPI-8/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Славиша Миловановић, Ступница

12.01.2024. године

ROP-LOZ-3666-CPA-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор „ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА” д.о.о., Клупци

11.01.2024. године

ROP-LOZ-25928-CPI-9/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Станка Блажић, Лозница

05.01.2024. године

ROP-LOZ-8210-CPA-7/2023

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - подносилац Електродистрибуција Србије д.о.о., Београд

04.01.2024. године

ROP-LOZ-10261-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Верица Reitenspiess, Горње Недељице

04.01.2024. године

ROP-LOZ-40732-CPI-3/2023