Годишњи план инспекцијског надзора – 2024. година

Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – поверени послови – Спортска инспекција за 2024. годину .pdf
Датум пријема и објаве: 27.11.2023. године
Мишљење Министарства спорта .pdf
Број: 000402287 2023
Датум пријема и објаве: 11.12.2023. године
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – Одсек за инспекцијске послове – поверени послови – Инспекција за заштиту животне средине за 2024. годину .pdf
Датум пријема и објаве: 23.11.2023. године
 Мишљење Министарства заштите животне средине .pdf
Број: 427179 2023 14850 007 000 000 001
  Датум пријема и објаве: 15.01.2024. године
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – поверени послови – Туристичка инспекција за 2024. годину .pdf
Датум пријема и објаве: 
Мишљење Министарства туризма и омладине .pdf
Број: 000367047 2023 13450 004 007 000 001
Датум пријема и објаве: 15.12.2023. године
Годишњи план инспекцијског надзора Одсека за инспекцијске послове из изворне надлежности – Саобраћајна инспекција за 2024. годину .pdf
Датум пријема и објаве: 24.11.2023. године
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – поверени послови – Просветна инспекција за 2024. годину .pdf
Датум пријема и објаве: 
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – поверени послови – Грађевинска инспекција за 2024. годину .pdf
Датум пријема и објаве: 
Мишљење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре .pdf
Број: 000467830 2023 14810 009 012 000 001
Датум пријема и објаве: 10.01.2024. године
Годишњи план инспекцијског надзора Одсека за инспекцијске послове из изворне надлежности – Комунална инспекција за 2024. годину .pdf
Датум пријема и објаве: 21.11.2023. године