Локацијски услови 2023

Назив документа

Датум пријема и објаве

Број

Документ

Локацијски услови - инвеститор Будимир Гачић, Лозница

26.12.2023. године

ROP-LOZ-36684-LOCH-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Дејан Петковић, Лозница

26.12.2023. године

ROP-LOZ-16416-LOC-15/2023

Локацијски услови - инвеститор ЕП"ЕЛИНГ" ад, Липнички Шор

26.12.2023. године

ROP-LOZ-40186-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Зоран Миливојевић, Лозница

25.12.2023. године

ROP-LOZ-37254-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац Жељко Марковић, Лозница

25.12.2023. године

ROP-LOZ-21001-LOCН-4/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац ЈП "Водовод и канализација", Лозница

25.12.2023. године

ROP-LOZ-40118-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор РRIVER PROPERTY INVESTMENT GROUP д.о.о., Лозница

25.12.2023. године

ROP-LOZ-9379-LOCАН-16/2023

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница

25.12.2023. године

ROP-LOZ-37931-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор "МБ ГРАДЊА 2018" д.о.о., Бања Ковиљача

25.12.2023. године

ROP-LOZ-14470-LOC-17/2023

Решење о исправци Локацијских услова Градске управе града Лознице, Oдељења за планирање и изградњу, Одсека за спровођење обједињене процедуре и планирање, број: ROP-LOZ-28615-LOC-4/2023, заводни број: 353-467/2023-Vод 13.12.2023. године

Датум пријема: 22.12.2023. године, објаве: 25.12.2023. године

ROP-LOZ-28615-TECCORO-7/2023

Локацијски услови - инвеститор Милош Виторовић, Лозница

Датум пријема: 22.12.2023. године, објаве: 25.12.2023. године

ROP-LOZ-28615-LOC-4/2023

Локацијски услови - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница

Датум пријема: 20.12.2023. године, објаве: 21.12.2023. године

ROP-LOZ-40584-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Милисав Грандић, Лешница

14.12.2023. године

ROP-LOZ-36745-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - подносилац Вера Жижић, Београд

14.12.2023. године

ROP-LOZ-41559-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор ''Цаерус Глобал Гроуп'' д.о.о., Доњи Добрић

14.12.2023. године

ROP-LOZ-18142-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор ''МИС НОВА СТОЛАРИЈА'' д.о.о., Клупци

14.12.2023. године

ROP-LOZ-7486-LOCА-13/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац Невена Мричић, Лозница

14.12.2023. године

ROP-LOZ-31918-LOCН-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац "ЖЕНЕВА ЕВРО С" д.о.о., Лешница

12.12.2023. године

ROP-LOZ-41419-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац Владан Грујић, Лозница

07.12.2023. године

ROP-LOZ-32268-LOCН-2/2023

Локацијски услови - инвеститор ''Sando Pharm'' д.о.о., Руњани

07.12.2023. године

ROP-LOZ-32123-LOCH-4/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац Верица Reitenspiess, Горње Недељице

05.12.2023. године

ROP-LOZ-40732-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац ЕП "ЕЛИНГ" а.д., Липнички Шор

Датум пријема: 01.12.2023. године, објаве: 02.12.2023. године

ROP-LOZ-40186-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Иван Илић, Липнички Шор

Датум пријема: 01.12.2023. године, објаве: 02.12.2023. године

ROP-LOZ-34577-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Миленкo Марић из Л. Шора

1.12.2023. године

ROP-LOZ-37810-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац Зоран Павловић из Лознице

1.12.2023. године

ROP-LOZ-20652-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Дејан Радановић из Чокешине

1.12.2023. године

ROP-LOZ-23201-LOCА-4/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - подносилац ГРАД ЛОЗНИЦА

1.12.2023. године

ROP-LOZ-20242-LOCH-3/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац Дејан Пурић из Бање Ковиљаче

1.12.2023. године

ROP-LOZ-39692-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Милан Дишић, Крупањ

Датум пријема: 29.11.2023. године, објаве: 30.11.2023. године

ROP-LOZ-39105-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор "АЛВИ ИНВЕСТ" д.о.о., Бања Ковиљача

