Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи

Назив документа

Датум пријема/објаве

Број

Документ

Решење о измени Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Вићентије Искић, Стража

20.05.2024. године

ROP-LOZ-8308-ISAWA-4/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Зоран и Миленија Богићевић, Пасковац

20.05.2024. године

ROP-LOZ-14226-ISAW-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Татјана Томић, Бања Ковиљача

20.05.2024. године

ROP-LOZ-14175-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

16.05.2024. године

ROP-LOZ-35743-ISAW-2/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

16.05.2024. године

ROP-LOZ-35736-ISAW-2/2024

Решење којим се одбија захтев као неоснован - подносилац Друштво за грађевинарство, прозводњу и услуге „МБМ РАД“ д.о.о., Лозница

Датум пријема: 14.05.2024. године, објаве: 15.05.2024. године

ROP-LOZ-918-ISAW-12/2024

Решење о измени Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Драган и Гордана Максимовић, Грнчара

Датум пријема: 14.05.2024. године, објаве: 15.05.2024. године

ROP-LOZ-16026-ISAWAH-7/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Снежана Радовановић, Лозница

Датум пријема: 14.05.2024. године, објаве: 15.05.2024. године

ROP-LOZ-13843-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Цветко Станић, Лозница

Датум пријема: 14.05.2024. године, објаве: 15.05.2024. године

ROP-LOZ-13827-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Крстић, Липнички Шор

Датум пријема: 14.05.2024. године, објаве: 15.05.2024. године

ROP-LOZ-7414-ISAW-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ангелина Чугуровић, Лешница

Датум пријема: 10.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-13212-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Маричић, Лозница

Датум пријема: 10.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-13513-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Новица Милошевић, Лозница

Датум пријема: 10.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-13512-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Снежана Станић, Лозница

Датум пријема: 10.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-13275-ISAW-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - подносилац Милојко Андрић, Лозница

Датум пријема: 10.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-28851-ISAW-5/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Новак Радић, Лозница и Миланка Радић, Велико Село

Датум пријема: 10.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-2711-ISAW-3/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Драган Максимовић, Грнчара

Датум пријема: 09.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-16026-ISAWA-6/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Небојша Николић, Лозница

Датум пријема: 09.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-12971-ISAW-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Душко Аметовић, Лозница

Датум пријема: 08.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-12672-ISAW-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Весна Петровић, Лозница

Датум пријема: 30.04.2024. године, објаве: 07.05.2024. године

ROP-LOZ-6665-ISAW-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Електродистрибуција Србије д.о.о., Београд Огранак Лозница

Датум пријема: 30.04.2024. године, објаве: 07.05.2024. године

ROP-LOZ-7315-ISAW-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Јевтић, Коренита

25.04.2024. године

ROP-LOZ-13777-ISAWHA-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Славко Ковачевић, Лешница

Датум пријема: 22.04.2024. године, објаве: 23.04.2024. године

ROP-LOZ-8885-ISAWHA-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мика Мијатовић, Липницки Шор

Датум пријема: 22.04.2024. године, објаве: 23.04.2024. године

ROP-LOZ-6076-ISAWHA-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Електродистрибуција Србије д.о.о., Београд Огранак Лозница

19.04.2024. године

ROP-LOZ-11405-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгољуб Лекић, Лозница

19.04.2024. године

ROP-LOZ-11233-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

18.04.2024. године

ROP-LOZ-11030-ISAW-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Драган Максимовић, Грнчара

18.04.2024. године

ROP-LOZ-16026-ISAWA-6/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

16.04.2024. године

ROP-LOZ-10826-ISAW-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Славко Ковачевић, Лешница

15.04.2024. године

ROP-LOZ-8885-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

15.04.2024. године

ROP-LOZ-21987-ISAW-11/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Воћњак

15.04.2024. године

ROP-LOZ-10360-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гордана Деспотовић, Лозница

15.04.2024. године

ROP-LOZ-10396-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

15.04.2024. године

ROP-LOZ-10586-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Рељић Драган из Лешнице

12.04.2024. године

ROP-LOZ-9748-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Васић Драган, Васић Видојка, Васић Невена и Васић Зорица из Лознице

10.04.2024. године

ROP-LOZ-9838-ISAW-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Дејан Јефтић, Коренита

10.04.2024. године

ROP-LOZ-13777-ISAW-2/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Мика Мијатовић, Липнички Шор

Датум пријема: 04.04.2024. године, објаве: 05.04.2024. године

ROP-LOZ-6076-ISAW-2/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Елетродистрибуција Србије д.о.о., Београд

Датум пријема: 04.04.2024. године, објаве: 05.04.2024. године

ROP-LOZ-7315-ISAWHA-2/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Тамара Ковачевић, Лозница

Датум пријема: 04.04.2024. године, објаве: 05.04.2024. године

ROP-LOZ-4239-ISAW-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Александар Урошевић, Лозница

