Локацијски услови

Назив документа

Датум пријема/објаве

Број

Документ

Локацијски услови - инвеститор Предраг Деспотовић, Лозница

29.05.2024. године

ROP-LOZ-13370-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Миланка Андрић, Клупци

29.05.2024. године

ROP-LOZ-9544-LOCH-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Татјана Томић, Бања Ковиљача

29.05.2024. године

ROP-LOZ-15551-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Миленко Квочка, Руњани

Датум пријема: 22.05.2024. године, објаве: 24.05.2024. године

ROP-LOZ-12465-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Јован Петровић, Лозница

Датум пријема: 22.05.2024. године, објаве: 24.05.2024. године

ROP-LOZ-12989-LOCН-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милутин Јовановић, Лозница

20.05.2024. године

ROP-LOZ-13126-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Александар Божовић, Лозница

20.05.2024. године

ROP-LOZ-4376-LOC-3/2024

Локацијски услови - инвеститор Радуле Дробњак, Лозница

20.05.2024. године

ROP-LOZ-9469-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Александар Божовић, Лозница

20.05.2024. године

ROP-LOZ-4378-LOC-3/2024

Локацијски услови - инвеститор Јелена Терзић, Београд

17.05.2024. године

ROP-LOZ-12753-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Зоран Ђермановић, Лозница

17.05.2024. године

ROP-LOZ-12920-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Славиша Јосиповић, Лозница

16.05.2024. године

ROP-LOZ-10699-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Милорад Павловић, Београд

16.05.2024. године

ROP-LOZ-10867-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Ирена Матић, Бања Ковиљача

16.05.2024. године

ROP-LOZ-9666-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Предрага Ајдуковић, Лозница

16.05.2024. године

ROP-LOZ-10200-LOCН-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Бранко Павловић, Липница

16.05.2024. године

ROP-LOZ-11625-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор ДППУ ''ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ'' д.о.о, Лозница

Датум пријема: 15.05.2024. године, објаве: 16.05.2024. године

ROP-LOZ-6775-LOC-3/2024

Локацијски услови - инвеститор Војин Васић, Београд

15.05.2024. године

ROP-LOZ-11627-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Драган Радић, Воћњак

15.05.2024. године

ROP-LOZ-13132-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Марко Илић, Лозница

15.05.2024. године

ROP-LOZ-13854-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор „EURO TELE SITES'' д.о.о, Београд

13.05.2024. године

ROP-LOZ-10988-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Катарина Дуранович, Лозница

13.05.2024. године

ROP-LOZ-10576-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац ''МИС СТОЛАРИЈА" д.о.о, Лозница

13.05.2024. године

ROP-LOZ-13524-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Сандра Миловановић, Лозница

Датум пријема: 10.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-11878-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Бранка Перуновић Павловић, Доњи Добрић

Датум пријема: 10.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-6575-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Борис Ђорђевић, Бор

Датум пријема: 10.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-11834-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор ''LETDOPARK'' д.о.о, Бања Ковиљача

Датум пријема: 09.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-10375-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Јован Петровић, Руњани

Датум пријема: 09.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-12989-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Милојко Тадић, Лозница

Датум пријема: 08.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-12275-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Миленје Илић и Зоран Богићевић, Пасковац

Датум пријема: 08.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-11965-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет „Nelly“ д.о.о, Лозница

Датум пријема: 08.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-17316-LOCА-28/2024

Локацијски услови - инвеститор ''ГРАДЕКС'' д.о.о, Лозница

Датум пријема: 08.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-1443-LOCA-6/2024

Локацијски услови - инвеститор ДППУ ''ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ'' д.о.о, Лозница

Датум пријема: 08.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-7145-LOCH-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Иван Лазић-Марковић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 08.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-7685-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Драган Ћосић, Доњи Добрић

Датум пријема: 07.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-9409-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Угљеша Зечевић, Лозница

Датум пријема: 07.05.2024. године, објаве: 13.05.2024. године

ROP-LOZ-8552-LOCH-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - подносилац Михаило Марковић, Лозница

07.05.2024. године

ROP-LOZ-12235-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Горан Митровић, Лозница

07.05.2024. године

ROP-LOZ-12673-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор "Електродистрибуција Србије" д.о.о, Београд

07.05.2024. године

ROP-LOZ-10225-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Милутин Јовановић, Руњани

