Седнице Скупштине града Лознице

Назив

Више

3. седница Скупштине града Лознице

Предлог дневног реда

1.

Предлог одлука о престанку и потврђивању мандата одборника:

1.1.

Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице

1.2.

Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице

2.

Избор члана Градског већа града Лознице

3.

Предлог одлука из области планског система и то:

3.1.

Предлог Одлуке о усвајању Плана развоја града Лознице за период 2024-2030. године

3.2.

Предлог Одлуке о приступању изради Средњорочног плана развоја града Лознице за период 2024-2026. године

3.3.

Предлог Одлуке о доношењу Стратегије развоја урбаног подручја града Лознице за период 2024-2034. године

4.

Предлог Одлука из области буџетског система и то:

4.1.

Предлог Одлуке о буџету града Лознице за 2024. годину

4.2.

Предлог Одлуке о усвајању Кадровског плана органа града Лознице за 2024. годину

4.3.

Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу на територији града Лознице

5.

Предлог аката из области пословања јавних предузећа чији је оснивач град Лозница и то:

5.1.

Предлог Закључка о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период 1.1.2023. до 31.12.2023. године са Анализом пословања јавних предузећа

5.2.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2024. годину

5.3.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница у 2024. години

5.4.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2024. годину

5.5.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница у 2024. години

5.6.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана - Лозница" Лозница за 2024. годину

5.7.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана - Лозница" Лозница за 2024. годину

5.8.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница за 2024. годину

5.9.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница за 2024. годину

6.

Предлог одлука из области пословања установа чији је оснивач град Лозница и пословања организације и то:

6.1.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Предшколске установе "Бамби" Лозница за 2024. годину

6.2.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Туристичке организације града Лознице за 2024. годину

6.3.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2024. годину

6.4.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2024. годину

6.5.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Центра за социјални рад "Лозница" Лозница за 2024. годину

6.6.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Апотекарске установе Лозница за 2024. годину

6.7.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2024. годину

6.8.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Црвеног крста Лозница за 2024. годину

7.

Одборничка питања

2. седница Скупштине града Лознице

Предлог дневног реда

Захтев за сазивање седнице Скупштине града Лозница

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице

Записник са прве (конститутивне) седнице Скупштине града Лознице

Назив

Више

24. седница Скупштине града Лознице

Предлог Дневног реда

1.1

Предлог Одлуке о прихватању Студије оправданости придруживања Колубарском региону за управљање отпадом

1.2

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП„Топлана-Лозница” Лозница за 2023

1.3

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП ,,Топлана-Лозница” у 2023

1.2-1.3

Закључак Градског већа

23. седница Скупштине града Лознице

Записник са 22. седнице Скупштине града

Предлог Дневног реда

1.

Предлог аката у вези са ребалансом буџета града Лознице за 2023. годину

1.1.

Предлог Одлуке о ребалансу буџета града Лознице за 2023. годину

1.2.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања КЈП - Наш дом - Лозница за 2023. годину

1.3.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама Програма коришћења буџетске помоћи КЈП - Наш дом - Лозница у 2023. години

1.4.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о повећању цена услуге изношења и депоновања смећа

1.5.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП - Топлана-Лозница - Лозница за

1.6.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП - Топлана-Ло

1.7.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколске установе -Бамби- Лозница за 2023. годину

1.8.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу -Вук Караџић- Лозница за 2023. годину

1.9.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2023. годину

1.10.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лознице за 2023. годину

1.11.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад - Лозница - Лозница за 2023. годину

1.12.

1.12. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установе за физичку културу - Лагатор - Лозница за 2023. годину

1.13.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста Лозница за 2023. годину

2.

2.1.

Предлог Одлуке о доношењу Плана генералне регулације за насељено место Лешница

2.2.

Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за спречавање насиља у породици 2023-2026. године

2.3.

Предлог Одлуке о изради Плана квалитета ваздуха на територији града Лознице

3.

3.1.

Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Градске управе града Лознице за 2022. годину

3.2.

Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Градског правобранилаштва у Лозници за период од 1.1.2022. до 31.12.2022. године

3.3.

Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице за 2022. годину

3.4.

Предлог Решења о прихватању Информације Градске управе о активностима током ванредне ситуације града Лознице у периоду мај-јул 2023. године

4.

4.1.

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе -Бамби-Лозница

4.2.

Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП -Топлана-Лозница- Лозница

22. седница Скупштине града Лознице

Записник са 21. седнице Скупштине града Лозница

Предлог дневног реда

1.

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Лознице за 2022. годину

2.

Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације стамбено-пословног комплекса у Улици Филипа Кљајића у Лозници

3.

Предлог аката из области комуналне привреде и то:

3.1.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2023. годину

3.2.-3.6.

Закључак Градског већа у вези са извештајима јавних предузећа

3.2.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница са период јануар - децембар 2022. године

3.3.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница са период јануар - децембар 2022. године

3.4.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница са период јануар - децембар 2022. године

3.5.


Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница са период јануар - децембар 2022. године

3.6.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница са период јануар - децембар 2022. године

3.7.

Предлог Закључка о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период 01.01.2023. до 31.03.2023. године

3.8.

Предлог Одлузке о давању накнадне сагласности на Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "пакету А" и "Пакету Б" линија

4.

Прелед аката у вези Извештаја о пословању установа чији је оснивач град Лозница и то:

4.1.-4.8.

Закључак Градског већа у вези са извештајима установа и организација

4.1.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за период јануар - децембар 2022. године

4.2.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Туристичке организације града Лознице за период јануар - децембар 2022. године

4.3.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Предшколске установе "Бамби" Лозница за период јануар - децембар 2022. године

4.4.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Апотекарске установе Лозница за период јануар - децембар 2022. године

4.5.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар - децембар 2022. године

4.6.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за социјални рад "Лозница" Лозница за период јануар - децембар 2022. године

4.7.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за период јануар - децембар 2022. године

4.8.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Црвеног крста Лознице за период јануар - децембар 2022. године

5.

Предлог аката у вези Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и то:

5.1.

Предлог Одлуке о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2023. годину

Годишњи програм

5.2.

Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

6.

Предлог решења из имовинске, правне и кадровске области и то:

6.1.

Предлог Решења о прибављању непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице за потребе проширења гробља у насељеном месту Лозница

6.2.

Предлог Решења о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице за потребе проширења гробља у насељеном месту Јелав

6.3.

Предлог Решења о давању сагласности на употребу имена града Лознице у називу клуба Рвачки клуб "Лозница" Лозница

6.4.

Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње економске школе у Лозници

6.5.

Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе "Јован Цвијић" у Лозници

21. седница Скупштине града Лознице

Записник са 19. седнице Скупштине града

Записник са 20. седнице Скупштине града

Предлог дневног реда

1.

Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице

2.

Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације индустријске зоне „Север” у Лозници

3.

Предлог аката из комуналне области и Адресног регистра:

3.1.

Предлог Закључка о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01.2022. до 31.12.20

Закључак Градског већа

3.2.

Предлог Одлуке о избору најповољније понуде за концесију – поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету „Ц” линија на територији града Лознице у отвореном п

3.3.

Предлог Одлуке о давању сагласности на текст Јавног уговора о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на Пакету „Ц” линија

3.4.

Предлог Решења о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице за потребе проширења гробља у насељеном месту Лозница

3.5.

Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту Бања Ковиљача

4.

Предлог кадровских решења из надлежности Скупштине града