Датум пријема: 29.11.2023. године, објаве: 30.11.2023. године

ROP-LOZ-37272-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Раденко Јакшић, Трновица, Зворник

Датум пријема: 29.11.2023. године, објаве: 30.11.2023. године

ROP-LOZ-30990-LOC-3/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац ГРАД ЛОЗНИЦА

28.11.2023. године

ROP-LOZ-36680-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Мила Перића из Дворске

28.11.2023. године

ROP-LOZ-36462-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Мирослав Ђуричић из Лознице

27.11.2023. године

ROP-LOZ-38249-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор "АЗБУКА 2015" д.о.о. Лозница – Тршић

27.11.2023. године

ROP-LOZ-38126-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака - подносилац "АЛВИ ИНВЕСТ" ДОО Бања Ковиљача

22.11.2023. године

ROP-LOZ-38995-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац ГРАД ЛОЗНИЦА

22.11.2023. године

ROP-LOZ-39070-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац ''ПИН ИНВЕСТ МГМ'' ДОО из Лознице

22.11.2023. године

ROP-LOZ-33205-LOCА-8/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац Горан Виторовић из Лознице

22.11.2023. године

ROP-LOZ-33023-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац  ЈП ''Водовод и канализација'' из Лознице

22.11.2023. године

ROP-LOZ-38119-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац Славиша Симић из Лознице

22.11.2023. године

ROP-LOZ-38991-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац Саша Јанковић из Новог Села

21.11.2023. године

ROP-LOZ-4992-LOC-6/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац 'Лозница Гас'' из Лознице

21.11.2023. године

ROP-LOZ-28615-LOC-3/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац Жељко Марковић из Лознице

21.11.2023. године

ROP-LOZ-21001-LOC-3/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у  Идејном решењу - подносилац ''Priver property investment group'' ДОО из Лознице

21.11.2023. године

ROP-LOZ-9379-LOCAH-15/2023

Решење о обустављању поступка због одустанка од захтева - инвеститор "SANDO PHARM" DOO Руњани

21.11.2023. године

ROP-LOZ-32123-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор  Славољуб Спајић из Лознице

21.11.2023. године

ROP-LOZ-23639-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Николина Тривковић и Данијел Тривковић из Лознице

21.11.2023. године

ROP-LOZ-33327-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Живан Матић из Лешнице

21.11.2023. године

ROP-LOZ-33636-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница

21.11.2023. године

РОП-ЛОЗ-35743-ЛОЦ-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница

21.11.2023. године

РОП-ЛОЗ-35736-ЛОЦ-1/2023

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод
и канализација" Лозница

21.11.2023. године

ROP-LOZ-36021-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Александар Самарџић из Лешнице

21.11.2023. године

ROP-LOZ-23997-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор 'Женева евро С'' ДОО из Лешнице

21.11.2023. године

ROP-LOZ-31766-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Саша Јанковић из Новог Села

21.11.2023. године

ROP-LOZ-4992-LOCН-7/2023

Локацијски услови - измењени - инвеститор Жељко Николић из Шора

21.11.2023. године

ROP-LOZ-30887-LOCA-7/2023

Локацијски услови - измењени - инвеститор Маријана Максимовић из Грнчаре

21.11.2023. године

ROP-LOZ-11512-LOСA-17/2023

Локацијски услови - измењени - инвеститор ИВАН ЈОВИЋ из Шора

21.11.2023. године

ROP-LOZ-6084-LOCA-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Владимир Зарин из Београда

21.11.2023. године

ROP-LOZ-31753-LOCА-3/2023

Локацијски услови - измењени - инвеститор Марија Бојић из Бање Ковиљаче

21.11.2023. године

ROP-LOZ-14470-LOCАH-13/2023

Локацијски услови - инвеститор Дејан Цветковић из Брњца

21.11.2023. године

ROP-LOZ-10526-LOCАН-7/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Богдан Ђукановић из Крупња

17.11.2023. године

ROP-LOZ-24788-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац "Електродистрибуцијa Србије" ДОО Београд, Огранак Лозница

17.11.2023. године

ROP-LOZ-25579-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Драган Филиповић из Брњца

