Службени листови града Лознице – 2022

Службени лист број 1-22

(датум пријема и објаве: 14. фебруар 2022. године)

Службени лист број 2-22

(датум пријема и објаве: 18. фебруар 2022. године)

Службени лист број 3-22

(датум пријема и објаве: 07. март 2022. године)

Службени лист број 4-22

(датум пријема и објаве: 04. мај 2022. године)

Службени лист број 5-22

(датум пријема и објаве: 05. мај 2022. године)

Службени лист број 6-22

(датум пријема и објаве: 14. јун 2022. године)

Службени лист број 7-22

(датум пријема и објаве: 02. август 2022. године)

Службени лист број 8-22

(датум пријема и објаве: 02. август 2022. године)

Службени лист број 9-22

(датум пријема и објаве: 23. септембар 2022. године)

Службени лист број 10-22

(датум пријема и објаве: 24. соктобар 2022. године)

Службени лист број 11-22

(датум пријема и објаве: 19. децембар 2022. године)

Службени лист број 12-22

 (датум пријема и објаве: 27. децембар 2022. године)