Конкурси 2023

Преглед текста конкурса врши се кликом на екстензију документа (нпр. .doc, .docx, .pdf...).

Назив конкурса

Датум пријема и објаве

Број

Више

21.

Одлука о расписивању Јавног позива за доделу накнаде трошкова за вантелесну оплодњу из средстава опредељених одлуком о привременом финансирању града Лознице за период јануар – март 2024. године

01.02.2024. године

06-4/2024-11-2

Јавни позив

Захтев  за остваривање  права  на  накнаду  трошкова за вантелесну  оплодњу

20.

Одлука о расписивању Јавног позива о додели бесповратних  новчаних средстава младим породицама за куповину, изградњу и реконструкцију куће са окућницама на сеоском подручју на територији града Лознице за 2023. годину

01.12.2023. године

Јавни позив

19.

Одлука о расписивању за бесплатно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде

10.10.2023. године

Фасаде

06-20-8-1/23-II

Пријава

Одлука о додели средстава

29.11.2023. године

Инсталације

06-20-8-2/23-II

Пријава

Одлука о додели средстава

29.11.2023. године

Кровови

06-20-8-3/23-II

Пријава

Одлука о додели средстава

29.11.2023. године

Уређаји и опрема

06-20-8-4/23-II

Пријава

Одлука о додели средстава

29.11.2023. године

Предлог ранг листе пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграда

14.11.2023

18.

Одлуку о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у граду Лозница

21.08.2023. године

916/2023-III1

17.

Конкурс за доделу субвенција – подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

10.07.2023. године

789/2023-III1

16.

Конкурс за доделу субвенција – подстицајних средстава за инвестиције осигурања усева, вишегодишњих засада, расадника и животиња

10.07.2023. године

790/2023-III1

15.

Конкурс за доделу подстицајних средстава – регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

10.07.2023. године

791/2023-III1

14.

Одлуку о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у граду Лозница

29.06.2023. године

714/2023-III1

13.

Одлука о расписивању Јавног позива ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма спортских организација на територији града Лознице у 2024. години

15.06.2023. године

06-9-15/23-II

Апликациони формулар

Бодовна ранг листа

19.09.2023. године

12.

Јавни позив за доказивање права прецег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2024. годину

06.06.2023. године

1/2023

Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства

Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром

Изјава о давању сагласности на проверу података – Образац 1а

Изјава о повезаним лицима – сточари – Образац 2а

Изјава о власништву над објектом – Образац 1ц

11.

Јавни позив за доказивање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Лознице за 2024. годину

06.06.2023. године

2/2023

Захтев за остваривање права

10.

Јавни позив за достављање предлога за доделу јавних признања

13.04.2023. године

221/2023-I

9.

Одлука о расписивању јавног конкурса са суфинансирање програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите из буџета града за 2023. годину

09.03.2023. године

06-3-6-2/23-II

Пријава на јавни конкурс

Нацрт буџета програма рада/пројекта

Изјава уз пријаву на конкурс

Листа вредновања и рангирања

08.05.2023. године

Одлука о суфинансирању програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите из буџета града Лознице за 2023. годину

10.07.2023. године

06-9-14/23-II

8.

Одлука о расписивању јавног позива за доделу накнаде трошкова за вантелесну оплодњу из буџета града за 2023. годину

09.03.2023. године

06-3-5/23-II

7.

Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Лознице у 2023. години

09.02.2023. године

06-1-3-1/23-II


Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Лознице у 2023. години

06-1-3-2/23-II

Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања – образац 1

Образац буџета пројекта

Закључак о давању сагласности на Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката и израду предлога о расподели средстава

04.04.2023. године

06-7-3/23-II

Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката и израду предлога о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања из буџета града Лознице у 2023. години

215/23-I

Предлог Решења о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2023. години

17.05.2023. године

Закључак Градског већа о давању сагласности на доношење Решења о избору пројеката

06-8-15/23-II

Решење о избору пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета града Лознице у 2023. години

06-8-15-1/23-II

Обавештење учесницима јавног конкурса

128/2023-IX

Буџет пројекта – образац 1

Наративни и финансијски извештај – образац 2

Финансијски извештај о реализацији пројекта

6.

Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Лознице у 2023. године

02.02.2023. године

06-1-2-1/23-II

Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Лознице у 2023. године

06-1-2-2/23-II

Пријава – образац 1, образац 2, образац 3 и образац 4

Бодовна ранг листа

05.02.2023. године

Одлука о прелиминарном одобравању пројеката цркава и верских заједница у области вере који ће се суфинансирати из буџета града Лознице за 2023. годину

07.06.2023. године

06-9-10/23-II

Решење о избору пројеката цркава и верских заједница у области вере који ће се суфинансирати из буџета града Лознице за 2023. годину

06-9-11/23-II

Обавештење учесницима јавног конкурса

167/2023-IX

Ревидирани буџет пројекта

Периодичан и коначан финансијски извештај

Периодичан и коначан наративни извештај

5.

Одлука о покретању поступка за суфинансирање посебних програма организација у области спорта на територији града Лознице у 2023. години

02.02.2023. године

06-1-4-1/23-II

Одлука о расписивању јавног позива за посебне програме организација у области спорта на територији града Лознице у 2023. години

06-1-4-2/23-II


Пријава – образац 2

Бодовна ранг листа

03.05.2023. године

Одлука о прелиминарном одобравању предлога посебних програма реализације општег интереса у области спорта на територији града Лознице за 2023. годину

17.05.2023. године

06-8-13/23-II

Решење о одобравању висине средстава за реализацију посебних програма спортских организација за 2023. годину

06-8-14/23-II

Обавештење учесницима јавног конкурса

127/2023-IX

Ревидирани буџет посебног програма за 2023 – образац 2

Периодични извештај о реализацији програма – образац 4.

Завршни извештај о реализацији програма – образац 5.

4.

Одлука о покретању поступка за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2023. години

02.02.2023. године

06-1-1-1/23-II

Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области културе из буџета града Лознице у 2023. години

06-1-1-2/23-II

Пријава – образац 1

Бодовна ранг листа

05.05.2023. године

Одлука о прелиминарном одобравању пројеката у области културе који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2023. години

05.07.2023. године

06-11-5-1/23-II

Решење о избору пројеката у области културе са износом новчаних средстава који ће се суфинансирати из буxета града Лознице у 2023. години

06-11-5-2/23-II

Обавештење учесницима јавног конкурса

198/2023-IX

Ревидирани буџет пројекта – Образац 1а

Периодичан и коначан финансијски извештај

Периодичан и коначан наративни извештај

3.

Решење о избору годишњих програма организација у области спорта са висином новчаних средстава који ће се суфинансирати из буџета града Лознице у 2023. години

01.02.2023. године

06-1-8/23-II

Обавештење за доставу попуњеног обрасца ревидираног буџета

Ревидирани буџет

Обрасци за правдање одобрених финансијских средстава

2.

Одлука о расписивању конкурса за доделу градске награде ученицима и студентима са подручја града Лознице у 2023. години

01.02.2023. године

06-1-6/23-II

Пријавни образац

Решење о додели и висини градске награде ученицима и студентима у 2023. години

07.04.2023. године

06-7-1/2023-II

1.

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Лознице

13.01.2023. године