skupstina-grada-18-6-2024-01.jpg

Скупштина града Лознице је на четвртој редовној седници усвојила Завршни рачун буџета града за 2023. годину. Остварени буџетски приходи на крају прошле године износе 3,153 милијарде динара, док укупни приходи са свим корисницима буџетских средстава износе 3,313 милијарди динара и за 377 милиона су већи него 2022. године. При томе настављен је  дугогодишњи тренд да […]