– Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – поверени послови – Спортска инспекција за 2024. годину .pdf Датум пријема и објаве: 27.11.2023. године – Мишљење Министарства спорта .pdf Број: 000402287 2023 Датум пријема и објаве: 11.12.2023. године – Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – Одсек за инспекцијске послове – поверени […]


– Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – поверени послови – Спортска инспекција за 2023. годину .pdf   Датум пријема и објаве: 06.12.2022. године     – Мишљење Министарства омладине и спорта .pdf     Број: 66-00-28/2022-01       Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године         – Годишњи план инспекцијског надзора […]


Грађевинска инспекција Поверени послови – КЛ-001-01/03 Грађевинска дозвола и пријава радова .docx | .pdf – КЛ-002-01/03 Решење о одобрењу за извођење радова .docx | .pdf – КЛ-003-01/03 Пријава завршетка израде темеља објекта .docx | .pdf – КЛ-004-01/03 Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу .docx | .pdf – КЛ-005-01/03 Надзор над коришћењем објекта .docx | .pdf […]


– Обавештење о незаконито изграђеном објекту .pdf – Обавештење власницима подземних водова (инсталација) .pdf – Програм пописа незаконито изграђених објеката по зонама са динамиком вршења пописа .pdf » Прилог – динамика пописа .pdf Број:  15/2016-III1 Датум:  11.01.2016. године