Употребна дозвола

Назив документа

Датум пријема/објаве

Број

Документ

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Бранимир Ђукановић, Лозница

20.05.2024. године

ROP-LOZ-42847-IUP-12/2024

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - подносилац Брано Ђука, Лозница

16.05.2024. године

ROP-LOZ-12055-IUP-1/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Живан Марковић и Милорад Марковић, Лозница и Г.П. „ЕУРОИМПЕКС“ д.о.о., Лозница

16.05.2024. године

ROP-LOZ-13624-IUP-1/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предраг Ивановић, Лозница

Датум пријема: 09.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-12835-IUP-1/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Ђоко и Мара Остојић, Руњани

25.04.2024. година

ROP-LOZ-7806-IUP-11/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге „МБМ РАД“ д.о.о., Лозница

Датум пријема: 24.04.2024. године, објаве: 25.04.2024. године

ROP-LOZ-6458-IUP-26/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Даница Вулић, Лозница

24.04.2024. година

ROP-LOZ-11578-IUP-1/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милена Новаковић, Лозница

24.04.2024. година

ROP-LOZ-11732-IUP-7/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор „PEJAK HANDEL“ д.о.о., Бања Ковиљача

Датум пријема: 23.04.2024. године, објаве: 24.04.2024. године

ROP-LOZ-6625-IUPH-20/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Алексеи Логинов, Руска Федерација

Датум пријема: 22.04.2024. године, објаве: 24.04.2024. године

ROP-LOZ-15109-IUP-9/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац “PEJAK HANDEL“ д.о.о., Бања Ковиљача

16.04.2024. година

ROP-LOZ-6625-IUP-19/2024

Решење којим се обуставља поступак по захтеву инвеститора - подносилац Златко Стефановић, Јаребице

Датум пријема: 09.04.2024. године, објаве: 15.04.2024. године

ROP-LOZ-31333-IUPA-9/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Игор Цвејић, Липница

05.04.2024. година

ROP-LOZ-26754-IUP-9/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Влајко Обрадовић, Лозница

05.04.2024. година

ROP-LOZ-9108-IUP-1/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Радомир Божић, Руњани

05.04.2024. година

ROP-LOZ-9472-IUP-1/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Дејан Степанић, Београд

04.04.2024. година

ROP-LOZ-9057-IUP-1/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор „ESTATE GLORY“ д.о.о., Бања Ковиљача

29.03.2024. година

ROP-LOZ-20259-IUP-18/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Јелена Никодиновић, Козјак

29.03.2024. година

ROP-LOZ-8020-IUP-1/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Славкo Тодоровић, Лозница

27.03.2024. година

ROP-LOZ-7491-IUP-1/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Слободан Марковић, Коренита

27.03.2024. година

ROP-LOZ-7543-IUP-1/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА-ГАС“ д.о.о., Лозница

25.03.2024. година

ROP-LOZ-40584-IUPH-8/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Златко Стефановић, Јаребице

18.03.2024. година

ROP-LOZ-31333-IUP-6/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Слободан Јелић, Лозница

Датум пријема: 15.03.2024. године, објаве: 18.03.2024. године

ROP-LOZ-5621-IUP-1/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузећа „ГРАДЕКС“ д.о.о., Лозница

15.03.2024. година

ROP-LOZ-14801-IUP-23/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Зане Шаулић, Лозница

15.03.2024. година

ROP-LOZ-23153-IUP-11/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА-ГАС“ д.о.о., Лозница

13.03.2024. година

ROP-LOZ-40584-IUP-7/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Саакиан Полина, Саакиан Миколаи и Зхуков Сергеи, Русија

Датум пријема: 11.03.2024. године, објаве: 12.03.2024. године

ROP-LOZ-15507-IUPH-11/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Борисав Јанковић, Лешница

07.03.2024. година

ROP-LOZ-4735-IUP-1/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор МТЖ АГРОПРОДУКТ д.о.о., Јадранска Лешница

01.03.2024. година

ROP-LOZ-32327-IUPH-9/2024

Решење о имени Решења о употребној дозволи - инвеститор Боривоје Ерић, Лозница

01.03.2024. година

ROP-LOZ-18972-IUPA-6/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Саша Ђукић, Лозница

22.02.2024. година

ROP-LOZ-35312-IUP-5/2024

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Боривоје Ерић, Лозница

20.02.2024. година

ROP-LOZ-18972-IUPA-5/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Самостална каменорезачка радња ,,Мермери Радић'' Драган Радић, пр из Малог Зворника

20.02.2024. година

ROP-LOZ-38717-IUP-9/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА-ГАС“ д.о.о., Лозница

Датум пријема: 14.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-11106-IUP-15/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор МТЖ АГРОПРОДУКТ д.о.о., Јадранска Лешница

Датум пријема: 13.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-32327-IUPH-9/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Александар Јовић, Лозница

Датум пријема: 13.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-29332-IUP-5/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милан Тадић, Руњани

Датум пријема: 13.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-33630-IUPH-17/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Михаило Петровић, Лозница

12.02.2024. година

ROP-LOZ-23337-IUP-19/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгољуб Радаљац, Лозничко Поље

12.02.2024. година

ROP-LOZ-1282-IUP-1/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Жељко Милошевић, Лозница

12.02.2024. година

ROP-LOZ-31039-IUPН-27/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА-ГАС“ д.о.о., Лозница

12.02.2024. година

ROP-LOZ-36537-IUPН-34/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА-ГАС“ д.о.о., Лозница

12.02.2024. година

ROP-LOZ-31281-IUPН-31/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА-ГАС“ д.о.о., Лозница

09.02.2024. година

ROP-LOZ-4743-IUP-30/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА-ГАС“ д.о.о., Лозница

09.02.2024. година

ROP-LOZ-31281-IUPН-31/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Горан Виторовић, Лозница

08.02.2024. година

ROP-LOZ-4743-IUP-29/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Михаило Петровић, Лозница

Датум пријема: 01.02.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-23337-IUP-19/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Зорица Васић, Брњац

29.01.2024. година

ROP-LOZ-1060-IUP-1/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Неђељко Миловановић, Горње Недељице

29.01.2024. година

ROP-LOZ-8906-IUP-10/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Петар Зарић, Лозница

26.01.2024. година

ROP-LOZ-3953-IUP-9/2024

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драган Костић, Бања Ковиљача

25.01.2024. година

ROP-LOZ-41006-IUP-7/2023

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Саакиан Полина, Саакиан Николаи и Зхуков Сергеи, Русија

10.01.2024. година

ROP-LOZ-15507-IUP-8/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милосав Јеврић, Јошева

05.01.2024. година

ROP-LOZ-14257-IUP-7/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Горан Митровић, Лозница

05.01.2024. година

ROP-LOZ-43153-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Зоран Гавриловић, Лозница, и Данијел Хрвач, Лозница

05.01.2024. година

ROP-LOZ-31281-IUPH-29/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Зоран Гавриловић, Лозница, и Данијел Хрвач, Лозница

05.01.2024. година

ROP-LOZ-36537-IUP-31/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Славица Капетановић, Лозница

05.01.2024. година

ROP-LOZ-9495-IUP-11/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Боро Сукара, Лозница

04.01.2024. година

ROP-LOZ-25257-IUP-11/2023