Јавна презентација урбанистичких пројеката

Назив

Датум пријема и објаве

Више

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 5600/2 КО Лозница

31.05.2023. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. 5600/2 КО Лозница

Графички део

План намене површина

План саобраћаја, регулације и нивелације

Јавна презентација урбанистичког пројекта трасе прикључног гасовода високог притиска за ГМРС Лозница II

12.04.2023. године

Урбанистички пројекат трасе прикључног гасовода високог притиска за ГМРС Лозница II

(*** због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно)


26.04.2023. године

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 2347, 4450, 2410/4 у КО Доњи Добрић

08.03.2023. године

Текстуални део

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 2347, 4450, 2410/4 у КО Доњи Добрић

Графички део

План намене

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 8826 КО Лозница

08.03.2023. године

Текстуални део

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 8826 КО Лозница

Графички део

План намене површина

План саобраћаја, регулације и нивелације