Употребна дозвола – 2023

Назив документа

Датум пријема и објаве

Број

Документ

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгослав Аврамовић, Лозница, и Златко Перчић, Лозница

29.12.2023. године

ROP-LOZ-38551-IUP-31/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА-ГАС“ д.о.о., Лозница

29.12.2023. године

ROP-LOZ-38551-IUP-32/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Александар Лазић, Лозница

27.12.2023. године

ROP-LOZ-2082-IUP-13/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Дарко Кузмановић, Лозница

26.12.2023. године

ROP-LOZ-42237-IUP-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА-ГАС“ д.о.о., Лозница

25.12.2023. године

ROP-LOZ-31281-IUP-28/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА-ГАС“ д.о.о., Лозница

25.12.2023. године

ROP-LOZ-36537-IUP-32/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Зоран гавриловиц и Данијела Хрвач, Лозница

Датум пријема: 21.12.2023. године, објаве: 22.12.2023. године

ROP-LOZ-31281-IUP-27/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац ЈП "Водовод и канлизација", Лозница

14.12.2023. године

ROP-LOZ-21562-IUP-5/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Горан Ђуричић, Лозница

14.12.2023. године

ROP-LOZ-10579-IUP-10/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Зоран Милићевић, Лозница

07.12.2023. године

ROP-LOZ-40586-IUP-1/2023

Решење о исправци Решења о употребној дозволи - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА-ГАС“ д.о.о., Лозница

Датум пријема: 05.12.2023. године, објаве: 06.12.2023. године

ROP-LOZ-40056-TECCORO-40/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драган Радић, Воћњак

05.12.2023. године

ROP-LOZ-38179-IUPH-2/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Биљана Гвозденовић, Лозница

04.12.2023. године

ROP-LOZ-39562-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Привредног друштва за дистр.гаса „ЛОЗНИЦА-ГАС“ д.о.о. Лозница

4.12.2023. године

ROP-LOZ-6192-IUP-23/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Пољопривредног добра „Гучево“ д.о.о. Лозница

4.12.2023. године

ROP-LOZ-6192-IUP-22/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Г.П. „GRAMAX PGP“ д.о.о. Крупањ

1.12.2023. године

ROP-LOZ-40056-IUP-39/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса „ЛОЗНИЦА-ГАС“ д.о.о., Лозница

27.11.2023. године

ROP-LOZ-40056-IUP-38/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун-инвеститор Милисав Рељић из Лознице

23.11.2023. године

ROP-LOZ-36082-IUPH-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор  Драган  Радић  Воћњак

22.11.2023. године

ROP-LOZ-38179-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститори Весна Петковић и Дејан Петковић, Лозница

16.11.2023. године

ROP-LOZ-16416-IUP-12/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Град Лозница Градска управа

Датум пријема: 13.11.2023. године, објаве: 14.11.2023. године

ROP-LOZ-19037-IUP-13/2023

Решење о измени Решења о употребној дозволи - инвеститор СЗТР „ЛОДИК“ Крсмановић Милан пр. Лозница

Датум пријема: 07.11.2023. године, објаве: 14.11.2023. године

ROP-LOZ-37322-IUPA-33/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Милисав Рељић, Лозница

03.11.2023. године

ROP-LOZ-36082-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драган Васиљевић, Лозница

Датум пријема: 02.11.2023. године, објаве: 03.11.2023. године

ROP-LOZ-24295-IUP-11/2023

Решење којим се одбија захтев као неоснован - подносилац Драгојло Радивојевић, Цикоте

02.11.2023. године

ROP-LOZ-33823-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгослав Степановић, Цикоте

31.10.2023. године

ROP-LOZ-33922-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Миодраг Тешић, Лозница

Датум пријема: 30.10.2023. године, објаве: 31.10.2023. године

ROP-LOZ-28814-IUPH-2/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Франц Ојник, Аустрија

27.10.2023. године

ROP-LOZ-31580-IUPH-2/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Жељко Арсенић, Лозница

Датум пријема: 23.10.2023. године, објаве: 25.10.2023. године

ROP-LOZ-3196-IUP-13/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Миодраг Караклић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 23.10.2023. године, објаве: 25.10.2023. године

