Закон о озакоњењу објеката

Обавештење о незаконито изграђеном објекту .pdf
Обавештење власницима подземних водова (инсталација) .pdf
Програм пописа незаконито изграђених објеката по зонама са динамиком вршења пописа .pdf
» Прилог – динамика пописа .pdf
Број:  15/2016-III1
Датум:  11.01.2016. године