Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи – 2023

Назив документа

Датум пријема/објаве

Број

Документ

Решење о измени Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Михаило Рисојевић, Лешница

Датум пријема: 27.12.2023. године, објаве: 28.12.2023. године

ROP-LOZ-19241-ISAWA-9/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предраг Црномарковић, Лозница

25.12.2023. године

ROP-LOZ-43448-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Слободан Јездић, Доњи Добрић

25.12.2023. године

ROP-LOZ-30748-ISAW-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносиоци Биљана Шћекић и Звонимир Елаковић, Лозница

25.12.2023. године

ROP-LOZ-42972-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Kseniia Svetlova, Русија, Elena Svetlova, Русија и Dimitrii Molev, Русија

Датум пријема: 22.12.2023. године, објаве: 25.12.2023. године

ROP-LOZ-42685-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 22.12.2023. године, објаве: 25.12.2023. године

ROP-LOZ-14470-ISAW-18/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радојко Глигорић, Лозница

Датум пријема: 22.12.2023. године, објаве: 25.12.2023. године

ROP-LOZ-43106-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и ЈП "Паркинг сервис", Лозница

Датум пријема: 22.12.2023. године, објаве: 25.12.2023. године

ROP-LOZ-19575-ISAW-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "Градекс" д.о.о., Лозница

Датум пријема: 22.12.2023. године, објаве: 25.12.2023. године

ROP-LOZ-18697-ISAW-25/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Борко Петровић, Лозница

Датум пријема: 22.12.2023. године, објаве: 25.12.2023. године

ROP-LOZ-43099-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Цветко Стевановић, Лозница

22.12.2023. године

ROP-LOZ-42405-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Богосав Дакуловић, Лозница

22.12.2023. године

ROP-LOZ-42526-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владан Савић, Лешница

Датум пријема: 20.12.2023. године, објаве: 21.12.2023. године

ROP-LOZ-42516-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душко Ранкић, Лозница

Датум пријема: 20.12.2023. године, објаве: 21.12.2023. године

ROP-LOZ-42505-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Гвозденовић, Лозница

Датум пријема: 20.12.2023. године, објаве: 21.12.2023. године

ROP-LOZ-42493-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Наташа Јовић, Лозница

Датум пријема: 20.12.2023. године, објаве: 21.12.2023. године

ROP-LOZ-42429-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Михаило Рисојевић, Лешница

14.12.2023. године

ROP-LOZ-19241-ISAWAH-6/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Драган Васић, Лешница

14.12.2023. године

ROP-LOZ-40356-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Драган Степановић, Лозница

14.12.2023. године

ROP-LOZ-36129-ISAWHA-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Којић, Лозница

12.12.2023. године

ROP-LOZ-41585-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Трбовић, Лозница

12.12.2023. године

ROP-LOZ-32467-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Урош Митровић, Коренита

07.12.2023. године

ROP-LOZ-41371-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

06.12.2023. године

ROP-LOZ-40666-ISAW-1/2023

Решење о измени Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Никола Ђурић, Лозница

06.12.2023. године

ROP-LOZ-22928-ISAWA-4/2023

Решење о исправци Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Радислав Арнаутовић, Јадранска Лешница

06.12.2023. године

ROP-LOZ-40874-TECCORO-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Aleksandr Bykov, Бања Ковиљача

06.12.2023. године

ROP-LOZ-41227-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Урош Митровић, Коренита

06.12.2023. године

ROP-LOZ-41233-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Урош Митровић, Коренита

06.12.2023. године

ROP-LOZ-39263-ISAWHA-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Урош Митровић, Коренита

06.12.2023. године

ROP-LOZ-41234-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранислав Шарбановић, Лозница

06.12.2023. године

ROP-LOZ-38534-ISAWНА-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радислав Арнаутовић, Јадранска Лешница

05.12.2023. године

ROP-LOZ-40874-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

04.12.2023. године

ROP-LOZ-21420-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Михаило Рисојевић, Лешница

04.12.2023. године

ROP-LOZ-40127-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова-инвеститор Ђокић Радосав из Лозницe

4.12.2023. године

ROP-LOZ-40872-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова-инвеститор Ђукановић Бранимир из Лознице

4.12.2023. године

ROP-LOZ-40687-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова-инвеститор Ристивојевић Николa из Лознице

4.12.2023. године

ROP-LOZ-40538-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Петковић Дејан из Лозницe и Петковић Весна из Лознице

