Завршена 8. седница Скупштине града – подршка породици и образовању

17. јануар 2021.

Завршена 8. седница Скупштине града – подршка породици и образовању

17. јануар 2021.
osma-sednica-skupstine-grada

На 8. седници Скупштине града, последњој у овој години, усвојен је ребаланс буџета града за 2020. годину, Одлука о ангажовању другог лица за послове екстерне ревизије, Одлука о додели бесповратних новчаних средстава младим породицама за куповину, изградњу и реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју, Одлука о награђивању најбољих ученика и студената, Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта и друге тачке у оквиру дневног реда.

Према Одлуци о додели бесповратних новчаних средстава младим породицама за куповину, изградњу и реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју, коју је Градско веће упутило на скупштинско усвајање у циљу да млади остану на селу и заснују породицу, право на доделу бесповратних новчаних средстава за изградњу, куповину или реконструкцију куће површине до 100 метара квадратних, односно до 20 метара квадратних по члану породице, могу искорисити породице са српским држављанством, пребивалиштем или боравиштем у Лозници који нису кривично осуђивани и немају у својини објекат за становање.

Једна од новина је и допуна Одлуке о награђивању најбољих ученика и студената, по којој ће поред студената са просеком већим од 9, у наредној години бити награђивани и студенти ромске националне мањине који су према стручном мишљењу Центра за социјални рад налазе у категорији лица којима треба доделити стипендију односно тешког су материјалног стања.