Појачана инспекцијска контрола у циљу сузбијања пандемије

23. новембар 2020.

Настављајући активности везане за координацију рада начелника Управног округа и јединица локалних самоуправа са подручја Управног округа, на сузбијању ширења вируса Ковид-19, а у сврху примене Упутства које је доставила Координациона комисија за инспекцијски надзор и Радна група за координацију републичких инспекција ради примене мера за сузбијање ширења вируса Ковид-19, одржан је састанак у Градској управи града Лознице.

Састанку су присуствовали начелник Владан Красавац, градоначелник Лознице Видоје Петровић,начелник Градске управе Владимир Радојчић,руководиоци градских инспекцијских органа,представник Полицијске станице,представници републичких инспекција који послове обављају за подручје града Лознице и то представници  тржишне инспекције,инспекције за рад и радне односе,ветеринарске и туристичке инспекције.

Начелник Мачванског управног округа Владан Красавац упознао је присутне са садржином Упутства о методологији и координацији рада на сузбијању ширења вируса Ковид-19.

Само заједничким деловањем свих државних органа може се постићи ефекат борбе против ширења вируса Ковид-19.

У Упутству је наведено за које објекте и догађаје се врши контрола примене противепидемијских мера и  који су то објекти и догађаји  са становишта процене ризика одређени као високоризични.

Руководилац организационе јединице санитарне инспекције за територију  Управног округа даје сагласност на недељни план надзора, уз могућност измене у складу са тренутним епидемиолошким околностима и предлозима представника других републичких инспекција.

Градоначелник Лознице је обезбедио техничку подршку и помоћ републичким инспекторима на тај начин што је одобрио употребу  службеног возила и возача за потребе обављања надзора на територији града Лознице,с  обзиром да републичке инспекције /санитарна и ветеринарска/немају довољан број службених возила за редован рад.

Закључено је да се одмах приступи реализацији Упутства ,како би се постигао ефекат сузбијања ширења вируса Ковид-19.