1.12.2023. године

ROP-LOZ-16416-ISAW-13/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Тишановић Зоран из Лознице

1.12.2023. године

ROP-LOZ-28402-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бојић Раденко из Лознице

1.12.2023. године

ROP-LOZ-32496-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Петровић Веснa из Лознице

1.12.2023. године

ROP-LOZ-37597-ISAWHA-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозницa

1.12.2023. године

ROP-LOZ-26045-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ,,ЕПС  Дистрибуција'' ДОО Београд, огранак ЕД Лозница из Лознице

28.11.2023. године

ROP-LOZ-39209-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Трипковић Зоран из Лозницe

27.11.2023. године

ROP-LOZ-39524-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Андрић Милун из Лозницe

27.11.2023. године

ROP-LOZ-39511-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Спајић Славољуб из Лознице

27.11.2023. године

ROP-LOZ-23639-ISAW-4/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Опачић Бранко из Лозницe

27.11.2023. године

ROP-LOZ-39640-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Лечић Србијанка из Бање Ковиљаче

27.11.2023. године

ROP-LOZ-39453-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Андрић Жељко из Лознице

27.11.2023. године

ROP-LOZ-37803-ISAW-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Митровић Урош из Корените

27.11.2023. године

ROP-LOZ-39263-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

27.11.2023. године

ROP-LOZ-39245-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

27.11.2023. године

ROP-LOZ-39236-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Симић Радојe из Бање Ковиљаче

27.11.2023. године

ROP-LOZ-38169-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ковачевић Биљанa из Лознице

27.11.2023. године

ROP-LOZ-38514-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као неоснован-подносилац ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО
Лозница

24.11.2023. године

ROP-LOZ-24132-ISAW-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО
Лозница

24.11.2023. године

ROP-LOZ-32292-ISAW-2/2023

Решење о измени решења за извођење радова - инвеститор  Рашевић Александар из Лознице

21.11.2023. године

ROP-LOZ-37967-ISAWA-8/2023

Решење о измени решења за извођење радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" из Лознице

21.11.2023. године

ROP-LOZ-36641-ISAWA-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марија Вукосављевић из Лозницe

17.11.2023. године

ROP-LOZ-128-ISAW-9/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Рашевић Милисав из Лознице

17.11.2023. године

ROP-LOZ-38609-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Перић Петар  из Лознице

17.11.2023. године

ROP-LOZ-38514-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Степановић Драган из Лознице

17.11.2023. године

ROP-LOZ-36129-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Рисојевић Михаилo из Лешнице

17.11.2023. године

ROP-LOZ-37064-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Петровић Веснa из Лознице

17.11.2023. године

ROP-LOZ-37597-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Шарбановић Бранислав из Лознице

17.11.2023. године

ROP-LOZ-38534-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор, Славка Драгићевић из Лeшнице

17.11.2023. године

ROP-LOZ-38547-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Николић Милорад из Бање Ковиљаче

17.11.2023. године

ROP-LOZ-37602-ISAW-1/2023

Решење о измени издатог Решења - инвеститор "ЕSТАТЕ GLORY"ДОО Бања Ковиљача огранак Подриње GLORY ДОО Бања Ковиљача

17.11.2023. године

ROP-LOZ-20259-ISAWA-12/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Чугуровић Чедомир из Лозницe

17.11.2023. године

ROP-LOZ-38169-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгана Стенли из Лозницe

17.11.2023. године

ROP-LOZ-37636-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Васиљевић Ђорђе из Руњана, Лозница

17.11.2023. године

ROP-LOZ-38086-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

15.11.2023. године

ROP-LOZ-32292-ISAWHA-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Биљана Ковачевић, Лозница

15.11.2023. године

ROP-LOZ-38514-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Јована Јевтић, Лозница

Датум пријема: 14.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-37595-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Новак Павловић, Лозница

Датум пријема: 13.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-37600-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Михаило Рисојевић, Лешница

Датум пријема: 10.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-19241-ISAWA-5/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Вехбија Немељаковић, Лозница

Датум пријема: 10.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-31985-ISAWHA-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Степановић, Лозница

Датум пријема: 10.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-34256-ISAWHA-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Васиљевић, Лозница

Датум пријема: 10.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-37242-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Славиша Ђоковић, Лозница

Датум пријема: 10.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-37559-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радивоје Павловић, Лешница

Датум пријема: 10.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-37569-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марина Зарић, Лозница

Датум пријема: 09.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-37538-ISAW-1/2023

