Рани јавни увид – архива

* нове потврде пријаве радова налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx…).

Текст огласа .pdf
План детаљне регулације “Пословање и вишепородично становање на локацији – тржни центар” у Лозници .pdf
План детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матић, Миодрага Борисављевића и Немањине у Лозници .pdf
Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница за К.П. 4238 КО Лешница .pdf
Датум: 01.07.2015. године
Текст огласа .pdf
План намене површина – План детаљне регулације блока између улица Жикица Јовановић, Учитељска, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници .dwg .pdf
План намене површина – План детаљне регулације блока између улица Владе Зечевића, Карађорђеве, Васе Чарапића и Јована Цвијића у Лозници .dwg .pdf
Обухват плана – План детаљне регулације блока између улица Кнеза Милоша, Владислава Броњевског, Др. Марина, Болничке и Трга Вука Караџића у Ллозници .dwg .pdf
Намена површина – План детаљне регулације блока између улица Учитељске, Вука Караџића, Саве Ковачевића и реке Штире у Лозници .dwg .pdf
Датум: 03.08.2015. године
Текст огласа .pdf
План намене површина – План детаљне регулације блока између улица Војводе Мишића, Ђуре Јакшића, Светог Саве, Јована Цвијића и Трга Анте Богићевића .dwg .pdf
Датум: 11.09.2015. године
Текст огласа .pdf
План детаљне регулације блока између улица Јована Цвијића, Владе Зечевића, Трга Јована Цвијића, Саве Ковачевића, Реке Штире, Миодрага Борисављевића и Војводе Мишића у Лозници
Датум: 04.11.2015. године
Текст огласа .pdf
План намене површина – План детаљне регулације улица Болничка, др. Марин, Војводе Путника, Вере Благојевић, Река Штира и Трга Вука Караџића у Лозници .dwg .pdf
План намене површина – План детаљне регулације блока између улица Италијанских добровољаца, Трга Анте Богићевића у улице Мајор Јаше Ђурђевића у Лозници .dwg
.dwg
.pdf
.pdf
Датум: 14.12.2015. године
Текст огласа .pdf
Обухват плана – Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (Извориште “Зеленица”) .dwg .pdf
Датум: 22.08.2016. године
Текст огласа .pdf
Допис Ј.П. Дирекција за развој  и урбанистичко планирање  „Урбоплан” – Лозница Одељењеу за планирање и изградњу .pdf
Текстуални део – ПДР блока између улица Бањске, Италијанских добровољаца и објекта православне цркве у Лозници .pdf
План намене површина .pdf
План саобраћаја, регулације и нивелације .pdf
Датум: 23.11.2016. године
Текст огласа .pdf
План детаљне регулације “Гробље” Тршић
Датум: 02.02.2017. године
Текст огласа .doc .pdf
Измене и допуне ПДР “Шепак” Лозница
Датум: 01.03.2017. године
Текст огласа .pdf
Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита “Јадар” .pdf
Датум: 08.11.2017. године
Планско подручје .pdf
Датум: 15.11.2017. године
Текст огласа .doc .pdf
Измене и допуне ПГР за насељено место Лозница  
Датум пријема и објаве: 23.01.2018. године
Текстуални део – Измене и допуне ПГР за насељено место Лозница .pdf
План функционалне организације насеља – типичне насељске целине .pdf
Датум пријема и објаве: 30.01.2018. године
Текст огласа .doc .pdf
План детаљне регулације примопредајне станице за гас “Лозница” у Лозници  
Датум пријема и објаве: 02.02.2018. године
Претежна намена површина .pdf
План детаљне регулације примопредајне станице за гас “Лозница” у Лозници – материјал за рани јавни увид .pdf
Датум пријема и објаве: 12.02.2018. године
Текст огласа .pdf
Просторни план подручја посебне намене планине Цер
.pdf
Карта – посебна намена простора .pdf
Датум пријема и објаве: 20.02.2018. године
Текст огласа .doc .pdf
План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 26 на административној територији града Лознице   .pdf
Прегледна карта 1 .jpg
Прегледна карта 2 .jpg
Датум пријема и објаве: 20.08.2018. године
Оглас .doc .pdf
Текст плана – План детаљне регулације за изградњу црпне фекалне станице “Лозница” у Лозници .doc .pdf
План саобраћаја, регулације и нивелације .pdf
Планирана намена површина .pdf
Датум пријема и објаве: 10.10.2018. године
Оглас .doc .pdf
Текст плана – Измене и допуне Плана детаљне регулације индустријске зоне “Шепак” у Лозници .docx .pdf
План саобраћаја .pdf
Планирана намена површина .pdf
Датум пријема и објаве: 24.01.2019. године
Оглас .doc .pdf
Текст плана – Измене и допуне Плана детаљне регулације зоне III Лагатор у Лозници .doc .pdf
Планирана намена површина .pdf
Датум пријема и објаве: 04.04.2019. године
Оглас
Оглас: ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ЛОЗНИЦA .doc
Рани јавни увид .pdf
Начин коришћења .rar1 .rar2
* Потребно је преузети .rar1 i .rar2 фајлове и потом их распаковати
 Датум пријема и објаве: 24.07.2019. године
Оглас – Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године .doc .pdf
