Захтеви – Oдељење за планирање и изградњу

НАЗИВ ЗАХТЕВА

ВИШЕ

-

ЗАХТЕВ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

-

ЗАХТЕВ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

-

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ

-

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ПРОСТОРНОГ/УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА

-

ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ДРУГЕ ПОВРШИНЕ У РЕЖИМУ ЈАВНОГ КОРИШЋЕЊА – ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ

-

ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ДРУГЕ ПОВРШИНЕ У РЕЖИМУ ЈАВНОГ КОРИШЋЕЊА – АПАРАТИ ЗА КОКИЦЕ И ДРУГЕ ПЕЧЕЊАРСКЕ ПРОИЗВОДЕ

-

ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ДРУГЕ ОБЈЕКТЕ И УРЕЂАЈЕ (УРБАНИ МОБИЛИЈАР, СПОМЕНИЦИ, СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА И СЛИЧНО...)

-

ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ДРУГЕ ПОВРШИНЕ У РЕЖИМУ ЈАВНОГ КОРИШЋЕЊА - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

-

ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ДРУГЕ ПОВРШИНЕ У РЕЖИМУ ЈАВНОГ КОРИШЋЕЊА – СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕ И ЗИДНЕ ВИТРИНЕ

-

ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ДРУГЕ ПОВРШИНЕ У РЕЖИМУ ЈАВНОГ КОРИШЋЕЊА – ГРАЂЕВИНСКА СКЕЛА И ГРАДИЛИШНА ОГРАДА

-

ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ДРУГЕ ПОВРШИНЕ У РЕЖИМУ ЈАВНОГ КОРИШЋЕЊА – ЛЕТЊЕ БАШТЕ

-

ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ДРУГЕ ПОВРШИНЕ У РЕЖИМУ ЈАВНОГ КОРИШЋЕЊА – РЕКЛАМНЕ ОЗНАКЕ, БИЛБОРДИ И КИОСЦИ

-

ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ДРУГЕ ПОВРШИНЕ У РЕЖИМУ ЈАВНОГ КОРИШЋЕЊА – ТЕНДА

-

ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ДРУГЕ ПОВРШИНЕ У РЕЖИМУ ЈАВНОГ КОРИШЋЕЊА – ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНИХ ПРОГРАМА

-

ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ДРУГЕ ПОВРШИНЕ У РЕЖИМУ ЈАВНОГ КОРИШЋЕЊА – РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