Решење о измени решења за извођење радова ROP-LOZ-1707-ISAWHA-3/2023, заводни број: 351-511/2023-V од
21.04.2023. године - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-1707-ISAWAH-7/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милојко Бантић, Лозница

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 15.11.2023. године

ROP-LOZ-37056-ISAW-1/2023

Решење о измени Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

03.11.2023. године

ROP-LOZ-6295-ISAWA-3/2023

Решење о измени Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

03.11.2023. године

ROP-LOZ-7339-ISAWA-3/2023

Решење о измени Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

03.11.2023. године

ROP-LOZ-7821-ISAWA-3/2023

Решење о измени Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

03.11.2023. године

ROP-LOZ-7709-ISAWA-3/2023

Решење о измени Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

03.11.2023. године

ROP-LOZ-7532-ISAWA-3/2023

Решење о измени Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

03.11.2023. године

ROP-LOZ-18316-ISAWA-4/2023

Решење о измени Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

03.11.2023. године

ROP-LOZ-8224-ISAWA-3/2023

Решење о измени Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Поповић, Прњавор, Шабац

03.11.2023. године

ROP-LOZ-19100-ISAWA-8/2023

Решење којим се одбија захтев као неоснован - подносилац Љубисав Јеврић, Лозница

03.11.2023. године

ROP-LOZ-36252-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

03.11.2023. године

ROP-LOZ-36392-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Раденко Мијаиловић, Лешница

03.11.2023. године

ROP-LOZ-36408-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Југослав Станишић, Лозница

03.11.2023. године

ROP-LOZ-36435-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владан Симеуновић, Лешница

03.11.2023. године

ROP-LOZ-36480-ISAW-1/2023

Решење којим се одбија захтев као неоснован - подносилац Слободан Јеврић, Лозница

03.11.2023. године

ROP-LOZ-36250-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Марија Вукосављевић, Лозница

03.11.2023. године

ROP-LOZ-128-ISAW-8/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 01.11.2023. године, објаве: 02.11.2023. године

ROP-LOZ-35622-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Давор Илић, Лозница, и Томислав Петровић, Лозница

31.10.2023. године

ROP-LOZ-35811-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Давор Илић, Лозница, и Томислав Петровић, Лозница

31.10.2023. године

ROP-LOZ-35805-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Станија Максимовић, Бања Ковиљача

31.10.2023. године

ROP-LOZ-35163-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Босанка Нешковић, Лозница

31.10.2023. године

ROP-LOZ-35619-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Новица Мићановић, Лозница

31.10.2023. године

ROP-LOZ-35549-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радина Шупић, Лозница

31.10.2023. године

ROP-LOZ-35065-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Град Лозница и МЗ Воћњак

31.10.2023. године

ROP-LOZ-34485-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јасмина Ковачевић, Лозница

Датум пријема: 30.10.2023. године, објаве: 31.10.2023. године

ROP-LOZ-35953-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Ђукановић, Лозница

30.10.2023. године

ROP-LOZ-35077-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "MAKSIMOVIĆ ENERGY" д.о.о., Клупци

Датум пријема: 27.10.2023. године, објаве: 30.10.2023. године

ROP-LOZ-15992-ISAWHA-7/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Самарџић, Лешница

Датум пријема: 27.10.2023. године, објаве: 30.10.2023. године

ROP-LOZ-35032-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живадин Максимовић, Лозница

Датум пријема: 27.10.2023. године, објаве: 30.10.2023. године

ROP-LOZ-35035-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Томислав Уборњи, Нови Сад

Датум пријема: 27.10.2023. године, објаве: 30.10.2023. године

ROP-LOZ-35168-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан и Весна Петковић, Лозница

Датум пријема: 27.10.2023. године, објаве: 30.10.2023. године

ROP-LOZ-33774-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Воћњак

Датум пријема: 27.10.2023. године, објаве: 30.10.2023. године

ROP-LOZ-34261-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Воћњак

Датум пријема: 27.10.2023. године, објаве: 30.10.2023. године

ROP-LOZ-34287-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

Датум пријема: 27.10.2023. године, објаве: 30.10.2023. године

ROP-LOZ-34304-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Младен Степанић, Лозница

Датум пријема: 26.10.2023. године, објаве: 27.10.2023. године

ROP-LOZ-34378-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Николић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 26.10.2023. године, објаве: 27.10.2023. године

ROP-LOZ-34647-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Милићевић, Лозница

Датум пријема: 26.10.2023. године, објаве: 27.10.2023. године

ROP-LOZ-34700-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милорад Милетић, Лозница