29.04.2024. године

ROP-LOZ-8310-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Спасоје Станојевић, Лозница

29.04.2024. године

ROP-LOZ-9605-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Стефан Николић, Лозница

25.04.2024. године

ROP-LOZ-10334-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Александар Стојановић, Лозница

25.04.2024. године

ROP-LOZ-6178-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Станоје Гвозденовић, Велико Село

24.04.2024. године

ROP-LOZ-2955-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Тамара Ковачевић, Лозница

24.04.2024. године

ROP-LOZ-4239-LOCН-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Филип Максимовић, Лозница

24.04.2024. године

ROP-LOZ-12859-LOCH-23/2024

Локацијски услови - инвеститор ЈП ''Водовод и канализација'', Лозница

24.04.2024. године

ROP-LOZ-8747-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Славица Видаковић, Ваљево

24.04.2024. године

ROP-LOZ-9867-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ЕУРОШПЕД КОМЕРЦ" д.о.о., Лозница

24.04.2024. године

ROP-LOZ-6775-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор "GUGLIC" д.о.о., Башчелуци

24.04.2024. године

ROP-LOZ-8360-LOCH-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога и због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац "МИС
НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница

24.04.2024. године

ROP-LOZ-9218-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор ''ГРАДЕКС'' д.о.о., Лозница

24.04.2024. године

ROP-LOZ-7709-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор ЈП ''Водовод и канализација'', Лозница

24.04.2024. године

ROP-LOZ-8905-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ЈП ''Водовод и канализација'', Лозница

24.04.2024. године

ROP-LOZ-8745-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Милан Дишић, Крупањ

Датум пријема: 23.04.2024. године, објаве: 24.04.2024. године

ROP-LOZ-39105-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Александар Рашевић, Руњани

Датум пријема: 23.04.2024. године, објаве: 24.04.2024. године

ROP-LOZ-37967-LOCH-10/2023

Локацијски услови - инвеститор Дејан Пурић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 23.04.2024. године, објаве: 24.04.2024. године

ROP-LOZ-39692-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Новак Радић, Лозница

Датум пријема: 23.04.2024. године, објаве: 24.04.2024. године

ROP-LOZ-2711-LOCH-2/2024

Решење којим се одбија захтев због ненадлежности - ''Minth Automotive Europe'' д.о.о., Лозница

Датум пријема: 22.04.2024. године, објаве: 24.04.2024. године

ROP-LOZ-6683-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Драгољуб Вучетић, Трбушница

Датум пријема: 22.04.2024. године, објаве: 24.04.2024. године

ROP-LOZ-955-LOC-3/2024

Локацијски услови - инвеститор Милисав Грандић, Лешница

Датум пријема: 22.04.2024. године, објаве: 24.04.2024. године

ROP-LOZ-36745-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Јовица Петровић, Лозница

Датум пријема: 22.04.2024. године, објаве: 24.04.2024. године

ROP-LOZ-41715-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Зоран Јевтић, Лозница

Датум пријема: 22.04.2024. године, објаве: 24.04.2024. године

ROP-LOZ-29389-LOC-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Угљеша Зечевић, Лозница

Датум пријема: 22.04.2024. године, објаве: 24.04.2024. године

ROP-LOZ-8552-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Весна Петровић, Лозница

Датум пријема: 22.04.2024. године, објаве: 24.04.2024. године

ROP-LOZ-6665-LOCН-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Зоран Крстић, Шор

Датум пријема: 22.04.2024. године, објаве: 24.04.2024. године

ROP-LOZ-7414-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Славко Ковачевић, Лешница

Датум пријема: 22.04.2024. године, објаве: 24.04.2024. године

ROP-LOZ-8885-LOC-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Александар Глигорић, Крупањ

19.04.2024. године

ROP-LOZ-7501-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Драган Шојић, Бањa Ковиљачa

19.04.2024. године

ROP-LOZ-7221-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, Београд

19.04.2024. године

ROP-LOZ-17863-LOC-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Миливојe Станимировић из Липничког Шора

17.04.2024. године

ROP-LOZ-10501-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Жељко Павловић из Лознице

16.04.2024. године

ROP-LOZ-10610-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Предраг Ајдуковић из Лознице

16.04.2024. године

ROP-LOZ-10200-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милан Ђаковић из Лознице 

