1.   Градско веће Града Лознице дана 03. фебруара 2020. године утврдило је Нацрт одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда (у даљем тексту: Нацрт одлуке). 2.   Градска управа града Лознице спроводи јавну расправу о Нацрту одлуке, који је саставни део овог програма. 3.   Јавна расправа о Нацрту одлуке спроводи се […]