ИЗРАДА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД 2024 – 2026. ГОДИНЕ

Средњорочни план развоја јесте свеобухватан плански документ који се доноси за период од три године и који омогућава повезивање јавних политика са средњорочним оквиром расхода.

Средњорочни план развоја израђује се на основу Плана развоја града Лознице за период 2024–2030. године, и у складу са важећим документима јавних политика, уз уважавање приоритетних циљева Владе, расположивих капацитета и ресурса, као и промена фактичке ситуације у односу на време када су ти документи јавних политика донети.

Средњорочни план развоја израђује се уз подршку Сталне конференције градова и општина (СКГО) у оквиру Програма „EU Exchange 6 – Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Републици Србији“, који финансира Европска унија у оквиру националног програма ИПА 2019.