Подношење изборних листа

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Лознице подноси се Градској изборној комисији Лознице у згради Градске управе у Лозници, улица Карађорђева бр. 2, најкасније 10. априла 2020. године у 24 часа.

Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града Лознице могу поднети:

 1. регистроване политичке странке,
 2. коалиције регистрованих политичких странака,
 3. групе грађана.

Документација која се предаје Градској изборној комисији Лознице:

1. Ако предлог кандидата подноси ПОЛИТИЧКА СТРАНКА:

 • Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Лознице (Образац СГЛ-1/20).
 • Овлашћење за подношење изборне листе (Образац СГЛ-2/20), ако изборну листу не подноси заступник политичке странке.
 • Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Лознице (Образац СГЛ-3/20), ако назив листе садржи име и презиме неког лица.
 • Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине града Лознице (Образац СГЛ-4/20), за сваког кандидата за одборника.
 • Потврда о изборном праву кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за одборника.
 • Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за одборника.
 • Уверење о држављанству кандидата, не старије од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за одборника.
 • Најмање 30 оверених изјава бирача који подржавају изборну листу по предлогу за сваког кандидата на изборној листи, на СГЛ-6/20 Oбрасцу. Оверене изјаве бирача морају бити сложене по азбучном реду презимена бирача.
 • Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града Лознице израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД) на Обрасцу СГЛ-5/20.

*  (Документи се  достављају  у оригиналу или као оверена фотокопија)

2.  Ако предлог кандидата подноси КОАЛИЦИЈА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА:

 • Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Лознице (Образац СГЛ-1/20).
 • Оверен Споразум о образовању страначке коалиције.
 • Овлашћење за закључење споразума о образовању страначке коалиције, ако је споразум потписало лице које статутом политичке странке није овлашћено за закључивање коалиционих споразума.
 • Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Лознице (Образац СГЛ-3/20), ако назив листе садржи име и презиме неког лица  (Изборна листа коју подноси страначка коалиција може имати највише два носиоца изборне листе и за сваког се подноси посебна сагласност на одговарајућем обрасцу).
 • Оверена изјава лица или правног лица за коришћење имена и презимена односно назива правног лица у називу страначке коалиције, ако назив страначке коалиције садржи име и презиме неког лица или назив неког правног лица.
 • Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине града Лознице (Образац СГЛ-4/20), за сваког кандидата за одборника.
 • Потврда о изборном праву кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за одборника,
 • Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за одборника.
 • Уверење о држављанству кандидата, не старије од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за одборника.
 • Најмање 30 оверених изјава бирача који подржавају изборну листу по предлогу за сваког кандидата на изборној листи, на СГЛ-6/20 Oбрасцу. Оверене изјаве бирача морају бити сложене по азбучном реду презимена бирача.
 • Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града Лознице израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД) на Обрасцу СГЛ-5/20.

*  (Документи се  достављају  у оригиналу или као оверена фотокопија)

3.  Ако предлог кандидата подноси ГРУПА ГРАЂАНА:

 • Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Лознице (Образац СГЛ-1/20).
 • Oверен Споразум о образовању групе грађана.
 • Потврде о изборном праву, не старије од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу надлежног органа*.
 • Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Лознице (Образац СГЛ-3/20), ако назив листе садржи име и презиме неког лица.
 • Оверена изјава лица или правног лица за коришћење имена и презимена односно назива правног лица у називу групе грађана, ако назив групе грађана садржи име и презиме неког лица или назив неког правног лица.
 • Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине града Лознице (Образац СГЛ-4/20), за сваког кандидата за одборника.
 • Потврда о изборном праву кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за одборника.
 • Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за одборника.
 • Уверење о држављанству кандидата, не старије од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*, за сваког кандидата за одборника.
 • Најмање 30 оверених изјава бирача који подржавају изборну листу по предлогу за сваког кандидата на изборној листи, на СГЛ-6/20 Oбрасцу. Оверене изјаве бирача морају бити сложене по азбучном реду презимена бирача.
 • Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града Лознице израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД) на Обрасцу СГЛ-5/20.

*  (Документи се  достављају  у оригиналу или као оверена фотокопија)

ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ:

 • Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Лознице (Образац СГЛ-1/20).
 • Oвлашћење за подношење изборне листе (Образац СГЛ -2/20).
 • Сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Лознице (Образац СГЛ-3/20).
 • Изјава о прихватању кандидатуре за одборника Скупштине града Лознице Образац СГЛ-4/20).
 • Списак бирача који својим потписима подржавају Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града Лознице (Образац СГЛ-5/20).
 • Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града Лознице (Образац СГЛ – 6/20).