Датум пријема: 04.04.2024. године, објаве: 05.04.2024. године

ROP-LOZ-1297-ISAW-4/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Трифуновић, Стража

Датум пријема: 04.04.2024. године, објаве: 05.04.2024. године

ROP-LOZ-2213-ISAW-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Маријана Поповић, Аустрија

Датум пријема: 04.04.2024. године, објаве: 05.04.2024. године

ROP-LOZ-6935-ISAW-2/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Велимир Лукић, Лозница

01.04.2024. године

ROP-LOZ-8534-ISAW-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Светомир Бурмазовић, Лозница

01.04.2024. године

ROP-LOZ-5322-ISAWHA-2/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница

01.04.2024. године

ROP-LOZ-37931-ISAW-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Добривоје Костадиновић, Лозница

01.04.2024. године

ROP-LOZ-6310-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

28.03.2024. године

ROP-LOZ-8208-ISAW-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - подносилац Електродистрибуција Србије д.о.о., Београд Огранак Електродистрибуција Лозница

28.03.2024. године

ROP-LOZ-8497-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Митровић и Мирјана Митровић, Лозница

25.03.2024. године

ROP-LOZ-11589-ISAWHA-5/2024

Решење којим се одбија захтев као неоснован - подносилац Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

25.03.2024. године

ROP-LOZ-7753-ISAW-12/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Елетродистрибуција Србије д.о.о., Београд

25.03.2024. године

ROP-LOZ-7315-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

21.03.2024. године

ROP-LOZ-7076-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

21.03.2024. године

ROP-LOZ-7230-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за грађевинарство и
инжењеринг ,,Бео-Партер'' д.о.о., Лешница

21.03.2024. године

ROP-LOZ-7374-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радојка Живановић, Лозница

21.03.2024. године

ROP-LOZ-7380-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милорад Јевтић и Драгана Јевтић, Јелав

15.03.2024. године

ROP-LOZ-3152-ISAWHA-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Иван Андрић, Лешница

15.03.2024. године

ROP-LOZ-6547-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Добривоје Костадиновић, Лозница

14.03.2024. године

ROP-LOZ-6310-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Грк, Лозница

13.03.2024. године

ROP-LOZ-6306-ISAW-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Милорад Јевтић и драгана Јевтић, Јелав

Датум пријема: 11.03.2024. године, објаве: 12.03.2024. године

ROP-LOZ-3152-ISAW-2/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живан Илић, Лозница

Датум пријема: 11.03.2024. године, објаве: 12.03.2024. године

ROP-LOZ-5897-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Александар Стојановић, Лешница

07.03.2024. године

ROP-LOZ-44138-ISAW-3/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Светомир Бурмазовић, Лозница

07.03.2024. године

ROP-LOZ-5322-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јелена Лацковић-Кукић, Лозница

07.03.2024. године

ROP-LOZ-5336-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Јовановић, Лозница

07.03.2024. године

ROP-LOZ-5906-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

06.03.2024. године

ROP-LOZ-4979-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Шабан Фафулић, Лозница

06.03.2024. године

ROP-LOZ-5192-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Боро Сукара, Лозница

06.03.2024. године

ROP-LOZ-5329-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Зарин, Београд

04.03.2024. године

ROP-LOZ-3189-ISAWHA-2/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Никола Стојнић, Лозница

04.03.2024. године

ROP-LOZ-1648-ISAWHA-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Вера Павловић, Лозница

04.03.2024. године

ROP-LOZ-5053-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија и ОШ "Анта Богићевић", Лозница

04.03.2024. године

ROP-LOZ-3015-ISAW-2/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 01.03.2024. године, објаве: 04.03.2024. године

ROP-LOZ-4901-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Филип Максимовић, Клупци

01.03.2024. године

ROP-LOZ-12859-ISAW-24/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Мирослав Митровић и Мирјана Митровић, Лозница

01.03.2024. године

ROP-LOZ-11589-ISAW-4/2024

Решење о измени Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Марија Вукосављевић, Лозница

29.02.2024. године

ROP-LOZ-128-ISAWA-14/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душанка Иванић, Лозница

29.02.2024. године

ROP-LOZ-4929-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јелица Цветковић, Лозница

29.02.2024. године

ROP-LOZ-4936-ISAW-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац CAERUS GLOBAL GROUP D.O.O. ZA UVOZ IZVOZ I INVESTICIONE RADOVE DONJI DOBRIĆ

29.02.2024. године

ROP-LOZ-20774-ISAW-4/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

27.02.2024. године

ROP-LOZ-4626-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Борисав Крсмановић, Тршић

27.02.2024. године

ROP-LOZ-43068-ISAWHA-4/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Томислав Петровић, Лозница и Горан Петровић, Клупци

26.02.2024. године

ROP-LOZ-3936-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гордана Ковачевић, Ченеј, Нови Сад

26.02.2024. године

ROP-LOZ-3877-ISAW-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Никола Стојнић, Лозница