Датум пријема: 26.10.2023. године, објаве: 27.10.2023. године

ROP-LOZ-34709-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Томић, Лозница

Датум пријема: 26.10.2023. године, објаве: 27.10.2023. године

ROP-LOZ-41830-ISAW-4/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Анта Богићевић", Лозница

Датум пријема: 26.10.2023. године, објаве: 27.10.2023. године

ROP-LOZ-31863-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

Датум пријема: 26.10.2023. године, објаве: 27.10.2023. године

ROP-LOZ-35623-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Шурице

Датум пријема: 20.10.2023. године, објаве: 25.10.2023. године

ROP-LOZ-34003-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владан Ђокић, Лозница

Датум пријема: 20.10.2023. године, објаве: 25.10.2023. године

ROP-LOZ-34220-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јован Лукић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 20.10.2023. године, објаве: 25.10.2023. године

ROP-LOZ-34230-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Ђокић, Лозница

Датум пријема: 20.10.2023. године, објаве: 25.10.2023. године

ROP-LOZ-34250-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Мирослав Степановић, Лозница

Датум пријема: 20.10.2023. године, објаве: 25.10.2023. године

ROP-LOZ-34256-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јелена Малешевић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 20.10.2023. године, објаве: 25.10.2023. године

ROP-LOZ-34673-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Драгица, Горан и Гордана Трифковић, Лозница

Датум пријема: 20.10.2023. године, објаве: 25.10.2023. године

ROP-LOZ-31362-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миленко Митрић, Руњани

Датум пријема: 19.10.2023. године, објаве: 20.10.2023. године

ROP-LOZ-34132-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милинко и Живана Вукосављевић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33322-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Павловић, Тршић

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33336-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марко Петровић, Лозница

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33349-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Кокановић, Лозница

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33361-ISAW-1/2023

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Зоран Гаврилови, Лозница, и Данијела Хрвач, Лозница

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-31281-ISAW-24/2023

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Зоран Гаврилови, Лозница, и Данијела Хрвач, Лозница

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-36537-ISAW-28/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Стража

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33413-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Звонко Максимовић, Лозница

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33504-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јовица Јовановић, Лозница

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33506-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љубомир Павловић, Лозница

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33532-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љубица Вукосављевић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33538-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љиљана Рикановић, Лозница

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33546-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгослав Павловић, Лешница

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33550-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марица Јоцић, Лозница

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33558-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Раденко Стефановић, Лешница

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33680-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ненад Костадиновић, Лешница

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33681-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Андрија Обрадовић, Лешница

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33682-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Србољуб Глигорић, Лешница

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33926-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Јелав

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-33990-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милевка Кривосић, Лозница

Датум пријема: 18.10.2023. године, објаве: 19.10.2023. године

ROP-LOZ-34152-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

Датум пријема: 17.10.2023. године, објаве: 18.10.2023. године

ROP-LOZ-33136-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љепосава Пантић, Лозница

Датум пријема: 17.10.2023. године, објаве: 18.10.2023. године

ROP-LOZ-32973-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

Датум пријема: 16.10.2023. године, објаве: 18.10.2023. године

ROP-LOZ-1707-ISAWA-6/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Поповић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 16.10.2023. године, објаве: 17.10.2023. године

ROP-LOZ-32474-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 16.10.2023. године, објаве: 17.10.2023. године

ROP-LOZ-32317-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

Датум пријема: 16.10.2023. године, објаве: 17.10.2023. године

ROP-LOZ-4743-ISAW-25/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

Датум пријема: 16.10.2023. године, објаве: 17.10.2023. године

ROP-LOZ-14801-ISAW-22/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душко Сладаковић, Лозница

Датум пријема: 16.10.2023. године, објаве: 17.10.2023. године

ROP-LOZ-19482-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Живановић, Лозница

Датум пријема: 09.10.2023. године, објаве: 10.10.2023. године

ROP-LOZ-29824-ISAWHA-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Васиљевић, Лозница

Датум пријема: 09.10.2023. године, објаве: 10.10.2023. године

ROP-LOZ-24887-ISAW-5/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марија Николић, Београд

Датум пријема: 09.10.2023. године, објаве: 10.10.2023. године

ROP-LOZ-32290-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Васић, Лозница

Датум пријема: 09.10.2023. године, објаве: 10.10.2023. године

ROP-LOZ-32284-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Пасковац

Датум пријема: 09.10.2023. године, објаве: 10.10.2023. године

ROP-LOZ-32273-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милован Кикановић, Лозница

