Службени листови – 2017

–  Службени лист број 1.,
(датум објаве: 13. фебруар 2017. године)

–  Службени лист број 2.,
(датум објаве: 03. март 2017. године)

–  Службени лист број 3.,
(датум објаве: 23. март 2017. године)

–  Службени лист број 4.,
(датум објаве: 03. април 2017. године)

–  Службени лист број 5.,
(датум објаве: 03. мај 2017. године)

–  Службени лист број 6.,
(датум објаве: 18. мај 2017. године)

–  Службени лист број 7.,
(датум објаве: 18. мај 2017. године)

–  Службени лист број 8.,
(датум објаве: 15. јун 2017. године)

–  Службени лист број 9.,
(датум објаве: 16. јун 2017. године)

–  Службени лист број 10.,
(датум објаве: 22. јун 2017. године)

–  Службени лист број 11.,
(датум објаве: 30. јун 2017. године)

–  Службени лист број 12.,
(датум објаве: 21. јул 2017. године)

–  Службени лист број 13.,
(датум објаве: 07. септембар 2017. године)

–  Службени лист број 14.,
(датум објаве: 11. септембар 2017. године)

–  Службени лист број 15.,
(датум објаве: 16. новембар 2017. године)

–  Службени лист број 16.,
(датум објаве: 30. новембар 2017. године)

–  Службени лист број 17.,
(датум објаве: 18. децембар 2017. године)

–  Службени лист број 18.,
(датум објаве: 26. децембар 2017. године)

–  Службени лист број 19.,
(датум објаве: 29. децембар 2017. године)

–  Службени лист – Регистар аката објављених у Службеном листу града Лознице у 2017. години,