Текстуални део
Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године .docx .pdf
Графички део
Карта 1 – Коришћење простора .pdf
Карта 2 – Генерални приказ зона заштите и правац просторног развоја .pdf
Карта 3 – Приоритети националног инвестиционог програма .pdf
Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године
Оглас – План детаљне регулације нове деонице државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице .doc .pdf
Текстуални део
План детаљне регулације нове деонице државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице .doc .pdf
Графички део
Посебна намена простора .pdf
Датум пријема и објаве: 04.03.2020. године
Оглас – План детаљне регулације “Гробље” у Јелаву .doc .pdf
Текстуални део
План детаљне регулације “Гробље” у Јелаву .doc .pdf
Графички део
Планирана намена површина .pdf
Датум пријема: 20.05.2020. године, објаве: 21.05.2020. године
Оглас – План детаљне регулације “Гробље 2” у Тршићу .doc .pdf
Текстуални део
План детаљне регулације “Гробље 2” у Тршићу .doc .pdf
Графички део
Планирана намена површина .pdf
Датум пријема: 20.05.2020. године, објаве: 21.05.2020. године
Оглас – План детаљне регулације “Гробље” у Зајачи .doc .pdf
Текстуални део
План детаљне регулације “Гробље 2” у Зајачи .docx .pdf
Графички део
План намене површина .pdf
Датум пријема: 20.05.2020. године, објаве: 21.05.2020. године
Оглас – План детаљне регулације нове деонице државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице .doc .pdf
Текстуални део
План детаљне регулације нове деонице државног пута Iб реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице .doc .pdf
Графички део
Посебна намена простора .pdf
Датум пријема: 20.05.2020. године, објаве: 21.05.2020. године
Оглас – ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГОРЊЕГ ТОКА РЕКЕ ШТИРЕ У ЛОЗНИЦИ .doc
Текстуални део
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГОРЊЕГ ТОКА РЕКЕ ШТИРЕ У ЛОЗНИЦИ .pdf
Графички део
Планирана намена површина .pdf
Датум пријема: 15.07.2020. године, објаве: 15.07.2020. године
Оглас –ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ КЛАНИЧКУ У ЛОЗНИЦИ .doc 
Текстуални део
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ КЛАНИЧКУ У ЛОЗНИЦИ .pdf
Графички део
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА .pdf
Датум пријема: 15.07.2020. године, објаве: 15.07.2020. године
Оглас – ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ БИРЧАНИНОВУ У ЛОЗНИЦИ .doc
Текстуални део
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ БИРЧАНИНОВУ У ЛОЗНИЦИ .pdf
Графички део
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА .pdf
Датум пријема: 22.07.2020. године, објаве: 22.07.2020. године
Оглас – План детаљне регулације “Гробље” у Башчелуцима .doc .pdf
Текстуални део
План детаљне регулације “Гробље” у Башчелуцима .doc .pdf
Графички део
Планирана намена површина .pdf
Датум пријема и објаве: 30.09.2020. године
Оглас – План детаљне регулације “Гробље” у Клупцима
.doc .pdf
Текстуални део
План детаљне регулације “Гробље” у Клупцима .docx .pdf
Графички део
План намене површина .pdf
Датум пријема: 13.10.2020. године, објаве: 14.10.2020. године
Оглас – План детаљне регулације “Гробље” у Крајишницима
.doc .pdf
Текстуални део
План детаљне регулације “Гробље” у Крајишницима .docx .pdf
Графички део
План намене површина .pdf
Датум пријема: 13.10.2020. године, објаве: 14.10.2020. године
Оглас – План детаљне регулације за изградњу заштитног водног објекта-насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав у Лозници .doc .pdf
Текстуални део
План детаљне регулације за изградњу заштитног водног објекта-насипа на десној обали реке Дрине на подручју насељених места Липнички Шор и Јелав у Лозници .doc .pdf
Графички део
Планирана намена површина – Липнички Шор .pdf
Планирана намена површина – Јелав .pdf
Датум пријема и објаве: 12.05.2021. године
Оглас – План детаљне регулације стамбено – пословног комплекса у улици Филипа Кљајића у Лозници .pdf
Текстуални део
– План детаљне регулације стамбено – пословног комплекса у улици Филипа Кљајића у Лозници .pdf
Графички део
– Подлога са границом плана .pdf
– Извод из измене и допуне ПГР Лозница .pdf
– Постојећа намена површина .pdf
– Планирана намена .pdf
Оглас – Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације .pdf
Текстуални део
Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације .jpg
Графички део
Посебна намена простора .pdf
Датум пријема и објаве: 17.08.2021. године
Оглас – Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница .doc .pdf
Текстуални део
Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Лозница .pdf
Графички део
Планирана намена површина

