Извештаји о раду Одељења за инспекцијске послове

Назив обавештења

Датум пријема и објаве

Више

2023

Годишњи извештај о раду Саобраћајне инспкеције за 2023. године

25.03.2024. године

Годишњи извештај о раду Просветне инспекције за 2023. године

25.03.2024. године

Годишњи извештај о раду Комуналне инспекције за 2023. године

25.03.2024. године

Годишњи извештај о раду Туристичке инспекције за 2023. године

25.03.2024. године

Годишњи извештај о раду Грађевинске инспекције за 2023. године

12.03.2024. године

Годишњи извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине за 2023. године

21.02.2024. године

-

Сагласност Министарства за заштиту животне средине

Број: 000751595 2024 14850 007 010 042 001

Годишњи извештај о раду Спортске инспекције за 2023. године

19.02.2024. године

2022

Годишњи извештај о раду Комуналне инспекције за 2022. године

28.02.2023. године

Годишњи извештај о раду Туристичке инспекције за 2022. године

28.02.2023. године

Годишњи извештај о раду Просветне инспекције за 2022. године

28.02.2023. године

Годишњи извештај о раду Грађевинске инспекције за 2022. године

28.02.2023. године

Годишњи извештај о раду Саобраћајне инспкеције за 2022. године

28.02.2023. године

Годишњи извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине за 2022. године

28.02.2023. године

-

Сагласност Министарства за заштиту животне средине

Број: 353-03-610/2023-07

29.03.2023. године

Годишњи извештај о раду Спортске инспекције за 2022. године

28.02.2023. године

2021

Извештај о раду Одсека за инспекцијске послове за 2021. годину

10.03.2022. године

-

Сагласност Министарства за заштиту животне средине

Број: 353-03-743/2022-07

08.04.2022. године

Извештај о раду Одсека за инспекцијске послове из изворне надлежности – Саобраћајна и комунална инспекција за 2021. годину

01.03.2022. године