ROP-LOZ-33644-IUP-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Франц Ојник, Аустрија

Датум пријема: 11.10.2023. године, објаве: 20.10.2023. године

ROP-LOZ-31580-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Марко Петровић, Лозница

09.10.2023. године

ROP-LOZ-11714-IUPH-11/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Југослав Станишић, Стража

04.10.2023. године

ROP-LOZ-27236-IUPH-2/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Живан Илић, Лешница

19.09.2023. године

ROP-LOZ-29181-IUP-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Миодраг Тешић, Лозница

Датум пријема: 18.09.2023. године, објаве: 19.09.2023. године

ROP-LOZ-28814-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге „РЕЉА“ д.о.о.,Лозница

15.09.2023. године

ROP-LOZ-3523-IUPH-8/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Снежана Јовановић, Салзбург, Аустрија

11.09.2023. године

ROP-LOZ-23417-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Друштво за производњу , промет и услуге „РЕЉА“ д.о.о., Лозница

11.09.2023. године

ROP-LOZ-3523-IUP-7/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Сретен Лукић, Крупањ

06.09.2023. године

ROP-LOZ-27228-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Јован Лукић, Бања Ковиљача

31.08.2023. године

ROP-LOZ-25222-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће „ГРАДЕКС“ д.о.о., Лозница

Датум пријема: 11.08.2023. године, објаве: 14.08.2023. године

ROP-LOZ-7968-IUPH-28/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће „ГРАДЕКС“ д.о.о., Лозница

10.08.2023. године

ROP-LOZ-17157-IUPH-20/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Боривоје Ерић, Лозница

04.08.2023. године

ROP-LOZ-18972-IUPH-2/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор "ЕЛИНГ" ад, Лозница

04.08.2023. године

ROP-LOZ-9492-IUP-17/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предузеће „ГРАДЕКС“ д.о.о., Лозница

03.08.2023. године

ROP-LOZ-25007-IUPH-3/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгицa Тадић, Бања Ковиљача

31.07.2023. године

ROP-LOZ-18972-IUPH-2/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгицa Тадић, Бања Ковиљача

28.07.2023. године

ROP-LOZ-19735-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Зоран  Антонић, Врбић, Крупањ

28.07.2023. године

ROP-LOZ-22629-IUP-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Милан (Цветко) Ђокић, Трбушница

21.07.2023. године

ROP-LOZ-22262-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Предраг ( Миленко ) Лукић, Лозница

19.07.2023. године

ROP-LOZ-20373-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Горан (Миливоје) Андрић, Лозница

19.07.2023. године

ROP-LOZ-21493-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Стојан Џагић, Лозница

17.07.2023. године

ROP-LOZ-16293-IUP-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац „ГРАДЕКС“ д.о.о., Лозница

14.07.2023. године

ROP-LOZ-17157-IUP-19/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгутин Перић, Тршић

14.07.2023. године

ROP-LOZ-20201-IUP-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предузеће „ГРАДЕКС“ д.о.о., Лозница

05.07.2023. године

ROP-LOZ-25007-IUP-2/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Електротехничко предузеће „ELING“ а.д., Лозница

05.07.2023. године

ROP-LOZ-5500-IUP-15/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор СКУПШТИНА ЗГРАДЕ улица Светог Саве број 12, Лозница

04.07.2023. године

ROP-LOZ-17177-IUPH-2/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор MAРКO ПETРOВИЋ ПР Дeстилeриjа зa прoизвoдњу рaкиje „MВП ДEСTИЛEРИJA“ Лешница

04.07.2023. године

ROP-LOZ-38684-IUP-10/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Град Лозница

30.06.2023. године

ROP-LOZ-25240-IUPH-8/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Љиљана Млађеновић, Лозница

27.06.2023. године

ROP-LOZ-18568-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Раденко Ковић, Лозница

23.06.2023. године

ROP-LOZ-17800-IUP-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Скупштина зграде улица Светог Саве 12., Лозница