17.11.2023. године

ROP-LOZ-25928-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - подносилац ЈП "Водовод и канализација"Лозница, Георгија Јакшића 9

17.11.2023. године

ROP-LOZ-37931-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Зоран Алексић из Липничког Шора

17.11.2023. године

ROP-LOZ-30733-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Дијана
Красавчић из Лешнице

17.11.2023. године

ROP-LOZ-29315-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Милева Петровић из Лознице

17.11.2023. године

ROP-LOZ-29152-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Милева Петровић из Лознице

17.11.2023. године

ROP-LOZ-29145-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Дејан Радановић из Чокешине

17.11.2023. године

ROP-LOZ-23201-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Слободан Томић из Зајаче

17.11.2023. године

ROP-LOZ-27219-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор град Лозница

17.11.2023. године

ROP-LOZ-26045-LOC-1/2023

Локацијски услови - измењени - инвеститор Град Лозница

16.11.2023. године

ROP-LOZ-29744-LOCА-2/2023

Локацијски услови - инвеститор ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", Београд

15.11.2023. године

ROP-LOZ-30954-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Зоран Миливојевић, Лозница

15.11.2023. године

ROP-LOZ-37254-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Жељко Андрић, Лозница

15.11.2023. године

ROP-LOZ-37803-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Милица Којић, Козјак

Датум пријема: 13.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-36891-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - подносилац Славица Ђукић, Липнички Шор

Датум пријема: 13.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-13552-LOC-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Александар Мартиновић, Лозница

Датум пријема: 13.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-36827-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Горан Урошевић, Лозница

Датум пријема: 13.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-34249-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Будимир Арнаутовић, Јадранска Лешница

Датум пријема: 09.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-37009-LOC-1/2023

Локацијски услови - измељени - инвеститор "ЕУРОШПЕД КОМЕРЦ" д.о.о., Лозница

Датум пријема: 09.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-13266-LOCA-31/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Милисав Грандић, Лешница

Датум пријема: 09.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-36745-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Будимир Гачић, Лозничко Поље

Датум пријема: 09.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-36684-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-32292-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Раденко Јакшић, Трновица, Зворник

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-30990-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Слободан Јездић, Доњи Добрић

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-30748-LOCН-2/2023

Локацијски услови - инвеститор ГП "ТИМ ЛО-ГРАДЊА" д.о.о., Лозница

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-17303-LOCH-6/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - подносилац Град Лозница

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-20242-LOC-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Милош Виторовић, Лозница

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-28615-LOCН-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Предраг Чукарић, Тршић

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 14.11.2023. године

ROP-LOZ-34061-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Мира Мишић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 14.11.2023. године

ROP-LOZ-32673-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Владимир Зарин, Београд

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 14.11.2023. године

ROP-LOZ-31753-LOCН-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Раденко Бојић, Лозница

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 14.11.2023. године

ROP-LOZ-32496-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Милан Трбовић, Лозница

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 14.11.2023. године

ROP-LOZ-32467-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Топлица Јосић, Липнички Шор

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 14.11.2023. године

ROP-LOZ-32998-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", Београд

Датум пријема: 06.11.2023. године, објаве: 14.11.2023. године

ROP-LOZ-30954-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Зоран Тишановић, Лозница

27.10.2023. године

ROP-LOZ-28402-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Милан Поповић, Прњавор

Датум пријема: 26.10.2023. године, објаве: 27.10.2023. године

ROP-LOZ-19100-LOCА-7/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ''Градекс'' д.о.о., Лозница

Датум пријема: 26.10.2023. године, објаве: 27.10.2023. године

ROP-LOZ-1443-LOCА-5/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ''Priver property investment group'' д.о.о., Лозница

Датум пријема: 26.10.2023. године, објаве: 27.10.2023. године

ROP-LOZ-9379-LOCА-14/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Горан Виторовић, Лозница

Датум пријема: 26.10.2023. године, објаве: 27.10.2023. године

ROP-LOZ-33023-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Владан Грујић, Лозница

Датум пријема: 26.10.2023. године, објаве: 27.10.2023. године

ROP-LOZ-32268-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор ОШ "Анта Богићевић", Лозница

Датум пријема: 26.10.2023. године, објаве: 27.10.2023. године

ROP-LOZ-31863-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ЈП "Водовод и канализација", Лозница

