Јавна расправа о нацрту Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда

5. април 2020.

1.   Градско веће Града Лознице дана 03. фебруара 2020. године утврдило је Нацрт одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда (у даљем тексту: Нацрт одлуке).
2.   Градска управа града Лознице спроводи јавну расправу о Нацрту одлуке, који је саставни део овог програма.
3.   Јавна расправа о Нацрту одлуке спроводи се у периоду од 15. фебруара до 14. априла 2020. године.
4.   Учесници у јавној расправи су грађани, њихова удружења стручна и остала јавност која узме учешће у јавној расправи.
5.   Нацрт одлуке биће представљен власницима зграда, управницима и професионалним управницима зграда односно другим лицима овлашћеним за заступање интереса власника зграда или посебних делова зграде на стручним трибинама које ће се одржати у Лозници и у Бањи Ковиљачи, по групама учесника у јавној расправи у периоду од 25. фебруара до 10. марта 2020. године, а према распореду који ће бити објављен на званичној интернет страници града Лознице.
6.   Нацрт одлуке биће представљен и власницима посебних делова стамбених односно стамбено – пословних зграда (стамбеним заједницама) непосредно у току трајања јавне расправе и на стручним трибинама које ће се одржати по стамбеним блоковима односно подручјима града Лознице у периоду од 02. марта до 10. априла 2020. године, према распореду који ће бити објављен на званичној интернет страници града Лознице.
7.   Јавна презентација Нацрта одлуке биће одржана у Лозници, у сали Скупштине града Лознице, Карађорђева, бр. 2., дана 13. априла 2020. године, са почетком у 12:00 часова, и у Бањи Ковиљачи у Дому културе дана 14. априла 2020. године са почетком у 12:00 часова.
8.   Медијска презентација Нацрта одлуке од стране овлашћених представника градске управе града Лознице, одржаће се у периоду од 20. фебруара до 10. априла 2020. године, у терминима који ће бити утврђени на основу договора са локалним медијским кућама.
9.   Програм јавне расправе о Нацрту одлуке и Нацрт одлуке биће објављен на званичној интернет страници града Лознице www.loznica.rs.
10.  Примедбе, предлози и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи достављају се Градској управи града Лознице преко посебног формулара/ обрасца који се може преузети на званичној интернет страници града Лознице, на следећу е-mail адресу: javna.rasprava@loznica.rs, са назнаком: ,,Нацрт одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда” или у писаном облику преко писарнице Градске управе града Лознице, Карађорђева бр. 2 у Лозници.
11.  По окончању јавне расправе о Нацрту одлуке Градска управа града Лознице ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке и објавити га на својој званичној интернет страници, најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.
12.  Градска управа града Лознице ће сачинити коначан текст Нацрта одлуке и са извештајем о спроведеној јавној расправи доставити Градском већу ради утврђивања предлога Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда и упућивања на седницу Скупштине града.

Програм јавне расправа о нацрту Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда .pdf
Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда .pdf
Јавни позив за учешће на јавној расправи .docx .pdf
Формулар .docx .pdf