Извештаји о раду Одељења за инспекцијске послове

Назив обавештења

Датум пријема и објаве

Више

Годишњи извештај о раду Комуналне инспекције за 2022. године

28.02.2023. године

Годишњи извештај о раду Туристичке инспекције за 2022. године

28.02.2023. године

Годишњи извештај о раду Просветне инспекције за 2022. године

28.02.2023. године

Годишњи извештај о раду Грађевинске инспекције за 2022. године

28.02.2023. године

Годишњи извештај о раду Саобраћајне инспкеције за 2022. године

28.02.2023. године

Годишњи извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине за 2022. године

28.02.2023. године

-

Сагласност Министарства за заштиту животне средине

Број: 353-03-610/2023-07

29.03.2023. године

Годишњи извештај о раду Спортске инспекције за 2022. године

28.02.2023. године

Извештај о раду Одсека за инспекцијске послове за 2021. годину

10.03.2022. године

-

Сагласност Министарства за заштиту животне средине

Број: 353-03-743/2022-07

08.04.2022. године

Извештај о раду Одсека за инспекцијске послове из изворне надлежности – Саобраћајна и комунална инспекција за 2021. годину

01.03.2022. године