Јавна презентација урбанистичких пројеката – 2023. година

Назив

Датум пријема и објаве

Више

Јавна презентација урбанистичког пројекта за уређење кп. бр. 3493/3, кп. бр. 3496, део кп. бр. 3490, део кп. бр. 3497/3, део кп. бр. 3498/1 и део кп. бр. 3806 КО Лозница у Лозници и изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром

07.12.2023. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за уређење кп. бр. 3493/3, кп. бр. 3496, део кп. бр. 3490, део кп. бр. 3497/3, део кп. бр. 3498/1 и део кп. бр. 3806 КО Лозница у Лозници и изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 825 и 826 КО Шор

11.10.2023. године

Текстуални део

Урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 825 и 826 КО Шор


Графички део

Намена површина

Јавна презентација урбанистичког пројекта за уређење слободних површина блока у Новом насељу на кп. 4983 (обухватајући и кп. бр. 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994 и део кп. бр. 11945/1 КО Лозница)

05.10.2023. године

Урбанистички пројекат за уређење слободних површина блока у Новом насељу на кп. 4983 (обухватајући и кп. бр. 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994 и део кп. бр. 11945/1 КО Лозница)

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 9213 и 9214, обе у КО Лозница

09.08.2023. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. бр. 9213 и 9214, обе у КО Лозница

Графички део

Урбанистичко решње намене површина

Урбанистичко решње саобраћаја, регулације и нивелације

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 8826 у КО Лозница

09.08.2023. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. бр. 8826 у КО Лозница

Графички део

Урбанистичко решње намене површина

Урбанистичко решње саобраћаја, регулације и нивелације

Јавна презентација урбанистичког пројекта за уређење и изградњу на к.п. бр. 550/4 у КО Бања Ковиљача

13.07.2023. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за уређење и изградњу на к.п. бр. 550/4 у КО Бања Ковиљача

Графички део

Регулационо-нивелациони план са основом приземља

Јавна презентација урбанистичког пројекта за к.п. 4718, 4720 (део), 4252/1 (део) и 4531/4 (део), све у КО Лозница

13.07.2023. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за к.п. 4718, 4720 (део), 4252/1 (део) и 4531/4 (део), све у КО Лозница

Графички део

Регулационо-нивелациони план

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на деловима к.п. 2865, 2729, 2728/1, 2866 и 2724, све на КО Лозница

13.07.2023. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за изградњу на деловима к.п. 2865, 2729, 2728/1, 2866 и 2724, све на КО Лозница

Графички део

Регулационо-нивелационо решење

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 5600/2 КО Лозница

31.05.2023. године

Текстуални део

Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. 5600/2 КО Лозница

Графички део

План намене површина

План саобраћаја, регулације и нивелације

Јавна презентација урбанистичког пројекта трасе прикључног гасовода високог притиска за ГМРС Лозница II

12.04.2023. године

Урбанистички пројекат трасе прикључног гасовода високог притиска за ГМРС Лозница II

(*** због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно)


26.04.2023. године

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 2347, 4450, 2410/4 у КО Доњи Добрић

08.03.2023. године

Текстуални део

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 2347, 4450, 2410/4 у КО Доњи Добрић

Графички део

План намене

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 8826 КО Лозница

08.03.2023. године

Текстуални део

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. 8826 КО Лозница

Графички део

План намене површина

План саобраћаја, регулације и нивелације