Loznica1-1280x720.jpg

Радионица посвећена дефинисању циљева и мера одржана је 5. априла 2023. године. Циљ радионице је био да се, у оквиру пет тематских области стратегије, презентује SWOT анализа и предлози потреба, који су консолидовани након тематских округлих столова, затим да се дефинишу општи и специфични циљеви, као и одговарајуће мере. Поред тога, учесници су радили на […]

vest-strategija-urbanog-razvoja02.jpg

Тематски округли столови који се реализују у оквиру процеса израде Стратегије развоја урбаног подручја града Лознице одржани су 1. и 2. марта 2023. године. Уз учешће свих релевантних актера и заинтересованих страна, дискусија је обухватила следеће теме: Урбана обнова и регенерација (урбане структуре, јавни простори, и др.), културно и градитељско наслеђе, заштита природе и развој […]


Израда Плана развоја се финансира из средстава Немачко – српске развојне сарадње у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији” који спроводи GIZ. Пружање подршке при изради Плана развоја реализују Национална алијанса за локални економски развој и Балкански центар за регулаторну реформу, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике. – […]


Град Лозница приступио је изради Стратегије развоја урбаног подручја града Лозница. Под Стратегијом развоја урбаног подручја града Лознице подразумева се плански документ развоја, а у складу са правилима Европске уније. Циљ израде Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на унапређењу социјалних, економских, еколошких, климатских, културних и просторних аспекатa развоја. Посебна пажња се посвећује […]