16.04.2024. године

ROP-LOZ-8515-LOCН-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Маркo Чоњић из Лознице 

16.04.2024. године

ROP-LOZ-1515-LOCН-4/2024

Локацијски услови - инвеститор Слађана Грујић из Лознице

15.04.2024. године

ROP-LOZ-8212-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Драган Ћосић, Доњи Добрић

15.04.2024. године

ROP-LOZ-9409-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Никола Милићевић, Клупци

15.04.2024. године

ROP-LOZ-7663-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Ирена Матић из Бање Ковиљаче 

12.04.2024. године

ROP-LOZ-9666-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Радуле Дробњак из Лознице 

12.04.2024. године

ROP-LOZ-9469-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац 'ДЕ Плантис'' ДОО из Завлаке 

12.04.2024. године

ROP-LOZ-160-LOCН-2/2024

Локацијски услови - инвеститор ГП "Euroimpex" ДОО Лозница

12.04.2024. године

РОП-ЛОЗ-22542-ЛОЦA-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Јованa Тадић из Лознице

12.04.2024. године

ROP-LOZ-7429-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" ДОО Лозница

08.04.2024. године

ROP-LOZ-9218-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Синиша Перић, Воћњак

08.04.2024. године

ROP-LOZ-41890-LOC-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Зоран Ђурић, Коренита

08.04.2024. године

ROP-LOZ-30710-LOC-3/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Александар Божовић из Лознице

08.04.2024. године

ROP-LOZ-4378-LOCН-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Александар Божовић из Лознице

08.04.2024. године

ROP-LOZ-4376-LOCН-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милан Ђаковић из Лознице

08.04.2024. године

ROP-LOZ-8515-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Милутин Јовановић, Руњани

05.04.2024. године

ROP-LOZ-8310-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница

05.04.2024. године

ROP-LOZ-9218-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Владимир Ћелић, Лозница

04.04.2024. године

ROP-LOZ-8472-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Милена Марковић, Козјак

04.04.2024. године

ROP-LOZ-7989-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Владан Јањић, Ново Село

04.04.2024. године

ROP-LOZ-8282-LOC-5/2024

Локацијски услови - инвеститор Славица Ђукић, Липнички Шор

04.04.2024. године

ROP-LOZ-40195-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац "GUGLIC" д.о.о., Башчелуци

01.04.2024. године

ROP-LOZ-8360-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Томислав Петровић, Лозница

28.03.2024. године

ROP-LOZ-3936-LOC-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Ружица Гајић Марковић, Бања Ковиљача

28.03.2024. године

ROP-LOZ-7973-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Милош Максимовић, Лозница

28.03.2024. године

ROP-LOZ-5119-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Маријана Поповић, Аустрија

26.03.2024. године

ROP-LOZ-2955-LOCH-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац ''ГРАДЕКС'' д.о.о., Лозница

26.03.2024. године

ROP-LOZ-7709-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Јован Симић, Лозница

25.03.2024. године

ROP-LOZ-4158-LOCН-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Велимира Лукић, Зеница

25.03.2024. године

ROP-LOZ-6402-LOCН-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ДППУ ''ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ'' д.о.о., Лозница

25.03.2024. године

ROP-LOZ-7145-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Сања Глигорић, Воћњак

25.03.2024. године

ROP-LOZ-2643-LOCА-8/2024

Локацијски услови - инвеститор Драган Трифуновић, Стража

25.03.2024. године

ROP-LOZ-2213-LOCH-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Зоран Крстић, Шор

25.03.2024. године

ROP-LOZ-7414-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Марко Чоњић, Лозница

25.03.2024. године

ROP-LOZ-1515-LOC-3/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Велимир Лукић, Лозница

25.03.2024. године

ROP-LOZ-6402-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор ''ГРАДЕКС'' д.о.о., Лозница

25.03.2024. године

ROP-LOZ-1764-LOCH-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Драган Шојић, Бања Ковиљача

22.03.2024. године

ROP-LOZ-7221-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Весна Петровић, Лозница

20.03.2024. године

ROP-LOZ-6665-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Владан Грујић, Лозница

20.03.2024. године

ROP-LOZ-32268-LOCH-4/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац "ЕУРОШПЕД КОМЕРЦ" д.о.о., Лозница

Датум пријема: 19.03.2024. године, објаве: 20.03.2024. године

ROP-LOZ-6775-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор "Sando Pharm" д.о.о., Руњани