26.10.2023. године

ROP-LOZ-29735-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор ПД "Гучево", Лозница

26.10.2023. године

ROP-LOZ-25655-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор "Филиповић Инвест Градња" д.о.о., Клупци

26.10.2023. године

ROP-LOZ-28137-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Предраг Живановић, Лозница

26.10.2023. године

ROP-LOZ-29773-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница

26.10.2023. године

ROP-LOZ-34324-LOCA-4/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - подносилац Иван Илић, Липнички Шор

26.10.2023. године

ROP-LOZ-34577-LOC-1/2023

Решење о исправци локацисјких услова - број: ROP-LOZ-30192-LOC-1/2023, заводни број: 353-374/2023-V од 19.10.2023. године

Датум пријема: 20.10.2023. године, објаве: 26.10.2023. године

ROP-LOZ-30192-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Милица Барбарић, Коренита

Датум пријема: 20.10.2023. године, објаве: 26.10.2023. године

ROP-LOZ-30192-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Маријана Стојановић, Лозница

Датум пријема: 20.10.2023. године, објаве: 25.10.2023. године

ROP-LOZ-25547-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор "МБ ГРАДЊА 2018" доо, Бања Ковиљача

Датум пријема: 20.10.2023. године, објаве: 25.10.2023. године

ROP-LOZ-15101-LOC-5/2023

Локацијски услови - инвеститор Драган Филиповић, Брњац

Датум пријема: 19.10.2023. године, објаве: 20.10.2023. године

ROP-LOZ-25928-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница

Датум пријема: 19.10.2023. године, објаве: 20.10.2023. године

ROP-LOZ-29744-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница

Датум пријема: 19.10.2023. године, објаве: 20.10.2023. године

ROP-LOZ-18690-LOC-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Невена Маричић, Лозница

12.10.2023. године

ROP-LOZ-31918-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ''Sando Pharm'' д.о.о., Руњани

12.10.2023. године

ROP-LOZ-32123-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Владимир Зарин, Лозница

12.10.2023. године

ROP-LOZ-31753-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Женева Евро С", Лешница

12.10.2023. године

ROP-LOZ-31776-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор ''MAKSIMOVIĆ ENERGY'' д.о.о., Лозница

12.10.2023. године

ROP-LOZ-15992-LOC-6/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ЈП "Водовод и канализација", Лозница

12.10.2023. године

ROP-LOZ-29735-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница

12.10.2023. године

ROP-LOZ-19575-LOC-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Слободан Јездић, Лозница

Датум пријема: 03.10.2023. године, објаве: 04.10.2023. године

ROP-LOZ-30748-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Раденко Јакшић, Трновица, Зворник

Датум пријема: 03.10.2023. године, објаве: 04.10.2023. године

ROP-LOZ-30990-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Милан Јоветић, Стража

02.10.2023. године

ROP-LOZ-28673-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милош Виторовић, Лозница

02.10.2023. године

ROP-LOZ-28615-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења - подносилац Грађевинско предузеће "ТИМ ЛО ГРАДЊА" д.о.о., Лозница

02.10.2023. године

ROP-LOZ-17303-LOC-5/2023

Локацијски услови - инвеститор Мирослав Петровић, Липница

02.10.2023. године

ROP-LOZ-28163-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Драган Филиповић, Брњац

28.09.2023. године

ROP-LOZ-25928-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Милорад Филипчевић, Бања Ковиљача

28.09.2023. године

ROP-LOZ-28292-LOCН-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Михаило Рисојевић, Лешница

28.09.2023. године

ROP-LOZ-15291-LOC-2/2023

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница

26.09.2023. године

ROP-LOZ-27883-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Дејан Цветковић, Брњац

26.09.2023. године

ROP-LOZ-10526-LOCА-6/2023

Локацијски услови - инвеститор Марија Вукосављевић, Лозница

26.09.2023. године

ROP-LOZ-128-LOСН-4/2023

Локацијски услови - инвеститор Мирослав Лукић, Лозница

26.09.2023. године

ROP-LOZ-23630-LOCН-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милан Лечић, Тршић

26.09.2023. године

ROP-LOZ-22631-LOCН-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Србољуб Петровић, Јошева

