Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова

Испод сазнајте више о томе како да поднесете захтев за приступ информацијама.
Контакт подаци за информације у вези суфинансирања мера енергетске санације у Градској управи града Лозница:
Александра Милић
емаил: amilic@loznica.rs ili energetskaefikasnost@loznica.rs
Контакт телефон: 064 87 35 240
Адреса: Карађорђева 2, 15300 Лозница


Крајњи корисници (домаћинства)


31.10.2023. године
Jавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санациу породичних кућа и станова
31.10.2023. године
Одлука о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова

07.12..2023. године
Решење којим се одобрава финансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Лознице – бр. 1

26.12.2023. године
Решење којим се одобрава финансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Лознице – бр. 2

26.12.2023. године
Решење којим се одобрава финансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Лознице – бр. 3

26.03.2024. године
Решење којим се одобрава финансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Лознице – бр. 4

26.03.2024. године
Решење којим се одобрава финансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Лознице – бр. 5

Директни корисници (Привредни субјекти)


31.10.2023. године

Ценовни преглед роба и услуга

31.10.2023. године
Листа директних корисника (привредних субјеката) аз спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова
31.10.2023. године
Решење о испуњености услова за избор директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова

* Листа привредних субјеката (директних корисника) је формирана на основу времена приспећа пријава привредних субјеката.

09.10.2023. године
Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођеу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Лознице
09.10.2023. године
Одлука о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Лознице