Позив грађанима за пријаву штете од елементарних непогода  на породичним стамбеним објектима

30. јун 2023.
Mali grb grada Loznica - vest - 345x388

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) , Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу елементарне непогоде (”Службени гласник РС”, број: 50/2023 од 19.06.2023. године) и Уредбом о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејстзва поплава у мају и јуну 2023.године (”Службени гласник РС”, број: 52/2023 од 23.06.2023. године), Градска управа града Лознице позива све грађане који су претрпели штету од елементарних непогода  на породичним стамбеним објектима током маја – јуна месеца текуће године, да исту пријаве у периоду до 15.07.2023. године.

Пријаве штете се подносе искључиво на Шалтеру 7 Услужног центра Градске управе-шалтер Одељења за привреду и локални економски развој или у Писарници Градске управе, сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова, на прописаном обрасцу који се може преузети директно на Шалтеру 7 или у канцеларији број 20 у Одељењу за привреду и локални економски развој.

Пријаве упућене након прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране Комисије.

За све додатне информације, грађани се могу обратити Одељењу за привреду и локални економски развој, стари део зграде 1. спрат лично или на број телефона  015/879-274, сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова.

Образац преузети овде.

 

НАЧЕЛНИК

ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Милорад Матић