ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2024 – 2030. ГОДИНЕ

Израда Плана развоја се финансира из средстава Немачко – српске развојне сарадње у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији” који спроводи GIZ. Пружање подршке при изради Плана развоја реализују Национална алијанса за локални економски развој и Балкански центар за регулаторну реформу, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 – 2030. ГОДИНЕ
Решење о именовању радних тела за израду Плана развоја града Лознице за период од 2024-2030. године
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Позивно писмо за учешће у партнерском форуму (.pdf)
ВЕСТУ сусрет јавној расправи о Плану развоја града Лознице
Нацрт Плана развоја града Лознице 2024-2030(.pdf)
Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Плана развоја града Лознице за период 2024-2030. година(.docx)
Образац – за иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт Плана развоја града Лознице за период 2024-2030. година(.docx)
Извештај са спроведене јавне расправе о Нацрту Плана развоја града Лознице за период 2024 – 2030. година
АНКЕТЕ:
АНКЕТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА У ПЛАНИРАЊУ ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
https://forms.gle/rY6DGhecNLG7vVAs9
АНКЕТА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ
https://forms.gle/YbmSCJ4hKE8mXx9Z6
АНКЕТА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
https://forms.gle/J9YqW6CHhsZuvBoA6
АНКЕТА ЗА ГРАЂАНЕ
https://forms.gle/RDyT5pzJ4tBbs6Z49