19.06.2023. године

ROP-LOZ-17177-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститори Василије и Ранка Бишевац, Крагујевац

Датум пријема: 16.06.2023. године, објаве: 19.06.2023. године

ROP-LOZ-39711-IUP-10/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милојко Бантић, Клупци

15.06.2023. године

ROP-LOZ-15543-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор СЗТР "ЛОДИК" Крсмановић Милан пр., Лозница

08.06.2023. године

ROP-LOZ-37322-IUP-31/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Катарина Ђаковић, Клупци

05.06.2023. године

ROP-LOZ-23164-IUP-22/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгица Благојевић, Лозница

02.06.2023. године

ROP-LOZ-14666-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Слободан Дејић, Бања Ковиљача

02.06.2023. године

ROP-LOZ-14194-IUPH-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Градекс д.о.о., Лозница

02.06.2023. године

ROP-LOZ-7968-IUPH-26/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Градекс д.о.о., Лозница

02.06.2023. године

ROP-LOZ-17157-IUPH-18/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Слободан Дејић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 24.05.2023. године, објаве: 25.05.2023. године

ROP-LOZ-14194-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Град Лозница

23.05.2023. године

ROP-LOZ-25240-IUP-3/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница

18.05.2023. године

ROP-LOZ-13073-IUP-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "Градекс" д.о.о., Лозница

15.05.2023. године

ROP-LOZ-17157-IUP-17/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "Градекс" д.о.о., Лозница

15.05.2023. године

ROP-LOZ-7968-IUP-25/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Град Лозница

11.05.2023. године

ROP-LOZ-1591-IUP-15/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница

Датум пријема: 05.05.2023. године, објаве: 08.05.2023. године

ROP-LOZ-35369-IUP-28/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор "CHABROS drvna industrija" д.о.о., Лозница

05.05.2023. године

ROP-LOZ-11324-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Богосав Дакуловић, Клупци

Датум пријема: 19.04.2023. године, објаве: 20.04.2023. године

ROP-LOZ-9960-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Душан Јеврић, Јошева

10.04.2023. године

ROP-LOZ-11907-IUPH-8/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Душан Јевтић, Јошева

31.03.2023. године

ROP-LOZ-11907-IUP-7/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милосав Кикановић, Лозница

31.03.2023. године

ROP-LOZ-6950-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Ђуро Мијаиловић, Лозница

Датум пријема: 30.03.2023. године, објаве: 31.03.2023. године

ROP-LOZ-7981-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милош Савић, Козјак

30.03.2023. године

ROP-LOZ-14299-IUP-17/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милош Савић, Козјак

27.03.2023. године

ROP-LOZ-24540-IUP-17/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-22456-IUP-18/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-15159-IUP-14/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-15160-IUP-13/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Момчило Павловић, Лозница

Датум пријема: 14.03.2023. године, објаве: 15.03.2023. године

ROP-LOZ-6077-IUP-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Боривоје Ерић, Лозница

13.03.2023. године

ROP-LOZ-3492-IUP-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Зоран Стевановић, Лозница

13.03.2023. године

ROP-LOZ-5765-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор „Вила Дрина“ д.о.о. Бања Ковиљача

21.02.2023. године

ROP-LOZ-21309-IUPH-23/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун инвеститора „Вила Дрина“ д.о.о. Бања Ковиљача

14.02.2023. године

ROP-LOZ-21309-IUP-21/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Рашид Авдић, Лозница

Датум пријема: 08.02.2023. године, објаве: 09.02.2023. године

ROP-LOZ-1599-IUPH-2/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгојло Радојковић, Београд

Датум пријема: 31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-13869-IUP-9/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница

13.01.2023. године

ROP-LOZ-10652-IUPH-19/2022

Решење о употребној дозволи - инвеститор Будимир Николић, Горњи Добрић

11.01.2023. године

ROP-LOZ-41-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Борисав Старчевић, Лозница

10.01.2023. године

ROP-LOZ-41530-IUP-1/2022

Решење о употребној дозволи - инвеститор Никола Милићевић, Лозница

04.01.2023. године

ROP-LOZ-24755-IUP-18/2022