Скупштина града Лознице усвојила завршни рачун буџета града и извештаје о раду јавних предузећа и установа

19. јун 2024.

Скупштина града Лознице је на четвртој редовној седници усвојила Завршни рачун буџета града за 2023. годину. Остварени буџетски приходи на крају прошле године износе 3,153 милијарде динара, док укупни приходи са свим корисницима буџетских средстава износе 3,313 милијарди динара и за 377 милиона су већи него 2022. године. При томе настављен је  дугогодишњи тренд да приходи буџета расту између 10 и 12 одсто. Највећи пораст је код прихода од пореза на зараде који су већи за 208 милиона динара, порез од предузетника који плаћају паушално је већи за 80 милиона, остали приходи повећани су за 13 милиона динара међу којима и допринос за уређење градског грађевинског земљишта који је већи за 50 милиона. Све ово говори и о тренду развоја града када је у питању запошљавање, изградња, инфраструктурни пројекти, нарочито код урбаних пореза из привредних делатности.

Град води проактивну политику у области образовања где је издвојено 696 милиона динара, највише  у последњих неколико година, али друге значајне инвестиције. За одржавање путева утрошено је 426 милиона, за КЈП “Наш дом“, које се брине о чистоћи града, укупно је издвојено 196 милиона од чега, за 11. фазу санације градске депоније 28 милиона, а за одржавање водотокова другог реда 20 милиона динара.

Испуњене су и све остале обавезе које проистичу из Закона о локалној самоуправи па је за спортске клубове издвојено 198 милиона динара, за субвенције пољопривреди 33 милиона. Одељење за привреду обрадило је све захтеве корисника по питању субвенционисања пољопривредне производње, за те намене издвојено је 28,7 милиона директних субвенција и пет милиона за побољшање квалитета пољопривредног земљишта. Све обавезе су обављене на време, а ликвидност буџета је добра, с обзиром на то да смо у пет и по месеци ове године наставили тренд од прошле године,  па  су по мишљењу екстерног ревизора, финансијски извештаји Завршног рачуна града у складу са свим прописима међу којима и Законом о буџетском систему.

Скупштина је дала сагласност и на извештаје о прошлогодишњем раду јавних предузећа и установа.

На овом заседању изабран је и нови  члан Градског већа, Томислав Стефановић из Јадранске Лешнице а потвђени су и мандати су одборницима Слободану Живановићу, Сузани Станојевић, Мири Лаловић и Мирославу Панићу са изборне листе „Александар Вучић – Лозница не сме да стане“, као и Александру Глувићу, (Српски покрет Двери, Нови ДСС, ПОКС) – Славиша Милетић“.