О б а в е ш т е њ е о обавези поступања по Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ЦОВИД-19

23. новембар 2020.
Veliki grb

Обавештавају се грађани града Лознице, да ће Комунална инспекција и Комунална милиција Града Лознице, у поступку спровођења Закона о заштити становништва од заразних болести (Сл. гласник РС, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и Уредбе о мерама  за  спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19вршити  интензиван надзор у погледу поштовања мера  прописаних наведеним актима, односно спровођењем мера личне заштите, а посебно мера – обавезног ношења заштитне маске и одржавање међусобног растојања од 1.5 м.

УПОЗОРАВАЈУ СЕ правна лица и предузетници да поштују прописане мере личне заштите, како би избегли мере кажњавања, а на првом месту сачували своје здравље и  животе и својих најмилијих. Посебно напомињено да се у складу са одредбом члана 9в Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 у периоду почев од 17. новембра 2020. године закључно са 1. децембром 2020. године (када ће се Републички Кризни штаб поново састати и одлучити о даљим мерама), радно време угоститељских објеката, продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката, позоришта и биоскопа, приређивача посебних и класичних игара на срећу (изузев радног времена апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и угоститељских и других објеката који врше доставу хране), ограничава тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 05.00 часова наредног дана.

У вршењу  надзора, Комунална инспекција и Комунална милиција  имају овлашћења да :

–  Издају прекршајни налог,

– Поднесу пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, односно захтев за покретање прекршајног поступка,

–  Да обавесте други орган о разлозима за предузимање мера за које је тај орган надлежан.

У случају непоступања  у складу са мерама донетим од стране Владе Републике Србије, Комунална инспекција и Комунална  милиција ће поступати у складу са казненим мерама прописаним важећим Законом о заштити становништва од заразних болести, а прекршајне новчане казне су следеће: 300.000 динара за правна лица, 150.000 динара за предузетнике и 50.000  динара за одговорно лице у правном лицу, односно 5.000 динара за физичко лице.

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