25.09.2023. године

ROP-LOZ-27675-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Маја Ружић, Лозница

22.09.2023. године

ROP-LOZ-27396-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Зоран Јевтић из Лознице

21.09.2023. године

ROP-LOZ-29389-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Сашa Милић из Лознице

21.09.2023. године

ROP-LOZ-28781-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Мирослав Васиљевић, Башчелуци

14.09.2023. године

ROP-LOZ-24887-LOCH-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Василије Станковић, Трбушница

14.09.2023. године

ROP-LOZ-25310-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор "Caerus Global Group" д.о.о., Доњи Добрић

14.09.2023. године

ROP-LOZ-20774-LOCН-2/2023

Локацијски услови - инвеститор "Интертранс" д.о.о., Лозница

14.09.2023. године

ROP-LOZ-25577-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Драгослав Аврамовић, Лозница

14.09.2023. године

ROP-LOZ-22847-LOC-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ПД "Гучево", Лозница

14.09.2023. године

ROP-LOZ-25655-LOCН-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Град Лозница

14.09.2023. године

ROP-LOZ-28124-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница

14.09.2023. године

ROP-LOZ-28137-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милорад Филипчевић, Бања Ковиљача

14.09.2023. године

ROP-LOZ-28292-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Бранко Ристивојевић, Лозница

14.09.2023. године

ROP-LOZ-25356-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Југослав Стефановић, Лозница

14.09.2023. године

ROP-LOZ-25240-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Град Лозница

13.09.2023. године

ROP-LOZ-28131-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Град Лозница

13.09.2023. године

ROP-LOZ-28143-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница

13.09.2023. године

ROP-LOZ-26438-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев за издавање локацијских услова - подносилац "МБ ГРАДЊА 2018" д.о.о., Бања Ковиљача

13.09.2023. године

ROP-LOZ-15101-LOCH-4/2023

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - подносилац Зоран Тишановић, Лозница

13.09.2023. године

ROP-LOZ-28402-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац "МБ ГРАДЊА 2018" д.о.о., Бања Ковиљача

07.09.2023. године

ROP-LOZ-14470-LOCА-12/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Раденко Бојић, Лозница

06.09.2023. године

ROP-LOZ-19499-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Дејан Радановић, Чокешина

06.09.2023. године

ROP-LOZ-23201-LOCН-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ПД "Гучево", Лозница

06.09.2023. године

ROP-LOZ-25655-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор ЈП ''Водовод и канализација'', Лозница

06.09.2023. године

ROP-LOZ-21562-LOCН-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Драгољуб Вучетић, Трбушница

06.09.2023. године

ROP-LOZ-19590-LOC-3/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Мирослав Васиљевић, Башчелуци

05.09.2023. године

ROP-LOZ-24887-LOC-2/2023

Локацијски услови - измена - инвеститор "ИНТЕР ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница

05.09.2023. године

ROP-LOZ-7668-LOCA-3/2023

Локацијски услови - измена - инвеститор Жељко Николић, Шор

05.09.2023. године

ROP-LOZ-30887-LOCA-7/2023

Локацијски услови - инвеститор Драгослав Стајић, Лешница

04.09.2023. године

ROP-LOZ-23583-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Стефан Лекић, Лозница

04.09.2023. године

ROP-LOZ-23323-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Маријана Стојановић, Лозница

28.08.2023. године

ROP-LOZ-25547-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Сара Анна Скрабе, Бања Ковиљача

Датум пријема: 25.08.2023. године, објаве: 28.08.2023. године

ROP-LOZ-24884-LOC-1/2023

Решење о исправци техничке грешке - инвеститор "БЕО-ПАРТЕР" д.о.о., Лешница

17.08.2023. године

ROP-LOZ-19892-TECCORO-3/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Марија Вукосављевић, Лозница

16.08.2023. године

ROP-LOZ-128-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Зоран Васић, Брњац

16.08.2023. године

ROP-LOZ-24816-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Василије Станковић, Трбушница

15.08.2023. године

ROP-LOZ-25310-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Александар Самарџић, Лешница

15.08.2023. године

ROP-LOZ-23997-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Славољуб Спајић, Лозница