Датум пријема: 09.10.2023. године, објаве: 10.10.2023. године

ROP-LOZ-32044-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миодраг Кикановић, Лешница

Датум пријема: 09.10.2023. године, објаве: 10.10.2023. године

ROP-LOZ-32010-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Смиљана Мирковић, Лешница

Датум пријема: 09.10.2023. године, објаве: 10.10.2023. године

ROP-LOZ-31987-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 06.10.2023. године, објаве: 09.10.2023. године

ROP-LOZ-30632-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

06.10.2023. године

ROP-LOZ-31576-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Томо Стевановић и Радислав Стефановић, Лешница

Датум пријема: 05.10.2023. године, објаве: 06.10.2023. године

ROP-LOZ-31785-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгослав Мијић, Лозница

04.10.2023. године

ROP-LOZ-31593-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Славољуб Спајић, Лозница и финансијер "HOMNET" д.о.о., Лозница

02.10.2023. године

ROP-LOZ-23639-ISAW-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

02.10.2023. године

ROP-LOZ-30485-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор „Интертранс“ д.о.о. Лозница

02.10.2023. године

ROP-LOZ-25577-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миливоје Цветиновић, Лозница

02.10.2023. године

ROP-LOZ-31184-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Казановић, Лозница

02.10.2023. године

ROP-LOZ-31256-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранислав Рогојевић, Бања Ковиљача

02.10.2023. године

ROP-LOZ-31406-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милица Максимовић, Лозница

28.09.2023. године

ROP-LOZ-30304-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зорица Јањић, Лозница

28.09.2023. године

ROP-LOZ-30538-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Вера Петровић, Лозница

28.09.2023. године

ROP-LOZ-30970-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Снежана Васиљевић, Бања Ковиљача

28.09.2023. године

ROP-LOZ-29340-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миленко Шовић, Лешница

28.09.2023. године

ROP-LOZ-31034-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Верица Бакић, Лозница

28.09.2023. године

ROP-LOZ-31152-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милева Јањић, Лозница

28.09.2023. године

ROP-LOZ-31153-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Јошева

28.09.2023. године

ROP-LOZ-31235-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранка, Снежана и Виде Јанковић, Лозница

26.09.2023. године

ROP-LOZ-29875-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница

26.09.2023. године

ROP-LOZ-21562-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

26.09.2023. године

ROP-LOZ-30043-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА-
ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

25.09.2023. године

ROP-LOZ-1552-ISAWHA-17/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Јеринић, Клупци

25.09.2023. године

ROP-LOZ-30517-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Ђокић, Лешница

25.09.2023. године

ROP-LOZ-30493-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Слободан Живановић, Лозница

25.09.2023. године

ROP-LOZ-29824-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зеира Ибраимовић, Лозница

25.09.2023. године

ROP-LOZ-29839-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Снежана Васиљевић, Бања Ковиљача

22.09.2023. године

ROP-LOZ-29340-ISAWHA-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Тадић Милан из Руњана

21.09.2023. године

ROP-LOZ-29192-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Свети Сава", Липнички Шор

20.09.2023. године

ROP-LOZ-29747-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранко Мићановић, Лозница

20.09.2023. године

ROP-LOZ-29756-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Војислав Арсеновић, Лозница

20.09.2023. године

ROP-LOZ-29774-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Петроније Степанић, Лозница

20.09.2023. године

ROP-LOZ-29910-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Тодоровић, Лешница

Датум пријема: 18.09.2023. године, објаве: 19.09.2023. године

ROP-LOZ-29625-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јанко Матић, Лешница

15.09.2023. године

ROP-LOZ-29394-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Дамњановић, Лозница

15.09.2023. године

ROP-LOZ-29387-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Снијежана Оертел, Лозница

15.09.2023. године

ROP-LOZ-29372-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Привредно
друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини, Лозница

Датум пријема: 14.09.2023. године, објаве: 15.09.2023. године

ROP-LOZ-1552-ISAW-15/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Томо Панић, Лешница

Датум пријема: 14.09.2023. године, објаве: 15.09.2023. године

ROP-LOZ-28805-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љубица Чикарић, Лешница

Датум пријема: 14.09.2023. године, објаве: 15.09.2023. године

ROP-LOZ-28809-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марина Шавија, Сокобања

