djacki-vukov-sabor01-1280x921.jpg

Под покровитељством Града Лознице и Министарства културе Центар за културу „Вук Караџић“ организује у Тршићу и Лозници у наредна четири дана 52. Ђачки Вуков сабор. Дaнaс je  иначе, Дaн Слoвeнскe писмeнoсти. прaзник прoсвeћeнoсти, прaзник нaшe рeчи, нaшe књигe и књижeвнoсти, нaшe културe. Књигe и прeвoди, кoje су сaстaвили или нaписaли свeти Ћирилo и Meтoдиje и […]