14.08.2023. године

ROP-LOZ-23639-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Драган Филиповић, Брњац

14.08.2023. године

ROP-LOZ-15089-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Мирослав Петровић, Лозница

11.08.2023. године

ROP-LOZ-28851-LOCН-4/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Мирослав Лукић, Лозница

11.08.2023. године

ROP-LOZ-23630-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Снежана Јовановић, Салзбург

11.08.2023. године

ROP-LOZ-23417-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Милан Поповић, Прњавор

11.08.2023. године

ROP-LOZ-19100-LOCА-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Горан Виторовић, Лозничко Поље

10.08.2023. године

ROP-LOZ-21987-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Милан Ђаковић, Лозница

09.08.2023. године

ROP-LOZ-1552-LOCAH-14/2023

Локацијски услови - инвеститор Филип Радаљац, Београд

08.08.2023. године

ROP-LOZ-22292-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Александар Самарџић, Лешница

08.08.2023. године

ROP-LOZ-23997-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор "EcoMet Reciklaža" д.о.о., Лозница

07.08.2023. године

ROP-LOZ-5133-LOCA-9/2023

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - Фудбалски клуб "Вук Тршић", Тршић

04.08.2023. године

ROP-LOZ-24030-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милојко Андрић, Лозница

04.08.2023. године

ROP-LOZ-28851-LOC-3/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Драгослав Стајић, Лешница

03.08.2023. године

ROP-LOZ-23583-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Дејан Радановић, Чокешина

03.08.2023. године

ROP-LOZ-23201-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Стефан Лекић, Лозница

03.08.2023. године

ROP-LOZ-23323-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Српска Православна Црква - Епархија Шабачка, Црквена општина Зајача

03.08.2023. године

ROP-LOZ-21974-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор "БЕО-ПАРТЕР" д.о.о., Лешница

03.08.2023. године

ROP-LOZ-19892-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ЈП "Водовод и канализација", Лозница

03.08.2023. године

ROP-LOZ-21562-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Клупци

03.08.2023. године

ROP-LOZ-3277-LOC-18/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милан Лечић, Тршић

02.08.2023. године

ROP-LOZ-22631-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Градекс" д.о.о., Лозница

01.08.2023. године

ROP-LOZ-1443-LOCА-4/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Драгољуб Вучетић, Трбушница

01.08.2023. године

ROP-LOZ-19590-LOCН-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "CAERUS GLOBAL GROUP" д.о.о, Доњи Добрић

01.08.2023. године

ROP-LOZ-18142-LOCН-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев  - подносилац Милан Ђаковић из Лознице

31.07.2023. године

ROP-LOZ-1552-LOCА-13/2023

Закључак којим се одбацује захтев  - подносилац Михаилo Сокић из Лознице

31.07.2023. године

ROP-LOZ-5754-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Горан Петровић из Лознице

31.07.2023. године

ROP-LOZ-22690-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Татјанa Ђурић из Нове Пазове

28.07.2023. године

ROP-LOZ-19886-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Даркo Павловић из Лознице

28.07.2023. године

ROP-LOZ-21465-LOC-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев  - подносилац Зоран Стефановић из Лознице

28.07.2023. године

ROP-LOZ-19603-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Горан Ђукановић из Чокешине

27.07.2023. године

ROP-LOZ-17278-LOCН-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Милан Поповић из Прњавора

27.07.2023. године

ROP-LOZ-19100-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Владимир Вуловић из Бање Ковиљаче

27.07.2023. године

ROP-LOZ-20389-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Данијел Полић из Липничког Шора

27.07.2023. године

ROP-LOZ-5263-LOCН-3/2023

Закључак којим се одбацује захтев  - подносилац 'CAERUS GLOBAL GROUP'' DOO из Доњег Добрића

21.07.2023. године

ROP-LOZ-20774-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев  - подносилац Зоран Павловић из Лознице

21.07.2023. године

ROP-LOZ-20652-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Слободан Ранковић из Лознице

19.07.2023. године

ROP-LOZ-19248-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Бранкo Станковић из Јадранске Лешнице и Аксентијe Скорић из Јадранске Лешнице