14.03.2024. године

ROP-LOZ-32123-LOCAH-7/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Александар Стојановић, Лозница

13.03.2024. године

ROP-LOZ-6178-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Мика Мијатовић, Шор

13.03.2024. године

ROP-LOZ-6076-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Горан Виторовић, Лозница

12.03.2024. године

ROP-LOZ-21987-LOC-10/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Милош Максимовић, Лозница

12.03.2024. године

ROP-LOZ-5119-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Владимир Зарин, Београд

12.03.2024. године

ROP-LOZ-4152-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ДЕ Плантис" д.о.о., Завлака

Датум пријема: 11.03.2024. године, објаве: 12.03.2024. године

ROP-LOZ-160-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница

Датум пријема: 11.03.2024. године, објаве: 12.03.2024. године

ROP-LOZ-5758-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Милош Савић, Козјак

07.03.2024. године

ROP-LOZ-19756-LOC-7/2024

Локацијски услови - инвеститор Марко Поповић, Лозница

07.03.2024. године

ROP-LOZ-2841-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Вера Жижић, Београд

06.03.2024. године

ROP-LOZ-41599-LOCH-4/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Александар Божовић, Лозница

04.03.2024. године

ROP-LOZ-4376-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Александар Божовић, Лозница

04.03.2024. године

ROP-LOZ-4378-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ''Sando Pharm'' д.о.о., Руњани

04.03.2024. године

ROP-LOZ-32123-LOCА-6/2024

Локацијски услови - инвеститор Данијела Васиљевић, Лозница

04.03.2024. године

ROP-LOZ-3711-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор "DOMAX" д.о.о., Штитар

04.03.2024. године

ROP-LOZ-1943-LOC-6/2024

Локацијски услови - инвеститор Горан Виторовић, Лозница

04.03.2024. године

ROP-LOZ-33023-LOC-3/2024

Локацијски услови - инвеститор Милорад Јевтић, Јелав

04.03.2024. године

ROP-LOZ-3152-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор ОШ ''Анта Богићевић'', Лозница

01.03.2024. године

ROP-LOZ-3015-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Владан Максимовић, Руњани

01.03.2024. године

ROP-LOZ-1455-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Драган Драгићевић, Тршић

28.02.2024. године

ROP-LOZ-3095-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Александар Урошевић, Лозница

28.02.2024. године

ROP-LOZ-1297-LOCН-2/2024

Локацијски услови - инвеститор ГП „EUROIMPEX”, Лозница

28.02.2024. године

ROP-LOZ-1550-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Марко Чоњић, Лозница

28.02.2024. године

ROP-LOZ-1515-LOCН-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Филип Максимовић, Лозница

28.02.2024. године

ROP-LOZ-12859-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор "ПИН ИНВЕСТ МГ" д.о.о., Лозница

28.02.2024. године

ROP-LOZ-33205-LOCAH-13/2024

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канлизација", Лозница

28.02.2024. године

ROP-LOZ-40896-LOCH-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Владан Грујић, Лозница

28.02.2024. године

ROP-LOZ-32268-LOC-3/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ''МИС НОВА СТОЛАРИЈА'' д.о.о., Лозница

28.02.2024. године

ROP-LOZ-43486-LOCН-2/2024

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канлизација", Лозница

22.02.2024. године

ROP-LOZ-3261-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Раде Јефић, Лозница

22.02.2024. године

ROP-LOZ-882-LOCH-2/2024

Локацијски услови - измељени - инвеститор А1 TOWERS INFRASTRUCTURE д.о.о., Београд

21.02.2024. године

ROP-LOZ-33161-LOCA-13/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Станоје Гвозденовић, Велиоко Село

20.02.2024. године

ROP-LOZ-2955-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Woby Haus d.o.o., Нови Сад

Датум пријема: 14.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-148-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор МТЖ АГРОПРОДУКТ д.о.о., Јадранска Лешница

Датум пријема: 14.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-32327-IUPH-9/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Драган Трифуновић, Стража

Датум пријема: 13.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-2213-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Невена Маричић, Лозница

Датум пријема: 13.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-31918-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Јован Васиљевић, Лозница

Датум пријема: 13.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-43852-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Зоран Павловић, Лозница

Датум пријема: 13.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-20652-LOCH-4/2023

