Одлуке Скупштине града Лозница из 2023. године

Назив

Датум објаве службеног листа

Број службеног листа

Више

↓ Одлуке донео Привремени орган ↓

Одлука о привременом финансирању града Лознице за период јануар-март 2024. годину

27.12.2023. године

13/2023

Одлука о изменама и допунама Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу на територији града Лознице

27.12.2023. године

13/2023

Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2023. године

27.12.2023. године

13/2023

Одлука о давању накнадне сагласности на Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "Пакету А" и "Пакету Б" линија

30.11.2023. године

13/2023

Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "Пакету А" и "Пакету Б" линија

30.11.2023. године

13/2023

Одлука о давању претходне сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Водовод и канализација" лозница за прибављање земљишне парцеле

30.11.2023. године

13/2023

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији града Лознице

30.11.2023. године

13/2023

Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа "Наш дом", Лозница о начину покрића губитка за 2022. годину

30.11.2023. године

13/2023

Решење о давању сагласности на расподелу добити за 2022. годину Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис", Лозница

30.11.2023. године

13/2023

Решење о давању сагласности на расподелу добити за 2022. годину Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој", Лозница

30.11.2023. године

13/2023

Решење о давању сагласности на расподелу добити за 2022. годину Јавног предузећа "Водовод и канализација", Лозница

30.11.2023. године

13/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста Лозница за 2023. годину

30.11.2023. године

13/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за 2023. годину

30.11.2023. године

13/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад Лозница за 2023. годину

30.11.2023. године

13/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2023. годину

30.11.2023. године

13/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2023. годину

30.11.2023. године

13/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за 2023. годину

30.11.2023. године

13/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколске установе "Бамби" Лозница за 2023. годину

30.11.2023. године

13/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2023. годину

30.11.2023. године

13/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2023. годину

30.11.2023. године

13/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за 2023. годину

30.11.2023. године

13/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" за 2023. годину

30.11.2023. године

13/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" за 2023. годину

30.11.2023. године

13/2023

Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2023. године

20.11.2023. године

12/2023

↑ Одлуке донео Привремени орган ↑

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2023. годину

08.08.2023. године

7/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2023. годину

08.08.2023. године

7/2023

Одлука о прихватању Студије оправданости придруживању Колубарском региону за управљање отпадом града Лознице и општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ

08.08.2023. године

7/2023

Студија оправданости придруживању Колубарском региону за управљање отпадом града Лознице и општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ

08.08.2023. године

7/2023

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за спречавање насиља у породици 2023.-2026.

28.07.2023. године

6/2023

Локални акциони план за спречавање насиља у породици 2023.-2026.

28.07.2023. године

6/2023

Одлука о доношењу Плана генералне регулације за насељено место Лешница

28.07.2023. године

6/2023

План генералне регулације за насељено место Лешница

28.07.2023. године

6/2023

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Лозница

28.07.2023. године

5/2023

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана квалитета ваздуха на теротирији града Лознице

28.07.2023. године

5/2023

Одлука о изради Плана квалитета ваздуха на територији града Лозница

28.07.2023. године

5/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Црвеног крста Лозница за 2023. годину

28.07.2023. године

5/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Установе за физичку културу "Лагатор", Лозница за 2023. годину

28.07.2023. године

5/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за социјални рад Лозница за 2023. годину

28.07.2023. године

5/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Туристичке организације града Лозница за 2023. годину

28.07.2023. године

5/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за 2023. годину

28.07.2023. године

5/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Центра за културу "Вук Караџић", Лозница за 2023. годину

28.07.2023. године

5/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Предшколске установе "Бамби" Лозница за 2023. годину

28.07.2023. године

5/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама Програма коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2023. годину

28.07.2023. године

5/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница за 2023. годину

28.07.2023. године

5/2023

Одлука о давању сагласности на Одлуку о повећању цена услуге изношења и депоновања смећа

28.07.2023. године

5/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама Програма коришћења буџетске помоћи Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2023. годину

28.07.2023. године

5/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2023. годину

28.07.2023. године

5/2023

Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2023. годину

28.07.2023. године

5/2023

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2023. годину

12.06.2023. године

4/2023

Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2023. годину

12.06.2023. године

4/2023

Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "Пакету А" и "Пакету Б" линија

12.06.2023. године

3/2023

Одлука о давању накнанде сагласности на Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "Пакету А" и "Пакету Б" линија

12.06.2023. године

3/2023

Одлука о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2023. годину

12.06.2023. године

3/2023

План детаљне регулације стамбено-пословног комплекса у улици Филипа Кљајића у Лозници

12.06.2023. године

3/2023

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације стамбено-пословног комплекса у улици Филипа Кљајића у Лозници

12.06.2023. године

3/2023

Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2022. годину

12.06.2023. године

3/2023

Одлука о измени и допуну Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту Бања Ковиљача

14.02.2023. године

1/2023

Јавни уговор о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на теритодији града Лознице на Пакету "Ц" линија

14.02.2023. године

1/2023

Одлука о давању сагласности на текст јавног уговора о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на територији града Лознице у отвореном поступку број К6/2021

14.02.2023. године

1/2023

Одлука о избору најповољније понуде за концесију - поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету "Ц" линија на територији града Лознице у отвореном поступку број К6/2021

14.02.2023. године

1/2023

План детаљне регулације индустријске зоне "Север" у Лозници

14.02.2023. године

1/2023

Планирана намена површина

14.02.2023. године

1/2023

План парцелације јавних површина

14.02.2023. године

1/2023

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације индустријске зоне "Север" у Лозници

14.02.2023. године

1/2023

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице

14.02.2023. године

1/2023