Сервисна информација из Одељења за друштвене делатности

23. новембар 2020.
Srednji grb

У складу са неповољном епидемиолошком ситуацијом обавештавамо грађане да се поводом свих питања могу обратити на бројеве телефона Одсека за дечију, социјалну и здравствену заштиту – Служба дечије заштите, Служба за борачко-инвалидску заштиту и интерресорној комисији, као и за субвенцију електричне енергије.

 У циљу сузбијања пандемије вируса ковид-19 апелујемо грађанима да се за подношење захтева и друге административне послове обрате телефонским путем.

Контакт телефони у Одсеку за дечију, социјалну и здравствену заштиту су:

 

  1.  ШЕФ ОДСЕКА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  879-229
   
2. СЛУЖБА ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ  
·       Дечији додатак 879-270
·       Родитељски додатак 879-225
·       Послови утврђивања породиљских права и права на новчану помоћ незапосленим родитељима 879-232
·       Послови утврђивања Права на новчану помоћ брачним паровима  приликом склапања брака 879-233
·       Послови утврђивања Права на једнократну новчану помоћ и новчану помоћ породици за трећерођено дете 879-228
   
3. СЛУЖБА БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 879-246
879-272
4СУБВЕНЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ       ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА

879-269