26.02.2024. године

ROP-LOZ-1648-ISAW-2/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

22.02.2024. године

ROP-LOZ-28615-ISAWHA-11/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зорица Васковић, Бања Ковиљача

22.02.2024. године

ROP-LOZ-3732-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миодраг Терзић, Лозница

22.02.2024. године

ROP-LOZ-3504-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

22.02.2024. године

ROP-LOZ-3454-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јелена Стакић, Бања Ковиљача

22.02.2024. године

ROP-LOZ-3191-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

22.02.2024. године

ROP-LOZ-39453-ISAW-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Веселин Враголић, Чокешина

Датум пријема: 14.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-2950-ISAW-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Владимир Зарин, Београд

Датум пријема: 14.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-3189-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 14.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-3455-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација",
Лозница

Датум пријема: 14.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-38119-ISAW-3/2024

Решење о исправци Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Лукић

09.02.2024. године

ROP-LOZ-23630-TECCORO-4/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Борисав Крсмановић, Тршић

09.02.2024. године

ROP-LOZ-43068-ISAW-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јавно предузеће "Путеви Србије", Београд

09.02.2024. године

ROP-LOZ-30954-ISAW-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Милутиновић, Лозница

08.02.2024. године

ROP-LOZ-2359-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Ракић, Лозница

06.02.2024. године

ROP-LOZ-2240-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Олга Фокина, Лозница

06.02.2024. године

ROP-LOZ-2081-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Митровић, Лозница

05.02.2024. године

ROP-LOZ-17-ISAW-4/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

02.02.2024. године

ROP-LOZ-28615-ISAW-10/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милорад Кондић, Тршић

02.02.2024. године

ROP-LOZ-2063-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Стојнић, Лозница

02.02.2024. године

ROP-LOZ-1979-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милица Којић, Козјак

02.02.2024. године

ROP-LOZ-36891-ISAW-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бошко Симић, Лозница

Датум пријема: 01.02.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-43948-ISAWHA-2/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Жељко Арсенић, Лозница

Датум пријема: 01.02.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-1631-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Немања Радишић и Сања Радишић, Трбушница

Датум пријема: 01.02.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-39133-ISAW-2/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јелена Алексић, Брасина

Датум пријема: 31.01.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-153-ISAWHA-2/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Славиша Симић и Бранка Симић, Лозница

Датум пријема: 31.01.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-38991-ISAW-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радојка Костадиновић, Лешница

Датум пријема: 31.01.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-1629-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зорка Марковић, Лешница

Датум пријема: 31.01.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-1624-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љиљана Ђоковић, Лозница

Датум пријема: 31.01.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-1620-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

Датум пријема: 31.01.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-14470-ISAW-21/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 31.01.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-1502-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Борисав Крсмановић, Тршић

30.01.2024. године

ROP-LOZ-43068-ISAWHA-2/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

30.01.2024. године

ROP-LOZ-1416-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слађана Kaufman, Лозница

30.01.2024. године

ROP-LOZ-1154-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав и Слађана Лукић, Лозница

30.01.2024. године

ROP-LOZ-23630-ISAW-3/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Раденко Бојић, Лозница

30.01.2024. године

ROP-LOZ-154-ISAW-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Бошко Симић, Лозница

30.01.2024. године

ROP-LOZ-43948-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

Датум пријема: 30.01.2024. године, објаве: 29.01.2024. године

ROP-LOZ-18690-ISAW-3/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

29.01.2024. године

ROP-LOZ-1237-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

25.01.2024. године

ROP-LOZ-918-ISAW-9/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

22.01.2024. године

ROP-LOZ-108-ISAW-1/2024

Решење о измњни Решења о одовравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

18.01.2024. године

ROP-LOZ-21420-ISAWA-8/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Јелена Алексић, Брасина

15.01.2024. године

ROP-LOZ-153-ISAW-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Драгица Ивковић, Лозница

15.01.2024. године

ROP-LOZ-158-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љиљана Пајић, Бања Ковиљача

15.01.2024. године

ROP-LOZ-250-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Петар Арсић, Београд

Датум пријема: 10.01.2024. године, објаве: 11.01.2024. године

ROP-LOZ-25-ISAW-1/2024

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

09.01.2024. године

ROP-LOZ-27208-ISAW-12/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Биљана Шћекић, Лозница

05.01.2024. године

ROP-LOZ-42972-ISAWHA-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

05.01.2024. године

ROP-LOZ-16416-ISAW-16/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Андрић Бранко, Лозница

04.01.2024. године

ROP-LOZ-43811-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миливоје Кикановић, Лешница

04.01.2024. године

ROP-LOZ-44105-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Електротехничко предузеће ,,Елинг'' ад, Липничи Шор

04.01.2024. године

ROP-LOZ-40186-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Жељко Јовић, Лозница

04.01.2024. године

ROP-LOZ-43602-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

03.01.2024. године

ROP-LOZ-40584-ISAW-2/2023