vest-strategija-urbanog-razvoja02.jpg

Тематски округли столови који се реализују у оквиру процеса израде Стратегије развоја урбаног подручја града Лознице одржани су 1. и 2. марта 2023. године. Уз учешће свих релевантних актера и заинтересованих страна, дискусија је обухватила следеће теме: Урбана обнова и регенерација (урбане структуре, јавни простори, и др.), културно и градитељско наслеђе, заштита природе и развој […]