Датум пријема: 14.09.2023. године, објаве: 15.09.2023. године

ROP-LOZ-29059-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Nadezhda Zyrianova и Ksenia Zyryanova, Лешница

Датум пријема: 14.09.2023. године, објаве: 15.09.2023. године

ROP-LOZ-29078-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Башчелуци

14.09.2023. године

ROP-LOZ-29117-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Снежана Васиљевић, Бања Ковиљача

14.09.2023. године

ROP-LOZ-29340-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милун Радивојевић, Лешница

14.09.2023. године

ROP-LOZ-29364-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Мићановић, Лешница

12.09.2023. године

ROP-LOZ-28796-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Добривоје Мићановић, Лозница

12.09.2023. године

ROP-LOZ-28664-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Раденко Мићановић, Лозница

12.09.2023. године

ROP-LOZ-28623-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "MAKSIMOVIĆ ENERGY" д.о.о., Клупци

12.09.2023. године

ROP-LOZ-15992-ISAW-5/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миодраг Караклић, Бања Ковиљача

12.09.2023. године

ROP-LOZ-28253-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Горан Томић, Лозница

07.09.2023. године

ROP-LOZ-41830-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Косана Јовановић, Лешница

Датум пријема: 06.09.2023. године, објаве: 07.09.2023. године

ROP-LOZ-28114-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Андрија Симић, Лозница

Датум пријема: 06.09.2023. године, објаве: 07.09.2023. године

ROP-LOZ-28079-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгољуб Томић, Лозница, Клупци

06.09.2023. године

ROP-LOZ-27547-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Пешић, Лешница

06.09.2023. године

ROP-LOZ-27538-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љиљана и Живојин Дивнић, Лозница

06.09.2023. године

ROP-LOZ-27519-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живко Пешић, Лешница

06.09.2023. године

ROP-LOZ-27516-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миливоје и Гордана Симанић, Лозница

05.09.2023. године

ROP-LOZ-27551-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Ђурић, Лозница

04.09.2023. године

ROP-LOZ-27127-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Подриње

04.09.2023. године

ROP-LOZ-26945-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница

01.09.2023. године

ROP-LOZ-26911-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Подриње

01.09.2023. године

ROP-LOZ-26783-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ивана Петровић, Лозница

01.09.2023. године

ROP-LOZ-26705-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Емилијан Арсентић, Лозница

Датум пријема: 30.08.2023. године, објаве: 31.08.2023. године

ROP-LOZ-26620-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радован Зељић, Лозница

Датум пријема: 30.08.2023. године, објаве: 31.08.2023. године

ROP-LOZ-26710-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Маџаревић, Лозницa

29.08.2023. године

ROP-LOZ-26250-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

29.08.2023. године

ROP-LOZ-26203-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Трифковић, Лозница

Датум пријема: 28.08.2023. године, објаве: 29.08.2023. године

ROP-LOZ-26573-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Мирчић, Лешница

Датум пријема: 28.08.2023. године, објаве: 29.08.2023. године

ROP-LOZ-26477-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Поповић, Прњавор, Шабац

Датум пријема: 24.08.2023. године, објаве: 28.08.2023. године

ROP-LOZ-19100-ISAW-4/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Мирослав Васиљевић, Лозница

22.08.2023. године

ROP-LOZ-24887-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Нукић, Коренита

22.08.2023. године

ROP-LOZ-25228-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Антонић, Лозница

22.08.2023. године

ROP-LOZ-25785-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Клупци

21.08.2023. године

ROP-LOZ-25923-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

21.08.2023. године

ROP-LOZ-25817-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Српска Православна Црква - Епархија Шабачка, Црквена општина Зајача

17.08.2023. године

ROP-LOZ-21974-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Подриње

17.08.2023. године

ROP-LOZ-23840-ISAWA-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Драгомир и Миланка Милиновић, Бања Ковиљача

17.08.2023. године

ROP-LOZ-25734-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Клупци

17.08.2023. године

ROP-LOZ-25575-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Поповић, Лозница

16.08.2023. године

ROP-LOZ-25260-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Клупци

16.08.2023. године

ROP-LOZ-25030-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "TOMNIX"д.о.о., Београд

16.08.2023. године

ROP-LOZ-9570-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и МЗ Подриње

16.08.2023. године

ROP-LOZ-24991-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

15.08.2023. године

ROP-LOZ-19248-ISAWHA-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - измена - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА- ГАС“ д.о.о. у мешовитој својини Лозница

14.08.2023. године

ROP-LOZ-11570-ISAWA-11/2023