19.07.2023. године

РОП-ЛОЗ-28406-ЛОЦХ-8/2023

Закључак којим се одбацује захтев  - подносилац "МБ ГРАДЊА 2018" доо, из Бање Ковиљаче

19.07.2023. године

ROP-LOZ-15101-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу (ИДР) - подносилац Милосав Арсеновић из Трбушнице

19.07.2023. године

ROP-LOZ-19925-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" друштво са ограниченом одговорношћу из Лознице

19.07.2023. године

ROP-LOZ-15398-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Миленкo Јеремић из Корените

19.07.2023. године

ROP-LOZ-18365-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу (ИДР) - подносилац Жељко Марковић из Лознице

18.07.2023. године

ROP-LOZ-21001-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу (ИДР) - подносилац "TIM LO -GRADNjA"

18.07.2023. године

ROP-LOZ-17303-LOCН-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Славишa Ђурић из Лознице

18.07.2023. године

ROP-LOZ-18779-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Драган Радић из Брасине

18.07.2023. године

ROP-LOZ-18304-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Томислав Спасојевић из Аустралије

18.07.2023. године

ROP-LOZ-18086-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Зорка Игњатовић, Руњани

17.07.2023. године

ROP-LOZ-19012-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Данијел Полић, Липнички Шор

17.07.2023. године

ROP-LOZ-5263-LOC-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Драган Филиповић, Брњац

17.07.2023. године

ROP-LOZ-15089-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Биљана Петровић

13.07.2023. године

ROP-LOZ-20934-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Верица Reitenspiess

13.07.2023. године

ROP-LOZ-20755-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Клупци

13.07.2023. године

ROP-LOZ-3277-LOC-18/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Град Лозница

13.07.2023. године

ROP-LOZ-20242-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милосав Арсеновић, Трбушница

13.07.2023. године

ROP-LOZ-19925-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Зоран Стефановић, Лозница

13.07.2023. године

ROP-LOZ-19603-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Раденко Бојић, Лозница

13.07.2023. године

ROP-LOZ-19499-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Војин Вујић, Лозница

11.07.2023. године

ROP-LOZ-20341-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милан Тадић, Воћњак

11.07.2023. године

ROP-LOZ-878-LOC-8/2023

Локацијски услови - инвеститор Снежана Јовановић, Бања Ковиљача

11.07.2023. године

ROP-LOZ-19731-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Славко Славујевић, Јаребице

11.07.2023. године

ROP-LOZ-18449-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Лариса Телнова, Русије

11.07.2023. године

ROP-LOZ-18055-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Драгољуб Вучетић, Трбушница

05.07.2023. године

ROP-LOZ-19590-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милан Поповић, Прњавор

05.07.2023. године

ROP-LOZ-19100-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Град Лозница

05.07.2023. године

ROP-LOZ-19575-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ''Бео Партер'' д.о.о., Лешница

05.07.2023. године

ROP-LOZ-19892-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "CAERUS GLOBAL GROUP" д.о.о, Доњи Добрић

05.07.2023. године

ROP-LOZ-18142-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Јована Цвијановић, Лозница

05.07.2023. године

ROP-LOZ-15185-LOCН-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "QUANTUM SOLUTIONS" д.о.о., Бања Ковиљача

05.07.2023. године

ROP-LOZ-17382-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор ''ДОМИС ГРАДЊА'' д.о.о., Београд

05.07.2023. године

ROP-LOZ-8648-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Јелена Јосиповић, Лозница

05.07.2023. године

ROP-LOZ-12264-LOCН-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Мирослав Митровић, Лозница

05.07.2023. године

ROP-LOZ-11589-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Сање Недељковић, Лозница

04.07.2023. године

ROP-LOZ-14643-LOCН-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "CAERUS GLOBAL GROUP" д.о.о, Доњи Добрић

27.06.2023. године

ROP-LOZ-18142-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака за даље поступање по истом - подносилац Град Лозница

27.06.2023. године

ROP-LOZ-18690-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница - Градска управа

27.06.2023. године

ROP-LOZ-13659-LOC-1/2020

Локацијски услови - инвеститор Милорад и Гордана Теовановић, Лозница

27.06.2023. године

ROP-LOZ-16213-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Никола Јеротић, Козјак

26.06.2023. године

ROP-LOZ-15701-LOC-1/2023