Локацијски услови - инвеститор Александар Стојановић, Лешница

Датум пријема: 13.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-44138-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Душан Милетић, Лешница

Датум пријема: 13.02.2024. године, објаве: 19.02.2024. године

ROP-LOZ-44-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Драгољуб Вучетић, Трбушница

09.02.2024. године

ROP-LOZ-955-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канлизација", Лозница

09.02.2024. године

ROP-LOZ-40118-LOCН-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Драган Радић, Воћњак

09.02.2024. године

ROP-LOZ-38179-LOC-3/2024

Локацијски услови - инвеститор Зоран Павловић, Лозница

07.02.2024. године

ROP-LOZ-20652-LOCH-4/2023

Локацијски услови - инвеститор Дејан Цветковић, Брњац

05.02.2024. године

ROP-LOZ-10526-LOCАН-7/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац МИС НОВА СТОЛАРИЈА д.о.о., Лозница

05.02.2024. године

ROP-LOZ-43486-LOCН-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ПИН ИНВЕСТ МГМ, Лозница

05.02.2024. године

ROP-LOZ-33205-LOCА-11/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Александар Урошевић, Лозница

05.02.2024. године

ROP-LOZ-1297-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Марко Чоњић, Лозница

05.02.2024. године

ROP-LOZ-1515-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

05.02.2024. године

ROP-LOZ-1764-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор "Женева евро С" д.о.о., Лешница

05.02.2024. године

ROP-LOZ-41419-LOC-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Србијанка Лечић, Бања Ковиљача

05.02.2024. године

ROP-LOZ-39453-LOC-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Драган Васић, Аустрија

02.02.2024. године

ROP-LOZ-43554-LOCH-3/2024

Локацијски услови - инвеститор Никола Стојнић, Лозница

Датум пријема: 01.02.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-1648-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Шабан Фафулић, Лозница

Датум пријема: 01.02.2024. године, објаве: 02.02.2024. године

ROP-LOZ-858-LOCH-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Раде Јефић, Лозница

29.01.2024. године

ROP-LOZ-882-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Божидар Којић, Лозница

29.01.2024. године

ROP-LOZ-43982-LOCH-2/2024

Локацијски услови - инвеститор Александар Јовановић, Бања Ковиљача

29.01.2024. године

ROP-LOZ-967-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Драгољуб Вучетић, Трбушница

26.01.2024. године

ROP-LOZ-955-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Драган Васић, Аустрија

23.01.2024. године

ROP-LOZ-43554-LOCH-2/2024

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - подносилац "ПОДРИЊЕ ИНВЕСТ" д.о.о, Лозница

22.01.2024. године

ROP-LOZ-799-LOC-1/2024

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу за даље поступање по истом - подносилац Шабан Фафулић, Лозница

22.01.2024. године

ROP-LOZ-858-LOC-1/2024

Локацијски услови - инвеститор Милица Којић, Козјак

17.01.2024. године

ROP-LOZ-36891-LOC-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Раденко Атанацковић, Брњац

16.01.2024. године

ROP-LOZ-42643-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - подносилац Драган Васић, Аустрија

15.01.2024. године

ROP-LOZ-43554-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Жељко Филиповић, Лешница

15.01.2024. године

ROP-LOZ-38795-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Град Лозница

12.01.2024. године

ROP-LOZ-36680-LOCН-2/2023

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница

12.01.2024. године

ROP-LOZ-42647-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ''МИС НОВА СТОЛАРИЈА'' д.о.о., Лозница

Датум пријема: 10.01.2024. године, објаве: 11.01.2024. године

ROP-LOZ-43486-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Синиша Перић, Воћњак

Датум пријема: 10.01.2024. године, објаве: 11.01.2024. године

ROP-LOZ-41890-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница

Датум пријема: 10.01.2024. године, објаве: 11.01.2024. године

ROP-LOZ-20242-LOC-4/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ЈП "Водовод и канализација", Лозница

Датум пријема: 10.01.2024. године, објаве: 11.01.2024. године

ROP-LOZ-40896-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Немања Радишић, Лозница

Датум пријема: 10.01.2024. године, објаве: 11.01.2024. године

ROP-LOZ-39133-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница

Датум пријема: 10.01.2024. године, објаве: 11.01.2024. године

ROP-LOZ-38119-LOCН-2/2023