*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно

.pdf
.part1/.rar

.part2/.rar
.part3/.rar
.part4/.rar
Катастарско-топографски план са границом обухвата плана

*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно

.pdf
.part1.rar
.part2.rar
Датум пријема и објаве: 15.09.2021. године
Оглас – План генералне регулације за насељено место Лешница .doc .pdf
Текстуални део
План генералне регулације за насељено место Лешница .pdf
Графички део
Планирана намена површина – број листа 4.1 .pdf
Планирана намена површина – број листа 4.2 .pdf
Планирана намена површина – број листа 4.3 .pdf
Датум пријема и објаве: 20.10.2021. године
Оглас – План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
.doc .pdf
Текстуални део
План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача .pdf
Графички део
Планирана намена површина .pdf
Датум пријема и објаве: 27.10.2021. године
Оглас о неопходности исељења са Планом пресељења домаћинстава која живе у неформалном насељу на локацији Лагатор .doc
Одлука о неопходности исељења са Планом пресељења домаћинстава која живе у неформалном насељу на локацији Лагатор .doc
План пресељења домаћинстава која живе у неформалнoм насељу на локацији Лагатор .doc
Датум пријема и објаве: 03.02.2022. године
Оглас поводом израде: Плана детаљне регулације индустријске зоне „Север” у Лозници .doc  .pdf
Текстуални део
Плана детаљне регулације индустријске зоне „Север” у Лозници .pdf
План намене површина .pdf
Датум пријема и објаве: 14.02.2022. године
Оглас – План детаљне регулације спортско-рекреативних садржаја у насељеном месту Тршић .doc .pdf
Текстуални део
План детаљне регулације спортско-рекреативних садржаја у насељеном месту Тршић .doc .pdf
Графички део
Планирана намена површина .pdf
Датум пријема и објаве: 12.10.2022. године