Mali-grb-grada-Loznica-vest-345x388-2.jpg

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) , Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу елементарне непогоде (”Службени гласник РС”, број: 50/2023 од 19.06.2023. године) и Уредбом о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејстзва поплава у […]