Годишњи план инспекцијског надзора – 2023. година

Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – поверени послови – Спортска инспекција за 2023. годину .pdf
  Датум пријема и објаве: 06.12.2022. године  
  Мишљење Министарства омладине и спорта .pdf
    Број: 66-00-28/2022-01  
    Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године  
     
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – Одсек за инспекцијске послове – поверени послови – Инспекција за заштиту животне средине за 2023. годину .pdf
  Датум пријема и објаве: 06.12.2022. године  
   Мишљење Министарства заштите животне средине .pdf
    Број: 353-03-4576/2022-07  
    Датум пријема и објаве: 13.01.2023. године  
     
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – поверени послови – Туристичка инспекција за 2023. годину .pdf
  Датум пријема и објаве: 15.12.2022. године  
  Мишљење Министарства туризма и омладине .pdf
    Број: 332-00-00074/2022-04  
    Датум пријема и објаве: 09.12.2022. године  
     
Годишњи план инспекцијског надзора Одсека за инспекцијске послове из изворне надлежности – Саобраћајна инспекција за 2023. годину .pdf
  Датум пријема и објаве: 21.12.2022. године  
     
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – поверени послови – Просветна инспекција за 2023. годину .pdf
  Датум пријема и објаве: 21.12.2022. године  
     
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – поверени послови – Грађевинска инспекција за 2023. годину .pdf
  Датум пријема и објаве: 21.12.2022. године  
  Мишљење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре .pdf
    Број: 351-03-04099/2022-18  
  Датум пријема и објаве: 23.12.2022. године  
     
Годишњи план инспекцијског надзора Одсека за инспекцијске послове из изворне надлежности – Комунална инспекција за 2023. годину .pdf
  Датум пријема и објаве: 21.12.2022. године